II Mižnarodny antyfašyscki kanhres. Fota: BiełTA

II Mižnarodny antyfašyscki kanhres. Fota: BiełTA

Kažučy pra žadańnie papiaredzić śviet ab niebiaśpiecy fašyzmu, arhanizatary, chutčej za ŭsio, majuć na ŭvazie «ruski śviet», bo nijakija inšyja movy, akramia ruskaj, na hetym «mižnarodnym» mierapryjemstvie nie zaŭvažanyja, nie viałasia tranślacyja ŭ sacsietkach na mižnarodnuju aŭdytoryju, niama ŭłasnaj ajdentyki ci cheštehaŭ, pa jakich možna było b znajści materyjały ab pracy kanhresa.

Pieršy taki kanhres byŭ praviedzieny Ministerstvam abarony Rasii ŭ žniŭni minułaha hoda. Kali stała zrazumieła, što dasiahnuć svaich met u vajnie z Ukrainaj ahresaru nie ŭdajecca, Rasija pačała pazicyjanavać siabie jak achviaru ahresii Zachadu, jaki vykarystoŭvaje suprać jaje Ukrainu. Sioleta ŭ Minsku, stalicy adzinaha rasijskaha satelita, hetaja linija była pradoŭžanaja.

Udzielnikam źjezda nakiravaŭ svajo vitańnie Alaksandr Łukašenka:

«I siońnia ŭsie biełarusy razam z udzielnikami Druhoha antyfašysckaha kanhresa rašuča kažuć: «Nie vajnie! Nie fašyzmu i nieakałanijalizmu!»

Łukašenka taksama vykazaŭ upeŭnienaść, što ich čujuć i padtrymlivajuć usie krainy i narody, jakija vystupajuć za «novy spraviadlivy, šmatpalarny, biaśpiečny śviet».

Ministr abarony Viktar Chrenin. Fota: BiełTA

Ministr abarony Viktar Chrenin. Fota: BiełTA

Biełaruski ministr abarony Viktar Chrenin, čyjo viedamstva arhanizoŭvała hety kanhres, nie škadavaŭ dobrych słoŭ dla susiedziaŭ: «Jak Ukraina i bałtyjskija dziaržavy, Polšča taksama realizoŭvaje palityku militarysckaha nacyjanalizmu, elemientami jakoj źjaŭlajecca kurs na dekamunizacyju i hieraizacyju vajennych złačyncaŭ typu Ramualda Rajsa. Adradžeńnie fašyzmu ŭ Polščy, bałtyjskich dziaržavach, Ukrainie nievypadkovaje, bo jany rabalepna iduć u farvatary svajho suvierena, jaki padniaŭ ściahi fašyzmu i nacyzmu».

Na dumku ministra abarony, toje, što adkaznaść za raźviazvańnie Druhoj suśvietnaj vajny kładziecca na Hiermaniju i Saviecki Sajuz jak na dva «tatalitarnyja» režymy, «krasamoŭna adlustroŭvaje ahulnuju tradycyju zachodniaj rasisckaj ideałohii pierakładać vinu za svaje kałanijalnyja złačynstvy na inšyja narody».

Apošniaje nie zaminaje Chreninu pierakładać vinu za siońniašniuju vajnu z Rasii na Ukrainu i Zachad. Ministr abarony Biełarusi zajaviŭ, što, maŭlaŭ, ukrainski režym pa ŭkazańniach svaich zachodnich kurataraŭ rukami ŭkrainskich nieanacysckich farmiravańniaŭ ažyćciaŭlaŭ źniščeńnie ruskamoŭnaha nasielnictva. 

«Siońnia ŭ avanhardzie baraćby ź nieanacyzmam znachodzicca brackaja nam Rasija, jakaja pravodzić śpiecyjalnuju vajennuju apieracyju va Ukrainie. Biełaruś zabiaśpiečvaje joj nadziejny zasłon na svajoj terytoryi ad udaru z boku nataŭskich vojskaŭ u śpinu».

Łukašenkaŭski režym uvohule krajnie zaniepakojeny zachavańniem ruskaj etničnaj identyčnaści.

«Demanstratyŭna stali ŭciskacca pravy ruskich na zachavańnie etničnaj identyčnaści i ŭ bałtyjskich dziaržavach. Mierkavałasia, što Rasija zahraźnie ŭ raźviazanych etničnych kanfliktach na jaje miežach i nie zmoža paśpiachova raźvivacca, nazaŭždy vypaŭšy z puła ŭpłyvovych mižnarodnych hulcoŭ», — zaŭvažaje Chrenin.

Chrenin taksama začytaŭ tuju ž dumku, jakuju raźvili hienierał Valfovič, mitrapalit Vienijamin i eks-beeresemaviec Buzoŭski: «Siońnia nieafašyzm, jaki kultyvujecca elitaj šeraha dziaržaŭ śvietu, nie apranuty ŭ karyčnievyja abo čornyja kašuli i boty. Jon prykryvajecca šyrmaj baraćby za demakratyju i pravy čałavieka, a taksama abaronaj svaich nacyjanalnych intaresaŭ va ŭsich krainach śvietu. Aryjskija standarty jany zamianili na libieralna-demakratyčnyja kaštoŭnaści. 

Filtravańnie narodaŭ ažyćciaŭlajecca na adpaviednaść novamu etałonu praz palityčny cisk i šantaž, nielehitymnyja sankcyi, kalarovyja revalucyi, miaciažy i proksi-vojny».

Zachodniaja palityčnaja elita, na jaho dumku, ličyć siabie haspadarami žyćcia, jakim dazvolena ŭsio, i jana demanstruje ŭsim svaju biespakaranaść.

Heta ŭ Biełarusi prostym ludziam zabaroniena nazirać za padlikam hałasoŭ na vybarach, ale ŭsiodazvolenaść demanstruje zachodniaja elita.

Udzielniki «antyfašysckaha kanhresa». Fota: BiełTA

Udzielniki «antyfašysckaha kanhresa». Fota: BiełTA

Mitrapalit Minski i Zasłaŭski Vienijamin, Patryjaršy Ekzarch usiaje Biełarusi. Fota: BiełTA

Mitrapalit Minski i Zasłaŭski Vienijamin, Patryjaršy Ekzarch usiaje Biełarusi. Fota: BiełTA

Mitrapalit padkantrolnaj Kramlu Ruskaj pravasłaŭnaj carkvy Vienijamin znajšoŭ prosty adkaz na toje, čamu zabylisia na žachi i pakuty vialikaj vajny:

«Čamu ŭźnikli pravały ŭ pamiaci ŭ mnohich narodaŭ? Adkaz dastatkova prosty — tamu što, štučna prykryvajučysia łozunhami demakratyi, pravoŭ čałavieka, zaachvočvajecca sučasny nacyscki režym, u tym liku i va Ukrainie». 

«Biezadkaznyja siły ŭ śviecie robiać usio, kab situacyju va Ukrainie pieravieści ŭ płoskaść realnaj vajny Zachadu z Rasijaj i Biełaruśsiu».

Da ideałahičnych asnoŭ supraćstajańnia z Zachadam źviarnuŭsia namieśnik ministra infarmacyi Biełarusi Ihar Buzoŭski:

«Niealibieralizm na našych vačach transfarmujecca ŭ ideałohiju niealibieralnaha fašyzmu. Heta nie prapahandysckaja mietafara.

Amierykanski palitołah Frensis Fukujama, adzin ź viadomych pradstaŭnikoŭ niealibieralizmu i hipierhłabalizmu, u niadaŭnim artykule kazaŭ jasna, što libieralizmu patrebnaja nacyja».

Namieśnik ministra infarmacyi Ihar Buzoŭski. Fota: BiełTA

Namieśnik ministra infarmacyi Ihar Buzoŭski. Fota: BiełTA

Nie prapahandysckaja mietafara, ale prapahandysckaje kliše «niealibieralny fašyzm» pachodzić z marhinalnych antysiemickich publikacyj kanca 1990-ch — pačatku 2000-ch, jakija majuć charakternyja nazvy kštałtu «Jaŭrejski fašyzm u Rasii». Tolki ŭ apošnija hady jon atrymaŭ šyrokaje pryznańnie ŭ rasijskich patryjatyčna-šavinistyčnych kołach i kanśpirałahična-hieapalityčnych vydańniach, ale nikoli nie vykarystoŭvaŭsia ŭ navukovych publikacyjach, bo źjaŭlajecca aksiumaranam: fašyzm i libieralizm — procilehłaści.

Metaj ža vialikaha cyvilizacyjnaha supraćstajańnia, jakoje vylivajecca ŭ kalarovyja revalucyi, sacyjalnyja ŭzrušeńni, uzbrojenyja kanflikty, razbureńnie krain i impieryj, Buzoŭski bačyć u duchoŭnaj śfiery: 

«Takija katehoryi, jak demakratyja, pravy čałavieka, svaboda słova, hramadzianskaja supolnaść, mety ŭstojlivaha raźvićcia, «zialonaja» ekanomika, hiendarnaja roŭnaść, stali zvyčajnymi dla ŭsprymańnia».

Na dumku Ihara Buzoŭskaha, «niealibieralny fašyzm stanovicca adkryta pryznanaj ideałohijaj Zachadu.

Nielha spravicca z nacyzmam biez fundamientalnaj ideałahičnaj baraćby ź libieralizmam, — zajaviŭ Buzoŭski.

— Dla hetaha nam patrebnaja ideałohija, tamu što nas atakujuć ideałohijaj. Prostym ćviarozym sensam hetuju ideałohiju nie pieramahčy, patrebnaja svaja», — łabiravaŭ ideałahičnaje pytańnie były hałoŭny ideołah łukašenkaŭskaj Administracyi, jakoha za niejkija hrachi panizili da pasady namieśnika ministra i tam užo dziasiatak hadoŭ trymajuć.

Pavodle ž daśledčykaŭ fašyzmu, adna ź jaho charakternych prykmiet z ulikam ahulnaj supiarečlivaści — heta jakraz antylibieralnaja skiravanaść.

Taksama Buzoŭski padzialiŭsia svajoj traŭmaj ad biełaruskaj revalucyi 2020 hoda:

«Simvałam staŭ ściah, jaki jak minimum vyklikaje histaryčnyja sprečki i asacyjujecca z kałabaracyjanizmam u Biełarusi».

Buzoŭski, nahadajem, skončyŭ Minskaje vyšejšaje vajskovaje kamandnaje vučylišča pa śpiecyjalnaści «sacyjalny piedahoh — psichołah». U sistemie jon nievypadkovy čałaviek — syn savieckaha kadebista, jon paśla adnaho hoda aficerskaj słužby pajšoŭ na kiroŭnyja pasady ŭ łukamoł. 

Buzoŭski pachvaliŭsia vynikami «maštabnaj raboty» svajho viedamstva, jakomu ŭdałosia tolki za šeść miesiacaŭ hetaha hoda ŭklučyć u śpis ekstremisckich bolš za 600 materyjałaŭ. Nahadajem, što siarod ekstremisckich materyjałaŭ ciapier značacca navat tvory adnaho z pačynalnikaŭ novaj biełaruskaj litaratury Vincenta Dunina-Marcinkieviča.

Rasijskija pradstaŭniki raskručvali temu mahčymaha chutkaha napadu Zachadu na Biełaruś. Tak, namieśnik ministra abarony — načalnik Hałoŭnaha vajskova-palityčnaha ŭpraŭleńnia Uzbrojenych sił Rasii Viktar Haramykin zajaviŭ: 

«Kanhres prachodzić na fonie najskładaniejšaj vajenna-palityčnaj abstanoŭki. Kalektyŭny Zachad praciahvaje napampoŭvać dziejny kijeŭski režym zbrojaj, robić usio dla zaciahvańnia eskałacyi kanfliktu. U karnych akcyjach i bajavych dziejańniach biaruć udzieł tysiačy zamiežnych najmitaŭ. NATA vykarystoŭvaje ŭkrainski kryzis jak padstavu dla naroščvańnia svaich hrupovak. Zapuščany čarhovy etap pašyreńnia Aljansu. Va Uschodniaj i Centralnaj Jeŭropie madernizujecca vajskovaja infrastruktura, raźmiaščajucca ŭdarnyja ŭzbrajeńni. Pra ŭzmacnieńnie vajskovaj prysutnaści la miežaŭ Biełarusi i Rasii zajaviła Hienieralnaje kamandavańnie Polščy».

«Kalektyŭny Zachad nie hatovy pierajści da farmiravańnia šmatpalarnaha śvietu, jon maje namier adstojvać svaju hiehiemoniju ŭsimi srodkami, u tym liku vajennymi», — dapoŭniŭ namieśnik ministra.

Pieršy namieśnik hienieralnaha sakratara SND Leanid Anfimaŭ. Fota: BiełTA

Pieršy namieśnik hienieralnaha sakratara SND Leanid Anfimaŭ. Fota: BiełTA

Pieršy namieśnik hienieralnaha sakratara SND Leanid Anfimaŭ, razvažajučy pra supraćstajańnie fašyzmu i nacyzmu, vykazvaŭsia ab «niedapuščeńni karozii histaryčnaj praŭdy pra hetyja chvaroby čałaviečaj cyvilizacyi».

Siarod zaprošanych haściej byŭ sierbski hienierał-major u adstaŭcy Łuka Kastratavič, jaki tradycyjna nahadaŭ pra supraćstajańnie NATA i Juhasłavii. Łuka Kastratavič vysoka acaniŭ toje, što Łukašenka naviedaŭ Sierbiju padčas ahresii NATA. 

Druhi hość z dalokaha zamiežža, brazilski žurnalist Łukas Lejras raspavioŭ, što na Zachadzie pravodzicca vialikaja kampanija pa dezynfarmacyi, pierakručvajecca paniaćcie fašyzmu. Na jahonuju dumku, pravilnaje aznačeńnie fašyzmu — «nacysckaja tatalitarnaja palityčnaja ideałohija, jakaja ŭ minułym stahodździ ŭzakoniła maštabnuju vajennuju ahresiju suprać słavian». Brazilski hość nie praminuŭ taksama nahadać pra toje, što «rusafobski nieafašyzm raźvivajecca va ŭsioj Jeŭropie, asabliva ŭ Polščy i krainach Bałtyi». 

Banier kanhresa na vulicach Minskach. Fota: BiełTA

Banier kanhresa na vulicach Minskach. Fota: BiełTA

Dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki Biełarusi Alaksandr Valfovič. Fota: BiełTA  

Dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki Biełarusi Alaksandr Valfovič. Fota: BiełTA

Vykazaŭsia pra nadzionnyja ideałahičnyja temy taksama i dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki Biełarusi Alaksandr Valfovič, jaki ŭ pačatku kanhresa začytvaŭ vitańnie Łukašenki.

«Usiaho praz 80 paślavajennych hadoŭ čałaviectva padyšło tak blizka da niebiaśpiečnaj rysy — raźviazvańnia haračaj fazy novaj suśvietnaj vajny, bienieficyjaram jakoj źjaŭlajucca ZŠA i inšyja krainy NATA, jakija nie chavajuć svaich simpatyj siońnia da nieanacyzmu».

U čym prajaŭlajecca simpatyja relihijna i rasava raznastajnaha Zachadu da ideałohii, u asnovie jakoj lažyć pieravaha «biełaj rasy», a taksama dziela čaho Rasija zrabiła pieršy rašučy krok u spravie, bienieficyjarami jakoj źjaŭlajucca jaje «spradviečnyja vorahi», Valfovič nie ŭdakładniŭ.

Ahułam kanhres pakidaje ŭražańnie mierapryjemstva, na jakim udzielniki pierakonvajuć inšych u tym, u što sami nie vierać.

Čytajcie taksama:

Mitrapalit Vienijamin zajaviŭ, što prykryvajučysia łozunhami demakratyi, Zachad zaachvočvaje «nacyscki režym»

Valfovič zajaviŭ, što Rasija zmahajecca nie z ukrainskim narodam, a z nacyzmam, jaki ŭzdymaje hałavu

«Nanieści previentyŭny ŭdar pa Varšavie». Prapahandysty pužajuć, što palaki chočuć napaści na Biełaruś

Клас
6
Панылы сорам
53
Ха-ха
34
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
27

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?