Pieśniu aŭtarstva katalickaj viernicy Maryi Trapaški «Zorka Betlejemska» ŭklučyli ŭ svoj repiertuar Akademičny chor i Simfaničny arkiestr Biełteleradyjokampanii. 7 studzienia, kali Rastvo Chrystova adznačali pravasłaŭnyja, minski kampazitar Viačasłaŭ Piaćko apublikavaŭ zapis u vykanańni hetych dziaržaŭnych kalektyvaŭ kaladnaha himna, jaki dahetul śpiavali pieravažna ŭ kaściołach.

Upieršyniu na takim uzroŭni pieśnia była vykanana 25 śniežnia 2023 hoda na kancercie «Kaladnaja fantazija» ŭ minskaj kancertnaj zale «Vierchni horad». Tady ž byŭ zrobleny zapis. Aranžyroŭku dla vykanańnia himna choram i arkiestram zrabiŭ Viačasłaŭ Piaćko, dyryžyravaŭ Alaksandr Vysocki.

Pieśniu sa słovami «Da žyćcia ačnisia, biełarusie-bratka» i prypievam «He śpi, abudzisia! Chrystus naradziŭsia!» časta možna pačuć u kaladny pieryjad u biełaruskich kaściołach, ale niamnohija viedajuć pra toje, chto napisaŭ hety himn.

Katolik.life znajšoŭ aŭtarku pieśni — akazałasia, što Maryi Jazepaŭnie Trapaška ŭžo 82 hady, ale jana dahetul słužyć arhanistkaj u kaściole ŭ Višnievie Vałožynskaha rajona, piša vieršy i muzyku, zapisvaje novyja pieśni — usio heta jana vykładaje ŭ fejsbuku.

Himn «Zorka Betlejemska» Maryja Trapaška napisała jašče ŭ 1991 hodzie. U 1999 hodzie jon byŭ uklučany ŭ relihijny piesieńnik i tak raspaŭsiudziŭsia siarod katalikoŭ. A ŭ kancy 2023 hoda z Maryjaj Jazepaŭnaj źviazaŭsia Viačasłaŭ Piaćko, jaki spytaŭ dazvołu na apracoŭku pieśni.

Historyja «Zorki Betlejemskaj» nahadvaje historyju kaladnaha himna «Cichaja noč», jaki śpiavajuć va ŭsim śviecie. Muzyku da jaho taksama napisaŭ arhanist pravincyjnaha chrama.

Uvohule, Maryja Trapaška — aŭtarka mnohich duchoŭnych piesień, ale ŭ internecie pra jaje, na žal, vielmi mała infarmacyi. Amal usio žyćcio jana praviała ŭ Višnievie, pracavała školnaj nastaŭnicaj, doŭhija hady hraje i śpiavaje ŭ kaściole.

«Šmat piesień mnoj stvorana, ale tak mała kamu heta treba. Časta strymlivaju siabie, kab nie stvarać… A nie zaŭsiody atrymoŭvajecca. Pamučusia, patraču niamała času — atrymajecca pieśnia! Ciešusia… I zasmučajusia. Pieśniačka, dziciatka majo biazdolnaje…», — kaža Maryja Jazepaŭna.

Čytajcie taksama:

Zorka Betlejemska nad majontkam źziaje. Jak šlachta śviatkavała Božaje Naradžeńnie

Ź dźviarej Čyrvonaha kaścioła źnik dakumient ab apiačatvańni. Restaŭracyja ŭžo pačałasia?

«Vierchni pavierch — heta nieba, tam anioły, misteryja, vieščuny». Navapołacki majstar adnaviŭ staražytnuju batlejku

Клас
5
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
1