Siarhiej naradziŭsia i žyvie ŭ Minsku. Skončyŭ fakultet mižnarodnych adnosin BDU. U IT-śfiery pracuje kala siami hadoŭ. Biznes– i sistemny analityk, maje dośvied pracy ŭ roznych śfierach: fintechu, bankaŭskaj śfiery, rytejle, miedycynie.

«Ja imknusia pastajanna raźvivacca ŭ prafiesii — prachodžu navučańnie, kab padciahvać svaje navyki. Dumaju pra budučyniu, aceńvaju svaje pierśpiektyvy — mahčyma, atrymajecca realizavać cikavy startap».

Lublu padarožničać, bałazie dazvalaje heta rabić addaleny režym pracy, da ofisa ja nie pryviazany. U viasnova-letni pieryjad heta padarožža pa Jeŭropie. Vielmi spadabałasia ŭ Ispanii, Italii, chaču trapić u Partuhaliju, Hrecyju. I jašče maja mara — pabyvać u Anhlii. Jana rodam ź dziacinstva: ja vyvučaŭ anhlijskuju na profilnym uzroŭni, i my šmat čytali pra Anhliju.

U dakavidnyja časy byvaŭ u ZŠA, tady heta byli kamandziroŭki. A zimoj chočacca bolš padarožničać pa Paŭdniova-Uschodniaj Azii. Minułaj zimoj pažyŭ trochi na Bali, moža być, i ŭ hetym siezonie atrymajecca źjeździć u toj kraj.

Važnaja častka majho žyćcia — sport. Zajmajusia boksam z trenieram, na bazavym uzroŭni. Plus trenažornaja zała (taksama z trenieram) i stretčynh. Praca ŭ mianie ŭ asnoŭnym siadziačaja, i ruch vielmi dapamahaje razhruzicca fizična.

Baćki taksama žyvuć u Minsku. Baćka — vajskovy piensijanier, mama taksama na piensii, jana lekar i praciahvaje pracavać pa śpiecyjalnaści. U mianie ciopłyja adnosiny z baćkami, jany dali mnie dobruju adukacyju i vychavańnie i na svaim prykładzie pakazali, što značyć upartaść i pracavitaść.

Starajusia im dapamahać ci prosta bavić ź imi čas razam. Niahledziačy na ščylny hrafik, zaŭsiody znachodžu čas dla rodnych. Nie abaviazkova patrabujecca finansavaja dapamoha — časam treba prosta niešta pryvieźci abo z čymści dapamahčy.

Raźmierkavańnie biudžetu

«Da finansaŭ staŭlusia dyscyplinavana, abdumvaju svaje vydatki trochi napierad. Moj siaredni biudžet na miesiac — kala 800-1000 dalaraŭ. Siudy ŭvachodzić arenda kvatery, absłuhoŭvańnie mašyny, abaniemient u trenažornuju zału i apłata zaniatkaŭ z trenieram, vydatki na ježu, adzieńnie, kaśmietyku, niejkija pracedury, źviazanyja sa zdaroŭjem (naprykład, masaž, basiejn). Kali zastajucca volnyja finansy, mahu vydatkavać na zabavy.

Rablu aščadžeńni — heta hrošy na bujnyja pakupki ci pajezdki. Zachoŭvaju ich u roznych valutach: naprykład, rubli na depazicie ŭ banku, a dalary i jeŭra najaŭnymi.

Kala 10-15% srodkaŭ (ale nie bolš) starajusia nakiroŭvać na inviestycyi. U asnoŭnym heta akcyi i kryptavaluta. Inviestycyi źviazanyja z peŭnymi ryzykami, tamu zychodžu z taho, kab u vypadku niejkaj straty abo prasadki na rynku majmu biudžetu nie była naniesiena niepapraŭnaja škoda.

Štodzionny ŭlik finansaŭ nie viadu, ale bujnyja vydatki, jak praviła, zapaminaju. I potym analizuju, na što ŭ mianie sychodzić bolš hrošaj».

Paduška biaśpieki

«Tak, jana ŭ mianie jość. Heta fiksavanaja suma. Pakolki ciapier situacyja na rynku nie vielmi stabilnaja, starajusia mieć zapas hrošaj na paŭhoda napierad. Uličvajučy, što ŭ miesiac u mianie sychodzić kala 1 tysiačy dalaraŭ na žyćcio, to heta prykładna 6-7 tys. dalaraŭ — moj niedatykalny zapas, jaki nie traču. Hetyja hrošy lažać na karcie i častka najaŭnymi, kab byli pad rukoj».

Pieršyja hrošy za myćcio mašyn

«Dobra pamiataju. Mnie było hadoŭ z 7-8. Uletku ź siabrami chaciełasia padpracavać. I my na zapraŭkach za simvaličnyja hrošy prapanoŭvali kiroŭcam mašynu pamyć, pracierci škło. Kožny na niešta źbiraŭ — chtości na cukierki, a chtości na prystaŭku abo rovar.

U škole ŭ mianie była mahčymaść padpracoŭvać u svajho dziadźki, uładalnika juvielirnaj majsterni. Rabiŭ prostuju pracu, naprykład, nanizvaŭ paciery, źbiraŭ drobnyja detali. Potym zadačy ŭskładnialisia, ja vučyŭsia rabić bolš składanyja vyraby z kaštoŭnych mietałaŭ, branzalety, łancužki, padvieski».

Studenckija padpracoŭki

«Padčas vučoby va ŭniviersitecie jeździŭ pa prahramie abmienu ŭ ZŠA. U letni pieryjad atrymlivałasia tam niadrenna zarablać. Prahrama Work & Travel dazvalała nie tolki padarožničać, ale i aficyjna pracavać. Zrazumieła, heta byli prostyja raboty — aficyjantam, parkoŭščykam, zapraŭščykam. Važna było dobra viedać anhlijskuju movu.

Va ŭniviersitecie ja taksama padpracoŭvaŭ łabarantam, absłuhoŭvaŭ kampjutarnyja kłasy. I jašče trochi hulaŭ u pokier anłajn: mnie padabajecca hetaja hulnia z punktu hledžańnia psichałohii i matematyki. U tyja hady ŭ dobry dzień moh zarabić 30-40 dalaraŭ, i heta było vielmi dobra dla studenta».

Jak trapić u IT biez techničnych viedaŭ

«Paśla ŭniviersiteta prachodziŭ praktyku ŭ MZS. Raźmierkavańnia ŭ mianie nie było. Uładkavaŭsia na pracu ŭ adnu rekłamnuju sietkavuju kampaniju, zajmaŭsia mižnarodnym markietynham.

Asnoŭnaj zadačaj było pravodzić roznyja rekłamnyja hulni, akcyi dla bujnych mižnarodnych brendaŭ. U niejki momant sutyknuŭsia z vybaram — praciahvać u hetaj śfiery abo pasprabavać siabie ŭ IT.

Niekatoryja maje siabry ŭžo pierajšli ŭ ajcišku, jakaja tady nabirała abaroty. I ja padabraŭ sabie śpiecyjalizacyi, jakija nie patrabavali techničnaj adukacyi, ale praduhledžvali najaŭnaść dobrych kamunikacyjnych navykaŭ i viedańnie zamiežnych moŭ.

Mnie vielmi spadabałasia śpiecyfika hetaj pracy. Pieršyja dva hady nabiraŭsia vopytu ŭ nievialikaj kampanii, paralelna šmat vučyŭsia. Na toj momant moj zarobak upaŭ u paraŭnańni ź mižnarodnym markietynham. Ale byŭ patencyjał. Staŭ atrymlivać bolš cikavyja prapanovy.

Zatym pierajšoŭ u Epam, pačaŭ pracavać jak biznes-analityk, asvojvaŭ sumiežnyja śfiery. I praz čatyry hady pierajšoŭ u inšuju kampaniju, z vuzkaj śpiecyjalizacyjaj, aryjentavanuju na amierykanski rynak. Zarobak vyras. I staŭ užo nie tolki biznes-analitykam, ale zajmaŭsia project-mieniedžmientam.

Letaś, kali mnohija IT-biznesy stali pakidać biełaruski rynak, ja znajšoŭ novuju kampaniju, u jakoj ciapier i pracuju. Heta prajekt u śfiery Big Data, skiravany na zbor i apracoŭku danych».

Klučavyja vydatki

«Na što ja dakładna nie budu skupicca, heta na padarožžy. Ja sapraŭdy chaču pabačyć śviet. Ja nie kažu pra Maldyvy ci niejkija darahija kurorty. Mianie cikavić mahčymaść padarožničać, vyvučać architekturu haradoŭ, atrymlivać asałodu ad pryrody, zavodzić novyja znajomstvy, vyvučać inšyja sacyjalnyja kultury. Naprykład, chaču pabačyć usie akijany — kala Atłantyčnaha i Indyjskaha ja ŭžo byŭ.

Jašče z zadavalnieńniem vydatkoŭvaju hrošy na samarealizacyju, prachodžańnie kursaŭ, na siertyfikacyju. Chaj heta doraha, ale kali spatrebicca dla majoj karjery — škadavać nie budu.

Nie aščadžaju na zdaroŭi — i svaim, i svaich blizkich. Mnie ciapier 33, ale kab padtrymlivać svoj stan na dobrym uzroŭni, treba kłapacicca pra siabie ŭžo ciapier. Navat na pieršaje miesca mahu pastavić hety artykuł. Heta vitaminy, prachodžańnie miedycynskich abśledavańniaŭ. Siudy ž mahu adnieści jakasnyja pradukty, a taksama dobruju kaśmietyku — vybiraju brendy daražejšyja, jakim možna daviarać.

Za što ja, napeŭna, nie budu pierapłačvać — heta pakupki na chajpie, naprykład, vychad novaha ajfona. Navat kali ŭ mianie nie ajfon, ale jon maralna nie sastareŭ i całkam mianie zadavalniaje — za novym nie pabiahu. Heta datyčyć nie tolki telefona — ale noŭtbuka, mašyny i inšych rečaŭ.

Nie stanu ŭkładać hrošy ŭ niejkija avanturnyja pakupki, sumnieŭnyja prajekty. Toje, u čym ja nie raźbirajusia, naprykład, navat kali abiacajuć vialikija vyhady ad układańniaŭ. Kali patrabujecca niejkaja pasłuha, mnie nieskładana pravieści analiz i vybrać aptymalnuju pa canie prapanovu. Chutčej za ŭsio, ja nie pajdu ŭ niejkaje miesca tolki tamu, što jano ličycca modnym.

Vopratku ja abnaŭlaju pastajanna. U mianie jość harderob na ŭsie vypadki žyćcia, da niejkich kankretnych brendaŭ ja nie pryviazany, choć jość tyja, jakija padabajucca bolš za inšyja. Kali razumieju, što niejkija rečy nasić bolš nie budu, na antresolach ich nie zachoŭvaju, — źbiraju ŭ skrynku i addaju na dabračynnaść».

Čytajcie taksama:

«Układajusia ŭ 2,5 rubla». Kolki hrošaj biełarusy addajuć na abiedy ŭ stałoŭkach i kaviarniach

«My nie dzielim na «tvajo-majo». Ajcišnica raskazała, jak raźmiarkoŭvaje biudžet siamja, dzie žonka zarablaje ŭ čatyry razy bolš za muža

«Iści viesialić 20-hadovuju paru na viasielli — užo, napeŭna, nie». Były papularny radyjoviadučy pajšoŭ u dalnabojniki i nie škaduje

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?