Bahdan Nahajła sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj na samicie ŭ Lisabonie. 15 listapada 2023 hoda

Bahdan Nahajła sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj na samicie ŭ Lisabonie. 15 listapada 2023 hoda

Samy čas zapytacca ŭhołas: što staić za vidavočnym dystancyjanavańniem aficyjnaha Kijeva ad biełaruskaj demakratyčnaj apazicyi i ŭ pryvatnaści ad jaje lidarki Śviatłany Cichanoŭskaj? Čamu jaje prymajuć kiraŭniki dziaržaŭ i palityčnyja lidary ad Vašynhtona da Polščy, a prezident Uładzimir Zialenski i jahonaja administracyja pa-raniejšamu ihnarujuć jaje?

Čamu aficyjnaja Ukraina ŭ hetym płanie mocna razychodzicca sa svaimi demakratyčnymi zachodnimi partniorami, kali salidarnaść i adzinstva z tymi, chto znachodzicca na pieradavoj baraćby suprać rasijskaj impieryjalistyčnaj ahresii, žyćciova važnyja?

Apošnija padziei patrabujuć, kab hetaje pytańnie było zadadziena vielmi adkryta, kab jano nie zamiatałasia pad dyvan, jak byccam heta nie maje značeńnia. Heta maje vialikaje značeńnie i ŭpłyvaje na stratehiju i reputacyju Ukrainy.

U hety samy dzień śmiarotnaha voraha Ukrainy Uładzimira Pucina znoŭ prymaje ŭ Minsku jahony biełaruski vasał, dyktatar Alaksandr Łukašenka, amal praz hod paśla taho, jak jon byŭ tam u apošni raz. Pucin udzielničaje ŭ samicie antyzachodniaj Arhanizacyi Damovy ab kalektyŭnaj biaśpiecy (ADKB), kiravanaj Rasijaj, u biełaruskaj stalicy.

I ŭ hety ž dzień Cichanoŭskaja, jakaja, jak mnohija ličać, pieramahła na prezidenckich vybarach u Biełarusi ŭ 2020 hodzie, jakija Łukašenka sfalsifikavaŭ, žorstka padaŭlajučy nastupnyja mirnyja masavyja pratesty, apublikavała jašče adzin tvit na X, u jakim vykazała svaju salidarnaść z Ukrainaj. U im jana vitała rašeńnie ŭkrainskaha parłamienta ad 22 listapada «ŭvieści sankcyi ŭ dačynieńni da asob, nabližanych da Łukašenki, i vajskovaha kompleksu».

Jana dypłamatyčna nie spytała, čamu ŭkrainskamu parłamientu, Viarchoŭnaj Radzie, spatrebiłasia stolki času, kab zrabić heta, niahledziačy na toje, što sajuźniki Ukrainy ŭviali sankcyi suprać rasijskaha i biełaruskaha abaronnaha siektara značna raniej.

U toj čas jak Łukašenka vykonvaŭ patrabavańni i zakliki Maskvy i ŭtrymlivaŭ žaleznaj chvatkaj biełaruskaje nasielnictva, Cichanoŭskaja i jaje kamanda — demakratyčny ŭrad Biełarusi ŭ vyhnańni — viali vielmi aktyŭnuju kampaniju, kab pryciahnuć padtrymku svajoj spravy i zrynuć režym Łukašenki, jaki da siońnia trymaje jaje muža razam z sotniami inšych biełarusaŭ jak palitviaźniaŭ u svaim biełaruskim HUŁAHu.

Cichanoŭskaja była zusim pačatkoŭcam u palitycy, jana niečakana trapiła ŭ palityčny centr uvahi paśla taho, jak jaje muža aryštavali i jana ŭziała na siabie zadaču bałatavacca ŭ prezidenty Biełarusi. Vymušana vypraviŭšysia ŭ emihracyju, naturalna, pieršapačatkova jana była vielmi strymanaj u svaich palityčnych zajavach, u tym liku adnosna rasijska-ŭkrainskich dačynieńniaŭ.

Ale z taho času, jak Rasija pačała poŭnamaštabnuju vajnu suprać Ukrainy ŭ lutym 2022 hoda pry aktyŭnym supracoŭnictvie z Łukašenkam, jana stała ŭsio bolš adkryta zajaŭlać pra demakratyčnuju jeŭrapiejskuju samaidentyfikacyju Biełarusi i padtrymku Ukrainy.

U vieraśni jana zajaviła ŭ Jeŭraparłamiencie, što biez Ukrainy i Biełarusi palityčny prajekt dla Jeŭropy nie budzie poŭnym: «Ustupleńnie Biełarusi i Ukrainy ŭ ES pryviadzie da kančatkovaha krachu Impieryi zła. Nazaŭždy…» U svaju čarhu deputaty Jeŭraparłamienta pryznali Łukašenku saŭdzielnikam złačynstvaŭ, učynienych Rasijaj va Ukrainie.

Ale aficyjny Kijeŭ čamuści praciahvaŭ jaje paźbiahać. Prezident Zialenski nie praciahnuŭ joj ruki salidarnaści i nie šmat skazaŭ pra baraćbu za svabodu ŭ susiedniaj Biełarusi.

Ja mieŭ zadavalnieńnie sustrecca z abranaj prezidentkaj Biełarusi ŭ pačatku hetaha miesiaca na veb-samicie ŭ Lisabonie i ŭziaŭ u jaje intervju dla Kyiv Post. U jaje pazicyi nie było dvuchsensoŭnaści. Jana rašuča padtrymlivaje baraćbu ŭkrainskaha naroda suprać rasijskaj ahresii. Jana razumieje, što biez volnaj Ukrainy nie moža być volnaj Biełarusi.

Ale zrazumieła, što dziŭnaja strymanaść Kijeva adčuvajecca i balić. U svaim apošnim tvicie jana dadaje: «Metanakiravanyja mižnarodnyja zachady suprać režymu vielmi važnyja, ale nam taksama patrebna ŭzmocnienaja padtrymka biełaruskaha naroda, demakratyčnych siłaŭ i hramadzianskaj supolnaści ŭ našaj baraćbie za svabodu».

Dyk što staić za nieprystojnymi pavodzinami Kijeva ŭ adnosinach da demakratyčnych sił u susiedniaj krainie, jakija imknucca da svabody i vyzvaleńnia ad rasijskaha panavańnia? Niejkija kułuarnyja damoŭlenaści z Łukašenkam? Hrošy, biznes, uzajemnyja bonusy, vajennyja faktary? Mahčyma, da 2022 hoda, ale siońnia?

Heta nie naiŭnaja zdahadka, što možna mieć niejkija spravy z maryjanietkaj Maskvy, jakaja dazvoliła svajoj krainie stać płacdarmam dla rasijskich uzbrojenych sił, prasiła raźmiaścić na svajoj terytoryi rasijskuju taktyčnuju jadziernuju zbroju i abapirajecca na hrubyja represii dla zadušeńnia svabody ŭ siabie doma i zachavańnia kantrolu?

I jašče adna zaklučnaja dumka. Na hetym tydni Ukraina adznačaje 10-hodździe Jeŭramajdana, jaki pieraros u Revalucyju hodnaści. Adnym ź pieršych demakratyčnych pakutnikaŭ, rasstralanych u toj čas, staŭ biełaruski prychilnik Ukrainy Michaił Žyźnieŭski. Na miescy jaho śmierci na vulicy Hrušeŭskaha ŭ Kijevie dahetul krasujecca bieł-čyrvona-bieły biełaruski nacyjanalny ściah. I siońnia biełaruskija dobraachvotniki vajujuć razam z ukrainskimi vojskami suprać rasijskich akupantaŭ.

Było vielmi kranalna bačyć, jak 21 listapada ŭ Kijevie prezident Zialenski ŭskłaŭ vianok u honar pakutnikaŭ Jeŭramajdana ŭ supravadžeńni prezidentki Małdovy Mai Sandu. Ale ja nie moh nie padumać: nakolki bolš mahutnym byŭ by hety vobraz dla ŭsiaho śvietu, kali b pobač ź imi była abranaja prezidentka Biełarusi?

Ja zastajusia ździŭleny, čamu Sandu aficyjna pryniała Cichanoŭskuju ŭ Kišyniovie, a Zialenski nie vitaŭ jaje ŭ Kijevie. My majem prava viedać.

Čytajcie taksama:

Cichanoŭskaja vystupiła na najbujniejšaj technakanfierencyi Web Summit. Jana raspaviała pra biełaruskija «Hajun» i «Hołas»

«Hienacyd biełaruskaha naroda adbyvajecca prosta ciapier». Cichanoŭskaja prakamientavała padručniki pa hienacydzie 

«Litva i Biełaruś — nie prosta susiedzi, a partniory, jakija imknucca da adnoj mary». Cichanoŭskaja i Šymanicie apublikavali sumiesny artykuł

Клас
69
Панылы сорам
1
Ха-ха
8
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
4