Teadora Abijanh Nhiema Mbasoha — u centry. Fota: Muhammed Abdullah Kurtar / Anadolu Agency via Getty Images

Teadora Abijanh Nhiema Mbasoha — u centry. Fota: Muhammed Abdullah Kurtar / Anadolu Agency via Getty Images

Pavodle paviedamleńnia pres-słužby Łukašenki, padčas vizitu čakajucca aficyjnyja pieramovy, naviedvańnie pradpryjemstvaŭ.

Naturalna, nie abydziecca i biez sustrečy z Łukašenkam, pa vynikach čaho płanujecca padpisańnie pakieta dvuchbakovych dakumientaŭ «pa šyrokim śpiektry napramkaŭ — ad ekanomiki da humanitarnaj śfiery». 

Teadora Abijanhu Nhiema Mbasoha — 81 hod. Jon byŭ kadravym vajskoŭcam, kamandujučym Nacyjanalnaj hvardyjaj. U žniŭni 1979 hoda ažyćciaviŭ vajskovy pieravarot i zrynuŭ pažyćciovaha prezidenta krainy, svajho rodnaha dziadźku — Fransiska Masijasa Nhiema. Potym dziadźku prysudzili śmiarotnaje pakarańnie i ŭ toj ža dzień rasstralali.

Na hety momant Teadora Abijanh Nhiema Mbasoha kiruje Ekvataryjalnaj Hviniejaj užo 44 hady, i heta biassprečny rekord siarod sučasnych lidaraŭ krain śvietu, jakija nie źjaŭlajucca, prynamsi farmalna, spadčynnymi manarchami.

Druhi ŭ hetym śpisie, 90-hadovy prezident Kamieruna Pol Bija, zaniaŭ pasadu prezidenta 6 listapada 1982 hoda, to-bok jaho prezidencki staž — «usiaho» tolki 41 hod. 

Łukašenka ŭ hetym niehanarovym śpisie, darečy, ciapier na šostym miescy. Jaho, aprača Nhiema Mhasoha i Bija, apiaredžvajuć tolki prezident Uhandy Javiery Musiavieni (va ŭładzie z 1986 hoda), prezident Tadžykistana Emamali Rachmon (na čale krainy z 1992, spačatku jak staršynia Viarchoŭnaha Savieta) i prezident Erytrei Isajas Afievierki (na čale krainy z 1993-ha).

Jašče dva tydni tamu apiaredžvaŭ Łukašenku i premjer-ministr Kambodžy Chun Sien, jaki pryjšoŭ da ŭłady ŭ 1985 hodzie, ale 22 žniŭnia jon syšoŭ u adstaŭku, pakłapaciŭšysia pra pieradaču ŭłady rodnamu synu, hienierału Chun Manietu, a da taho ž dla padstrachoŭki zachavaŭšy za saboj pasadu staršyni Karaleŭskaj rady.

Takuju samuju pieradaču ŭłady ŭ miežach siamiejnaha kłana jaŭna źbirajecca nieŭzabavie pravieści i prezident Ekvataryjalnaj Hviniei, jakoha ŭžo padciskajuć hady, a ź imi padvodzić i zdaroŭje.

Mahčyma, sa zdaroŭjem niejak była źviazanaja i papiaredniaja admiena ŭžo amal što damoŭlenaha vizitu Teadora Abijanh Nhiema Mbasoha ŭ červieni hetaha hoda — kažuć, što ŭ jaho ankałahičnaje zachvorvańnie. Va ŭsiakim razie, vizit z užo dakładna anansavanaj dataj byŭ admienieny litaralna ŭ dzień mierkavanaha prybyćcia, i aficyjna heta nijak nie tłumačyłasia, prynamsi ŭ Biełarusi.

Teadora Abijanh Nhiema Mbasoha časta pryznačaje na najvyšejšyja dziaržaŭnyja pasady svaich svajakoŭ. Teadora Nhiema Abijanh Manhu, syn prezidenta ad pieršaha šlubu, u rozny čas pracavaŭ ministram lesu, rybnaj haspadarki i navakolnaha asiarodździa (2001—2003), ministram infrastruktury i lesu (2003—2004), a z 2004 hoda ŭznačalvaje Ministerstva sielskaj haspadarki i lesu.

Habryel Mbieha Abijanh Lima, syn prezidenta ad druhoha šlubu, byŭ dziaržaŭnym sakratarom pa zdabyŭnoj pramysłovaści i vuhlevadarodach (2001—2004), zatym byŭ pryznačany namieśnikam ministra hornazdabyŭnoj pramysłovaści i enierhietyki. Antonia Mba Nhiema, małodšy brat prezidenta, pracavaŭ hienieralnym dyrektaram palicyi.

I takich svajakoŭ jašče ź dziasiatak.

Što da samoj hetaj krainy, to va ŭsiaho paŭtaramiljonnaj Ekvataryjalnaj Hviniei jość bahatyja naftavyja radoviščy, jakija razam z zamiežnymi inviestycyjami dapamahli zrabić krainu adnoj z samych zamožnych dziaržaŭ Afryki. Pačynajučy z 1990-ch hadoŭ heta kraina stała bujnym eksparcioram nafty, za košt čaho VUP na dušu nasielnictva padniaŭsia na pieršuju pazicyju ŭ kantynientalnaj Afrycy.

Praŭda, naŭrad ci z hetaha majuć asabliva vialikuju karyść prostyja žychary krainy, nie nabližanyja da ŭładnych kołaŭ — pa aficyjnym indeksie čałaviečaha raźvićcia Ekvataryjalnaja Hvinieja znachodzicca tolki na 145-m miescy ŭ śviecie.

Čytajcie taksama:

U Biełaruś lacić prezident, jaki kiruje svajoj krainaj 44 hady

Alejnik lacić da prezidenta, jaki kiruje krainaj užo 44 hady

Što ruchaje pieravarotami ŭ Zachodniaj Afrycy?

Vajskoŭcy ŭ Habonie skasavali vyniki prezidenckich vybaraŭ. Baćka i syn Bonha kiravali krainaj doŭhija 56 hadoŭ

Клас
1
Панылы сорам
11
Ха-ха
11
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
14