Ilustracyjny zdymak. Krynica: Brandon Holmes / Unsplash

Ilustracyjny zdymak. Krynica: Brandon Holmes / Unsplash

Dzianis lačyŭ zuby ŭ adnoj ź viadomych klinik Polščy (pakul idzie pravierka, jaje nazvy nie nazyvajuć). U hetaj klinicy Dzianis absłuhoŭvaŭsia i raniej. 13 vieraśnia ŭ mužčyny byŭ zapłanavany pryjom u dantysta. 

Pierastaŭ adkazvać na zvanki

— Jon užo lačyŭ zuby ŭ hetaj klinicy, i pieršy etap pa vydaleńni karyjesu prajšoŭ paśpiachova, — raspaviadaje brat Dzianisa Alaksiej. — U jaho nie było nijakich prablem. 13 vieraśnia ŭ 12:00 u brata byŭ čarhovy pryjom. Jaho praz hadzinu musili adpuścić. Ale ŭ 14:00 i 15:00 jon nie zjaviŭsia doma i na zvanki žonki nie adkazvaŭ.

U klinicy raspaviali žoncy Dzianisa, što ŭ 13:00 pryjom u jaje muža skončyŭsia i jon musiŭ syści. Žonka stała turbavacca i patelefanavała bratu muža, kab toj dapamoh z pošukami. 

— Da Dzianisa heta było nie padobna, jon zaŭsiody źviazvaŭsia z žonkaj. Ja pačaŭ telefanavać jamu na telefon i tolki praz 30 chvilin niejkaja žančyna padniała słuchaŭku i skazała, što brat u špitali. Heta była adkaznaja za rečy, jana hatova była ich pieradać siamji. Što adbyłosia ź Dzianisam, jana mnie nie raskazała. Ja, viadoma ž, palacieŭ tudy. Pryjechaŭ i mianie adrazu nakiravali ŭ reanimacyjnaje adździaleńnie. 

Anafiłaktyčny šok

U špitali Alaksieju patłumačyli, što jahonaha brata dastavili sa stamatałohii. U jaho było spynieńnie serca, i jaho paśpieli niekalki razoŭ reanimavać.

— Doktar mnie skazaŭ, što jaho ŭ stamatałohii nie było i, što adbyvałasia tam, jon nie viedaje. U miedykaŭ byŭ vyklik — i chutkaja pryjechała akazvać dapamohu. Tam Dzianisa ratavali i paśla dastavili ŭ lakarniu, dzie padklučyli da aparataŭ. Užo paśla vyśvietliłasia, što ŭ brata, mahčyma, zdaryŭsia anafiłaktyčny šok — razdźmuła horła, pavietra pierastała pastupać u lohkija, a adtul u mozh. U lakarni jamu zrabili tamahrafiju hałavy i zrazumieli, što ŭsio vielmi drenna — vialikaje paškodžańnie mozhu. Stan ciažki, i kali vyžyvie, to zastaniecca «harodninaj». Kaniešnie, my byli ŭ šoku i stali čakać. 

Na nastupny dzień Alaksiej razam z žonkaj brata pryjechaŭ u špital. Doktar skazaŭ, što stan Dzianisa nie źmianiŭsia. Jamu dadatkova zrabili tamahrafiju mozhu, jakaja paćvierdziła surjoznyja paškodžańni. 

— Doktar davaŭ vielmi maleńkija šancy na vyžyvańnie. U reanimacyi serca i lohkija brata padtrymlivali z dapamohaj aparataŭ, ale doktar užo kazaŭ pra mocnaje paškodžańnie kary hałaŭnoha mozhu, i im treba było pravieści śpiecyjalnaje abśledavańnie. Pieršy etap doŭžyŭsia sutki. My pačali čakać. 

Što adbyłosia ź Dzianisam?

U hety ž dzień Alaksiej pajšoŭ u palicyju, kab padać zajavu ab praviadzieńni pravierki ŭ suviazi z tym, što adbyłosia ź jahonym bratam. 

— Palicyjant va ŭčastku staŭ tłumačyć, što anafiłaktyčny šok moža adbycca z kožnym. Heta narmalna, što ludzi pamirajuć. Z hetym ničoha nie zrobiš. Kazaŭ, što ŭ hetym niama nijakaha złačynstva, i ja nie mahu ni na koha nahavorvać. Ja skazaŭ, što kali jany nie prymuć zajavu, tady pajdu ŭ prakuraturu, bo mnie važna daviedacca, što adbyłosia z bratam. U vyniku zajavu pryniali. Ja nikoha nie abvinavačvaŭ. Mianie tam nie było, i ja nie doktar. Mnie važna daviedacca, ci była praviedziena svoječasovaja i poŭnaja dapamoha čałavieku pry anafiłaktyčnym šoku. U maim razumieńni, kali miedyki robiać takija ŭkoły, to ŭ ich jak minimum pavinien być antydot niejki. Miedyk pavinien raspaznać dadzienuju situacyju i ŭmieć pieraadoleć. Ludzi paśla hetaha žyvuć. Tym bolš moj brat — małady i spartovy, biez škodnych zvyčak. Prosta tak nie pamirajuć. Mahčyma, Dzianisu niasvoječasova akazali dapamohu. Heta tolki maje padazreńni, ja nie mahu śćviardžać, bo mianie tam nie było. 

Źbiralisia zabrać orhany

Užo na nastupny dzień, 15 vieraśnia, Alaksieju patelefanavali sa špitala i paviedamili, što jahony brat, chutčej za ŭsio, miortvy. I najbližejšym časam u jaho mohuć vyklučyć orhany. 

— Pierad hetym jany chacieli zrabić jašče adnu pravierku. Taksama miedyki skazali, što ŭ Polščy jość zakon: kali pamiraje małady čałaviek i jon nie pakinuŭ dakumienta, u jakim jon vystupiŭ by suprać toje, kab jaho orhany transpłantavalisia dla vyratavańnia inšym, dyk miedyki majuć prava ich vyklučyć biez dazvołu blizkich. Viadoma ž, u nas ničoha takoha nie było, i my pahadzilisia. Zakon jość zakon, što zrobiš. Paśla my daviedalisia, što ŭ Biełarusi ŭ pamierłych ad anafiłaktyčnaha šoku nie zabirajuć orhany, bo nie zaŭsiody viadoma, što było pryčynaj šoku. Čamu ŭ Polščy adbirajuć, a ŭ Biełarusi nie? Uźnikli pytańni, i tamu my chacieli pieraškodzić hetamu. 

Pa słovach Alaksieja, admianić rašeńnie pa adabrańni orhanaŭ u jaho brata moža tolki prakuratura. Tamu sa špitala mužčyna nakiravaŭsia ŭ prakuraturu, kab spynili praces. 

— Spačatku nichto nie chacieŭ mianie słuchać. Kazali, kab išoŭ u palicyju ci špital i tam vyrašaŭ hetyja pytańni. Ale ŭ vyniku paćvierdzili, što zajmajucca spravaj majho brata i paraili patelefanavać u paniadziełak. Ja im patłumačyŭ, što ciaham niekalkich hadzin z majho brata ŭžo buduć vyrazać orhany, u jakich, mahčyma, jość ślady złačynstva. Ja skazaŭ, što prosta tak nie pajdu i patrabavaŭ sustrečy z prakuroram. Vyjšła jaje pamočnica i skazała, što padpiša dakumient ab zabaronie na adabrańnie orhanaŭ i vyšle jaho faksam u balnicu. 

Praź niejki čas Alaksieju patelefanavali sa špitala i skazali, što ŭžo aficyjna kanstatavali śmierć Dzianisa i adklučajuć usie aparaty. Taksama tam paćvierdzili, što atrymali faks z prakuratury i praces pa adabrańni orhanaŭ pačynać nie buduć.

Ciažka pavieryć

18 vieraśnia Alaksieju paviedamili, što novaj infarmacyi pa spravie jahonaha brata niama. Skazali čakać zaklučeńnia ab śmierci. Prakuratura pravodzić pravierku. 

— U hetuju historyju ciažka pavieryć. Ja nie moh padumać, što takoje z bratam adbudziecca. Praz tydzień jamu musiła spoŭnicca 33 hady. Dužy i spartovy chłopiec, na zdaroŭje nie žaliŭsia. Z žonkaj vychoŭvaŭ dvaich dziaciej. I voś jon pamiraje, i ŭsie navokał pačynajuć adzin na adnaho spasyłacca, kazać, što heta nie ŭ ich kampietencyi. Ciapier budziem kansultavacca ź jurystami pa dalejšych dziejańniach. My čakajem cieła Dzianisa, źbirajemsia jaho kremiravać (ja viedaju, što takaja była jaho vola), a prach pachavać u Polščy. Taksama ja budu kłapacicca pra siamju brata, bo jon chacieŭ by hetaha.

Клас
5
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
9
Сумна
162
Абуральна
27