Hramadstva3

«Pahladzieŭ kartu pad svajoj lampaj mahičnaj i pažadaŭ ščaślivaj darohi». Ci sapraŭdy pamiežniki nie vypuskajuć ź Biełarusi, kali čałaviek nie paviedamiŭ pra zamiežny DNŽ?

U kancy listapada pačali raspaŭsiudžvacca čutki pra toje, jak hramadzianina Biełarusi nie vypuścili z krainy, bo jon nie mieŭ ni vizy, ni paviedamleńnia ź biełaruskaha adździeła pa hramadzianstvie i mihracyi ab tym, što apaviaściŭ ułady ab zamiežnym DNŽ. Kab paćvierdzić ci abvierhnuć hetuju infarmacyju, telehram-kanał biełaruskich ajcišnikaŭ za miažoj DzikPic raspytaŭ svaich čytačoŭ, jak jany prachodzili miažu z «utojenymi» ad dziaržavy DNŽ apošnim časam, piša Devby.io.

Pra samu situacyju ź nibyta zabaronaj na vyjezd raskazaŭ u tyktoku vizavy pasiarednik, ahienctva Tutvisa, a tyčyłasia jana nibyta ichniaha klijenta. Adnak apytańnie kanała DzikPic, na jakoje adhuknułasia ź dziasiatak čałaviek, infarmacyju nie paćvierdziła, bo ŭ anivodnym vypadku adsutnaść vizy dy najaŭnaść DNŽ biez apaviaščeńnia nie stała pryčynaj admovy ŭ vyjeździe ź Biełarusi.

 1. «Muž jechaŭ na minułym tydni ź Biełarusi praź litoŭskuju miažu, nijakich pytańniaŭ nie było. U jaho vizy daŭno niama, ale jość DNŽ, pra jaki jon nikoha nie apaviaščaŭ».

 2. «Z 2 na 3 śniežnia prachodzili polskuju miažu. U aŭtobusie było šmat ludziej z DNŽ, bolš za dziesiać dakładna. Ale ni ŭ kaho ničoha nie spytali, choć chvalavańni byli paśla naviny ŭ tyktoku. U nas z mužam nie było viz, u mianie naohuł pašpart bieź viz, tolki z adznakami ad minułych pierasiačeńniaŭ — nichto ničoha nie skazaŭ».

 3. «Ja vyjazdžaŭ u Polšču ź Biełarusi ŭ subotu, ani pra jaki DNŽ nikoha nie apaviaščaŭ. Pamiežnik tolki paprasiŭ kartu pobytu (viza praterminavanaja), daviedak nijakich nie prasiŭ. Pahladzieŭ kartu pad svajoj lampaj mahičnaj, niešta chutka nacisnuŭ u kampjutary (moža, čekboks jaki kłacnuŭ), pažadaŭ ščaślivaj darohi. Voś i ŭsio».

 4. «Vyjazdžała tydzień tamu, nijakich pytańniaŭ nie ŭźnikała, kartu pobytu ŭ minułym miesiacy atrymała».

 5. «Jeździła na tydzień u Biełaruś z Polščy, nie vyjazdžajučy datul bolš za hod. Vyjazdžała z DNŽ, jaki atrymała za dva tydni da pajezdki. Pytańniaŭ na miažy ni ŭ adzin, ni ŭ druhi bok nie zadavali».

 6. «Ja jeździła 20 listapada ŭ Biełaruś z Polščy i 1 śniežnia nazad, z polskim DNŽ bieź vizy. MUS pra najaŭnaść DNŽ ja nie apaviaščała. Usio było spakojna: ni ŭ kaho nie praviarali pryčyny pajezdki, choć u aŭtobusie było jašče niekalki čałaviek, jakija jeździli z DNŽ, i jany taksama paśpiachova prajšli miažu».

 7. «U Polščy my ad viasny 2022 hoda, u abaich DNŽ. 19 listapada vyjazdžali z žonkaj ź Biełarusi ŭ Polšču aŭtobusam. U žonki byŭ absalutna čysty pašpart (jeździli mianiać) — u vyniku vyjechali biez pytańniaŭ, u mianie taksama nie pytalisia pra vizu».

 8. «Žonka niadaŭna pryjechała ź Biełarusi ŭ Polšču. Usio cicha, biełarusy nie pytalisia navat pra kartu pobytu. Heta ŭžo palaki hladziać padstavy dla ŭjezdu».

Pavodle patrabavańniaŭ źmienienaha zakona ab hramadzianstvie, jaki nabyŭ moc 11 lipienia 2023 hoda, čałaviek musić paviedamić pra najaŭnaść u siabie zamiežnaha DNŽ, hramadzianstva ci karty palaka ciaham troch miesiacaŭ z času ich atrymańnia, a tyja, jakija atrymali raniej — ciaham troch miesiacaŭ ad ustupleńnia źmienienych normaŭ u siłu. 

Pakul što nijakaj adkaznaści za niepaviedamleńnie ab najaŭnaści dakumientaŭ, jak zapeŭniŭ dniami načalnik Departamienta pa hramadzianstvie i mihracyi MUS Alaksiej Biahun, nie praduhledžana, ale «heta pytańnie prapracoŭvajecca adpaviednymi orhanami».

Pavodle słoŭ hetaha čynoŭnika, na hety momant ułady nibyta atrymali ŭžo 58 tysiač takich paviedamleńniaŭ: 36,5 tysiač dasłali ŭ orhany ŭnutranych spraŭ i 22 tysiačy — u dyppradstaŭnictvy i konsulskija ŭstanovy. 

Čytajcie taksama:

Dazvoł na pastajannaje pražyvańnie za miažoj nie abaviazkovy, ale dla čaho jon? I što, kali nie afarmlać jaho? Tłumačyć adździeł mihracyi

Najaŭnaść u biełarusaŭ «karty palaka» ciapier nie buduć paznačać na vizie

Nijakich DNŽ u blizkich svajakoŭ i palihraf. Dla dypłamataŭ uviali novyja praviły pryjomu na słužbu

Kamientary3

 • Satan
  07.12.2023
  Kohda nikuda ničieho nie otpravlał, a prosto nie jezdiš v RB. A začiem mnie tuda? Mienia i zdieś niepłocho kormiat.
 • Vasia
  07.12.2023
  Treba razumieć, što u ahienctvie "Tutviza" zasieú pravakatar? Moža, lepiej heta ahienctva abychodzić bokam?
 • źbieh
  08.12.2023
  Štości ŭsio hładka pišuć. Mo durni paviaducca.

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →