Zrešty, sama Śviatłana Žur svoj prajekt ryzykoŭnym nie ličyć, a naadvarot, upeŭnienaja ŭ jaho pośpiechu.

«Kali čałaviek nie hatovy dziejničać, to jon nie hatovy i atrymlivać, — pierakananaja žančyna.

Śviatłana — čałaviek zachopleny i metanakiravany. Maje dva dypłomy ab vyšejšaj adukacyi (z Sankt-Pieciarburha i Bresta) i mnostva kursaŭ za śpinaj.

«Viedaju ŭsio pra dekaratyŭnyja raśliny i ich dohlad. Ja pierakananaja, što sad pavinien być nadziejnym, technałahičnym u dohladzie i pryhožym u lubuju paru hoda, — raskazvaje surazmoŭnica. — Sad — moj samy vialiki zapał!»

Jašče adno zachapleńnie Śviatłany — šyćcio i dyzajn adzieńnia

«Zajmajusia hetym ź piaci hadoŭ, pačynała na babulinaj nažnoj šviejnaj mašyncy, — uspaminaje jana. — Siabroŭki stanavilisia da mianie ŭ čarhu, kab ja pašyła ich lalkam sukienački. A ŭžo ŭ darosłym žyćci ja atrymała prafiesii zakrojščyka, technołaha, inžyniera».

U minułym hodzie, vučačysia na łandšaftnaha dyzajniera ŭ Maskvie, žančyna paralelna skončyła kursy pa pašyvie nižniaj bializny, ździejśniŭšy tym samym jašče adnu svaju daŭniuju maru.

Rekvizit u fotastudyi Śviatłany

Rekvizit u fotastudyi Śviatłany

«Fotastudyja — čaćviortaje dzicia»

Kali Śviatłana — heta idejny natchnialnik, to Viktar svaimi załatymi rukami ź lohkaściu ŭvasablaje ŭ žyćcio lubuju zadumku žonki. Voś užo bolš za 27 hadoŭ jany razam, naradzili i vychavali traich vydatnych dziaciej, pabudavali pryhožy dom, pasadzili sad.

«A fotastudyja — heta naša čaćviortaje dzicia, — z uśmieškaj havoryć Śviatłana. — Praŭda, ad zaradžeńnia idei da adkryćcia prajšło roŭna čatyry miesiacy, dva ź jakich my rabili ramont».

Fotastudyja Śviatłany Žur u Pieskach

Fotastudyja Śviatłany Žur u Pieskach

Majučy šmat zapatrabavanych u horadzie śpiecyjalnaściaŭ, Śviatłana ź Viktaram śviadoma vyrašyli zastacca žyć na małoj radzimie:

«My ŭsim sercam lubim svaju krainu, svaju viosku. Pieski — heta miesca našaj siły. Tut žyli našy prodki, tut naradzilisia i vyraśli my i našy dzieci, tut žyvuć našy baćki, i hetaja suviaź pakaleńniaŭ vielmi mocnaja».

Pracujučy bolš za 10 hadoŭ u Pieskaŭskim sielvykankamie na pasadzie kiraŭnika spraŭ, Śviatłana Žur pa abaviazku słužby rehistravała šluby. Užo tady ŭ jaje ŭźnikła dumka abstalavać pryhožaje miesca dla fotasiesij maładych. I jakraz paśla pabudovy jaje novaha doma pierad mužam i žonkaj paŭstała pytańnie ab dobraŭparadkavańni prysiadzibnaha ŭčastka.

«Nijakich bulbianych paloŭ»

Na siamiejnaj naradzie było pryniata rašeńnie, što na hetym učastku nie budzie nijakich bulbianych paloŭ. U chacie pavinien być sad, pryčym taki, jaki vydatna vyhladaje ŭ lubuju paru hoda! I jaki z časam akramia estetyčnaha zadavalnieńnia pačnie prynosić siamji pasiŭny dachod. A mienavita: stanie miescam dla fotasiesij na pryrodzie.

Ci budzie karystacca popytam fotastudyja na vioscy?

Ci budzie karystacca popytam fotastudyja na vioscy?

Tut ža Śviatłana znajšła prymianieńnie svaim prafiesijnym viedam:

«Usie raśliny vyraščanyja mnoju z čarankoŭ abo nabytyja ŭ maleńkich kantejnierach, — raskazvaje jana. — Heta jašče adno majo zachapleńnie, jakoje z zadavalnieńniem padtrymlivaje moj muž, tym bolš što jano prynosić dadatkovy dachod u siamiejny biudžet.

Ja razvodžu dekaratyŭnyja kusty. Naprykład, tolki adnych miaciołkavych hartenzij u mianie 18 sartoŭ. A jość jašče bujnalistavaja, drevapadobnaja i čaraškovaja…»

«Raboty pa dobraŭparadkavańni ŭčastka jašče nie skončanyja, bo my z mužam robim usio sami, — praciahvaje surazmoŭca. — Letam pryjazdžajuć starejšy syn ź niaviestkaj i dačka — našyja viernyja pamočniki, małodšy syn taksama załučany ŭ hety zajmalny praces. Našamu sadu ŭsiaho try hady i pavinna prajści niamała času, kab jon vyras».

I tady ŭ muža z žonkaj dumka pajšła dalej: a navošta čakać, pakul sad vyraście? Treba adkryvać fotastudyju! Tym bolš, što niaviestka pracuje ŭ Maskvie fatohrafam. Paraiŭšysia ź dziećmi, pačuli: «Mama, tata, kruta! Šykoŭnaja ideja!»

Śviatłana Žur

Śviatłana Žur

U arendu pustuju kramu

Adrazu ž pačali šukać pamiaškańnie z peŭnymi paramietrami: stoli nie nižejšyja za 3 m i daŭžynia nie mienšaja za 8 m. Abjeździli ŭvieś susiedni Biełaaziorsk, ale ničoha prydatnaha nie znajšli. I tut raptam uspomniłasia: u centry Piesak, zusim pobač ź ichnim domam, jość taki budynak-bar «Stary zamak» z pustoj druhoj pałovaj, dzie raniej raźmiaščałasia haspadarčaja krama rajspažyŭtavarystva.

Pa pamierach byłaja haspadarčaja krama padyšła idealna: 127 kv. m ahulnaj płoščy, padzielenyja dva pamiaškańni pa 11 mietraŭ daŭžynioj i z vyšynioj stolaŭ 3,8 mietra. Plus pobač asfaltavanaja parkoŭka. I rajpo dało zhodu na arendu.

Na adkryćcio spravy Śviatłana atrymała subsidyju ad Upraŭleńnia pa pracy, zaniataści i sacyjalnaj abaronie Biarozaŭskaha rajvykankama. Dla hetaha napisała biznes-płan, paśpiachova abaraniła jaho pierad kamisijaj, adkryła IP. A na vydzielenyja hrošy kupiła abstalavańnie dla fotastudyi.

Fotastudyja Śviatłany

Fotastudyja Śviatłany

Ramont adnaho z pamiaškańniaŭ rabili ŭdvaich z mužam — za svoj košt i svaimi siłami, kab źmienšyć inviestycyi. Hety samy ciažki etap prajekta praciahvaŭsia na praciahu siami tydniaŭ ad 5-j ranicy da 9-j viečara. Ale sprava była zroblena!

Darečy, letaś Biarozaŭskim rajpo było zroblena ŭciapleńnie i azdableńnie fasada budynka. Ale ŭ płanach Śviatłany i Viktara jašče dobraŭparadkavać prylehłuju da fotastudyi terytoryju, rekanstrujavać paroh.

Hady vučoby i atrymanyja prafiesii ciapier joj vydatna spatrebilisia, raspaviadaje surazmoŭnica.

«Ja vykarystała ŭsie svaje navyki: u stvareńni interjeru, afarmleńni pamiaškańnia. Taksama spatrebiŭsia dośvied pracy ŭ škole i sielsaviecie ŭ płanie znosin ź ludźmi. Raźličvaju pryciahnuć da fotastudyi ŭsie słai nasielnictva — nie tolki maładych, ale i baćkoŭ ź dziećmi. Taksama siamji, jakija čakajuć dzicia. Školnikaŭ, moładź, jubilaraŭ».

Lustra dla fotasiesij

Lustra dla fotasiesij

Ci budzie pośpiech nie ŭ horadzie?

Śviatłana nie bačyć prablemy ŭ tym, što łakacyja raźmieščanaja nie ŭ horadzie, a ŭ vioscy Pieski: «U mianie ž nie krama krokavaj dastupnaści. I ludzi dziela jakasnaha fota zmohuć, dapuścim, raz na hod pryjechać u Pieski». Jana taksama spadziajecca, što jaje studyju aceniać i žychary inšych rajonaŭ.

Haspadynia sama nie fatahrafuje, tolki zdaje ŭ arendu zdymačnuju placoŭku i rekvizit naprakat. Raźličvaje na supracoŭnictva z fatohrafami. Rekłamavacca źbirajecca ŭ sacyjalnych sietkach i z dapamohaj sarafannaje radyjo.

Zychodziačy ź idei studyi — dla šyrokich słajoŭ nasielnictva, padabrała i adpaviedny rekvizit. Niešta pryniesła z domu, niešta kupiła, niešta zmajstravała svaimi rukami. Tut ža i prakat sukienak, jakija pašyła sama — dziciačyja, darosłyja, dla ciažarnych, švedry, tufli. Usio ŭ kalarovaj hamie, jakaja spałučajecca z koleram interjeru.

Tut jość roznyja fotazony

Tut jość roznyja fotazony

Jak abstavili studyju?

Na siońniašni dzień u fotastudyi ŭžo pracuje adna zała z roznymi łakacyjami. Tut šmat utulnych kutkoŭ. Naprykład, art-abjekt u vyhladzie kryštalnaj lustry trochmietrovaj vyšyni, usiaredzinu jakoj možna stanavicca va ŭvieś rost. Na afarmleńnie lustry było pakładziena 220 mietraŭ kryštalnych padviesak. A ŭvasobili ŭ žyćcio hetuju ideju Śviatłany kavali ź Minska.

Jość tut łožak z paddonaŭ z bałdachinam, dva kaminy ŭ roznych stylach, kresły ź pledami, dyvan z dekaratyŭnymi paduškami, draŭlany padvakońnik sa prystupkami, falš-akno, ubranaja jalinka, bahaćcie śviečak, miakkich cacak, knih, šyšak i inšych drabnic, jakija stvarajuć kamfort i nastroj. Z prafiesijnaha abstalavańnia: dźvie krynicy pastajannaha śviatła, soft-boksy, adparvalnik i h. d. U cełym heta dobraja baza, jakaja z časam budzie dapaŭniacca i pašyracca.

Zaraz u studyi panuje kaladna-navahodniaja atmaśfiera. Potym jana płaŭna piarojdzie da temy Dnia ŭsich zakachanych, viasnovych śviataŭ i dalej pa kalendary. «Mnie chočacca daryć ludziam stanoŭčyja emocyi, kab jany vychodzili ad mianie ščaślivymi», — dzielicca Śviatłana.

Fotazony buduć mianiacca ad śviata da śviata

Fotazony buduć mianiacca ad śviata da śviata

«Śvietačka, ty ŭdychnuła ŭ viosku žyćcio!»

I pieršyja dni pracy havorać pra pravilnaść abranaha šlachu. Klijenty, jakija pabyvali ŭ studyi, dziakujuć haspadyni, kažuć, što abaviazkova viernucca jašče nie adzin raz — da takoha servisu, dy jašče na vioscy, jany nie pryvykli.

Fatohrafy, jakija ŭžo adhuknulisia na prapanovu supracoŭnictva, radujucca, u ich ciapier pavialičyłasia čarha z klijentaŭ. Adnaviaskoŭcy hanaracca, uśmichajucca, i taksama kažuć słovy padziaki.

«Śvietačka, ty ŭdychnuła ŭ viosku žyćcio!» — hetyja słovy adnoj ich žycharak mianie rasčulili da hłybini dušy i adnačasova natchnili», — dzielicca śviežymi ŭražańniami haspadynia fotastudyi.

I Śviatłana ź Viktaram, viadoma ž, nie źbirajucca spyniacca na dasiahnutym u vioscy Pieski. U jakaści pierśpiektyvy pašyreńnia biznesu praduhledžana adkryćcio druhoj zały (były skład kramy). Dzie buduć raźmieščanyja papiarovyja fotafony roznych koleraŭ, łakaničnaja mebla. Ale tam jašče treba zrabić ramont, pabudavać prybiralniu i hrymiorku.

Taksama, niahledziačy na maładość sadu la žyłoha doma, u im užo jość łakacyi dla fotasiesij. Paroh, dziciačaja placoŭka, krytaja parkoŭka, dryvianik z 3D efiektam, žyvaja zaharadź z kiziłu i h. d. Značyć, chutka i heta miesca pačnie prynosić ludziam radaść. 

Čytajcie taksama:

Śladami Usiasłava Čaradzieja, batlejka, draŭlanyja fihurki. U Biełarusi jość vielmi kłasnyja miescy, jakija varta naviedać uzimku

«Kamfort arhanizavać možna taki ž samy, što i ŭ horadzie». Try historyi pra toje, jak žyvuć u vioskach uzimku byłyja haradžanie

«Pieršy raz sieła na kania ŭ 35 hadoŭ». Hrodzienka sabrała vakoł siabie tabun koniej i ščaślivaja

Клас
9
Панылы сорам
3
Ха-ха
0
Ого
4
Сумна
0
Абуральна
2