Hramadstva9

Cichanoŭskaja parekamiendavała, što rabić u «adziny dzień hałasavańnia»

Śviatłana Cichanoŭskaja prapanavała biełarusam 5 sposabaŭ, jak tut i ciapier reahavać tak zvany «Adziny dzień hałasavańnia», pryznačany na 25 lutaha 2024 hoda. Jana taksama padkreśliła, što ni biełarusy, ni mižnarodnaja supolnaść vyniki hetych «biazvybaraŭ» nie pryznajuć.

«Ja zaklikaju vas vykazać niazhodu z vybarčym farsam — chacia ja razumieju, što va ŭmovach teroru biaśpiečnych sposabaŭ amal nie zastałosia», — kanstatavała Cichanoŭskaja.

U toj ža čas jana nazvała piać dziejańniaŭ (ci biaździejańniaŭ), jakija kožny ź biełarusaŭ, jakija zastajucca ŭ krainie, usio ž taki mohuć rabić:

 • paźbiahać udziełu ŭ lubych režymnych mierapryjemstvach;

 • vykarystoŭvać niezaležnyja miedyja dla atrymańnia praŭdzivaj infarmacyi. Pry hetym, adnak, abaviazkova vykarystoŭvać VPN i prybirać ličbavyja ślady;

 • nie dazvalać režymu padmanuć siabie, svaich blizkich i siabroŭ. Im treba tłumačyć, čamu toje, što abviaściŭ Łukašenka — heta «biazvybary»; 

 • źbirać dokazy złačynstvaŭ režymu i jaho pamahatych. Jany pavinny viedać, što paniasuć adkaznaść za svaje dziejańni;

 • vykarystoŭvać srodki tvorčaha samavyražeńnia: muzyku, kino, mastactva, satyru i ironiju. Navat razmova na biełaruskaj movie moža być sposabam vyražeńnia niazhody.

Čytajcie taksama:

«Kreŭnyja spadčyńniki enkavedystaŭ z 30-ch prypadniali viečka truny minułaha i maršyrujuć pa siońniašniaj Biełarusi»

«Albo vialiki honar, albo vialikaja hańba». Što adbyvałasia na kanfierencyi pałka Kalinoŭskaha pa stratehijach vyzvaleńnia Biełarusi

Cichanoŭskaja praviała ŭ Vilni bryfinh z pasłami 30-ci krain, siarod jakich i pasoł Armienii

Cichanoŭskaja zaklikała bajkatavać vybary 2024 hoda

Kamientary9

 • Josik
  01.12.2023
  A ja pajdu, sapsuju biluteń, i budu viedać, što ja nie addaŭ svoj hołas dyrektaru saŭhasa, budu razumieć, što jaho kišenny karpienka padrabiŭ vyniki hałasavańnia. Jano i tak zrazumieła, što falsifikacyja, ale biez majho hołasu, i ja zmahu vystupić u sudzie śviedkam nakont parušeńnia zakonaŭ karpienkam, kali jon budzie vyć na łavie padsudnych, sidziačy ŭ kletcy - Nie vinavaty ja, mianie prymušali tak rabić uzamien sałodkaha žyćcia, sidziačy na šyi biełarusaŭ.
 • Abu
  01.12.2023
  A ja vam zaraz pakažu - piać sposabaŭ... :)
 • kisio
  01.12.2023
  nu i zabiaśpiečycie jaŭku. a što ŭ vašym biuletenie im poch
  što zrabiła Śvieta letam 20-ha? pamahła zabiaśpiečyć jaŭku - na ŭčastki pryjšli navat tyja, chto tak by nie pajšoŭ

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →