Ilustracyjnaje fota

Ilustracyjnaje fota

Incydent adbyŭsia 26 krasavika 2023 hoda. Valeryj (imia źmieniena) rabiŭ pakupki ŭ kramie «Śviatłafor», što na vulicy Paŭdniovaj, razam z žonkaj i siastroj. Kala 16:50 jon paspračaŭsia z kasiram z-za raźbitaha jajka.

Pačuŭšy heta, u handlovuju zału vyjšła zahadčyca i adrazu ž pačała zajaŭlać, što piensijanier zryvaje pracu kramy. Jana abvinavaciła mužčynu ŭ «chulihanstvie, abrazach, kradziažy i ekstremiźmie» i z samaha pačatku zdymała jaho na videa na telefon, choć jon byŭ suprać i patrabavaŭ vyklučyć kamieru.

Valeryj paprasiŭ knihu skarhaŭ i zapisaŭ u joj try zaŭvahi, u hety čas zahadčyca vyklikała na jaho milicyju.

Pa tryvožnaj knopcy prybyli supracoŭniki Departamienta achovy i, u svaju čarhu, vyklikali ŭčastkovaha. Toj pryjechaŭ i pa zajavie zahadčycy pačaŭ u dačynieńni da Valeryja pravierku pa čatyroch administracyjnych artykułach: 10.2 (abraza), 11.1 (drobny kradziež), 19.1 (drobnaje chulihanstva) i 19.11 (raspaŭsiudžvańnie ekstremisckich materyjałaŭ). Jaho zabrali i piać hadzin pratrymali ŭ milicyi.

Što było dalej?

Pravierka milicyi pakazała, što abvinavačvańni suprać piensijaniera byli hałasłoŭnymi, i ŭsie čatyry administracyjnyja pracesy spynili za adsutnaściu składu pravaparušeńnia. Praŭda, adbyłosia heta tolki praz paŭtara miesiaca — u pačatku-siaredzinie červienia.

Ale zahadčyca, sa słoŭ mužčyny, znoŭ i znoŭ patrabavała pakarać jaho i padavała ŭ prakuraturu skarhi na pastanovy milicyi ab zakryćci spraŭ.

Praz heta piensijaniera dva miesiacy raz za razam vyklikali ŭ milicyju na dopyty, jamu davodziłasia tłumačycca i apraŭdvacca za toje, što adbyvajecca, pierad svajakami. Pryčym zajmałasia ŭsim hetym nie tolki milicyja, ale i «inšyja pravaachoŭnyja orhany».

Bolš za toje, kali zahadčyca čarhovy raz zajaviła na jaho, abvinavaciŭšy ŭ ekstremiźmie, siłaviki pryjšli da jaho dadomu ź pieratrusam. Heta było ŭžo paśla zakryćcia «administratyvak», 23 červienia.

U svaju čarhu, Valeryj adrazu paśla kanfliktu taksama napisaŭ zajavy ŭ dačynieńni da kasira i zahadčycy kramy — pavodle art. 13.11 KaAP (admova ŭ absłuhoŭvańni pakupnika) i 10.10 (niavydača knihi zaŭvah i prapanoŭ). Z hetym milicyja razabrałasia značna chutčej i zakryła spravy z pryčyny adsutnaści pravaparušeńnia ŭžo 15 maja.

«Nie moh vieści narmalnaje žyćcio»

Usia hetaja situacyja vielmi tryvožyła pažyłoha čałavieka. Vykliki ŭ milicyju, pieratrusy i dopyty, nieabchodnaść dakazvać svaju nievinavataść — pa jaho słovach, z-za hetaha jon straciŭ narmalny son i zdaroŭje, uvieś čas niervavaŭsia, nie moh narmalna pracavać i adpačyvać, u jaho pačali baleć serca, straŭnik i (jak pakazaŭ sam Valeryj) navat tazaściehnavyja sustavy, jamu daviałosia pić roznyja leki.

Akramia taho, mužčyna adčuvaŭ maralnyja pakuty: bajaŭsia za toje, što jaho mohuć aryštavać i kinuć za kraty, adčuvaŭ soram, kryŭdu i prynižeńnie z-za niespraviadlivych abvinavačvańniaŭ. Paśla taho, što zdaryłasia jon «nie moh pryjści ŭ siabie i byŭ nie ŭ stanie praciahvać narmalnaje, aktyŭnaje žyćcio, bo znachodziŭsia ŭ chvaravitym i padaŭlenym stanie».

Narešcie, jamu davodziłasia tracić čas i svaju nievialikuju piensiju na jurydyčnuju dapamohu, kab abaranicca.

Tamu Valeryj padaŭ pazoŭ u sud i zapatrabavaŭ z zahadčycy kampiensacyi maralnaj škody. Jakuju sumu jon patrabavaŭ pieršapačatkova, niezrazumieła, ale paśla adnaho z sudoŭ jon pavysiŭ jaje da 10 000 rubloŭ, tak jak zahadčyca na pasiadžeńni i paśla suda, pa słovach mužčyny, pavodziła siabie biesstaronna i sprabavała «pryčynić jamu lubuju škodu šlacham supraćpraŭnych dziejańniaŭ», z-za čaho ŭ jaho znoŭ rezka pahoršyŭsia stan zdaroŭja.

Jon taksama padaŭ u sud na TAA «MasPraduktServis», jakomu naležyć «Śviatłafor» u Kobrynie, — mabyć, sa skarhaj na škodu ad niepravamiernaj admovy supracoŭnikaŭ u zamienie raźbitaha jajka. Razhlad prajšoŭ u vieraśni, i Valeryju ŭdałosia spahnać kampiensacyju maralnaj škody, ale nievialikuju — usiaho 200 rubloŭ.

Sud pa pazovie suprać zahadčyka haspadarki adbyŭsia ŭ kastryčniku i prajšoŭ dla piensijaniera daloka nie tak udała. Rolu ŭ hetym adyhrali były muž zahadčycy, rabotniki kramy i prablemy ź videa.

«Praciahvaŭ skandalić»

Na baku Valeryja ŭ sudzie vystupili jaho žonka i siastra, jakija byli razam ź im u kramie. Jany paćvierdzili, što kanflikt zdaryŭsia, kali mužčyna paprasiŭ zamianić raźbitaje jajka. Pry hetym siastra skazała, što zahadčyca vyklikała milicyju bieź jakich-niebudź pryčyn, bo ni Valeryj, ni inšyja ludzi ŭ kramie ničoha supraćpraŭnaha nie rabili, naadvarot, heta mienavita zahadčyca «viała razmovu na vysokich tonach, była emacyjna razdražnionaja» i z samaha pačatku bieśpierapynna zdymała piensijaniera na kamieru, choć jon prasiŭ spynić.

A voś supracoŭniki kramy apisali situacyju zusim inakš. Pa ich słovach, zahadčyca sprabavała vyrašyć kanflikt, ale Valeryj «praciahvaŭ skandalić, kryčaŭ, vykazvaŭ pahrozy ŭ adras supracoŭnikaŭ kramy, na prośby supakoicca nie adreahavaŭ, u suviazi z čym byli vyklikanyja supracoŭniki milicyi dla spynieńnia jaho dziejańniaŭ». Takija pakazańni dali ŭsie try dapytanyja ŭ sudzie rabotnika.

Taksama zahadčyca pryciahnuła ŭ jakaści śviedak milicyjantaŭ Departamienta achovy — jany paviedamili sudu, što pryjechali pa vykliku i bačyli «kanflikt», ale nie raspaviali, u čym jon zaklučaŭsia i chto jak siabie pavodziŭ.

Rastłumačyć situacyju mahli b videazapisy, ale niešta pajšło nie tak.

Tajamničy videazapis i «zboj prahramy»

Jak pisałasia vyšej, zahadčyca padčas kanfliktu zdymała Valeryja na videa. U sudovym pazovie jon nastojvaŭ na tym, što jana rabiła heta biez dazvołu, čym parušyła jaho pravy i Zakon «ab piersanalnych danych». Akramia taho, jana raspaŭsiudziła zapis — pierasłała jaje ŭčastkovamu, i toj zatym na padstavie videa skłaŭ na jaho niekalki pratakołaŭ.

Zahadčyca ž nastojvała na tym, što jana viała zapis dla svajoj abarony i dokazy taho, što Valeryj pavodziŭ siabie supraćpraŭna. Pavodle jaje słoŭ, takuju paradu joj šmat razoŭ davaŭ učastkovy: ledź što zdarajecca ŭ kramie — adrazu zdymaj na videa. Bo kamiery nazirańnia ŭ «Śviatłafory» jość, ale nie pišuć huk, tamu ich zapisaŭ moža być niedastatkova. Učastkovy, darečy, takuju paradu paćvierdziŭ. Supracoŭniki kramy jašče i padkreślili, što tam visiać papiaredžańni ab videanazirańni — maŭlaŭ, jakaja tady ŭžo roźnica, kali chtości zdymaje i na ŭłasny telefon.

Ale jość adna prablema. Ni pieršaha, ni druhoha videazapisu kanfliktu amal nichto nie bačyŭ i na sudzie jany pradstaŭleny nie byli.

Što zdaryłasia z zapisam na telefonie? Zahadčyca zajaviła, što jana jaje ŭčastkovamu nie adpraŭlała, a heta zrabiŭ jaje były muž. Usie troje raspaviali na sudzie takuju historyju.

Učastkovy viedaŭ, što zahadčyca zrabiła videa na telefon, i jamu spatrebiŭsia hety zapis u ramkach pravierki. Jon patelefanavaŭ zahadčycy, ale taja nie adkazvała. Tady jon patelefanavaŭ jaje byłomu mužu (možna mierkavać, što jany byli znajomyja) i paprasiŭ terminova skinuć zapis.

Toj sam znajšoŭ na telefonie byłoj žonki tečku z proźviščam Valeryja, pierasłaŭ sabie na telefon, a ad siabie adpraviŭ učastkovamu. A zatym uziaŭ i vydaliŭ tečku z telefona žonki. Pryčym, śćviardžaŭ mužčyna, sam zapis jon nie adkryvaŭ i nie hladzieŭ.

Usie supracoŭniki kramy potym dali pakazańni, što jany nie ŭpeŭnienyja, ci zdymała zahadčyca ŭ momant kanfliktu videa ci prosta tak trymała telefon, i što zapis jany nie bačyli. I choć videa pavinna było zastacca va ŭčastkovaha — bo jano lahło ŭ asnovu administracyjnych spraŭ suprać Valeryja, — na sudzie jaho nie pakazali, i ŭ dakumientach navat nie adlustravana, ci hučała takaja prapanova. A hety zapis moh rastłumačyć, jak pavodzili siabie ŭ kramie abodva baki i chto raspalvaŭ kanflikt.

Zrešty, u handlovaj zale kramy viałosia videanazirańnie, i jano taksama mahło b mnohaje rastłumačyć navat biez zapisu huku. Adnak toje videa taksama tajamničym čynam źnikła. Heta zafiksavana ŭ materyjałach pravierki, jakuju vioŭ učastkovy pa zajavie zahadčycy pra toje, što Valeryj abraziŭ jaje i chulihaniŭ.

«Zapisy z kamier videanazirańnia za 26 krasavika 2023 hoda nie zachavalisia, bo zhareŭ błok i adbyŭsia zboj prahramy», — zapisaŭ učastkovy ŭ spravie.

Takim čynam, nijakich abjektyŭnych dokazaŭ u sudzie nie prademanstravali — raźbiralnictva viałosia tolki na padstavie słoŭ pazoŭnika, adkazčycy i śviedak.

Ničoha nie dakazaŭ

Sa słoŭ sud zrabiŭ vysnovu, što ŭsie pretenzii Valeryja nieabhruntavanyja. Było vyrašana, što zahadčyca sapraŭdy zdymała videa, kab abaranić siabie, a nie ŭščamić pravy piensijaniera, dy i nie raspaŭsiudžvała jaho — bo zapis atrymaŭ tolki ŭčastkovy dla spravy. I pryčynna-śledčaj suviazi pamiž videazdymkaj i maralnymi pakutami mužčyny niama.

Zajavy ŭ milicyju na jaho jana padavała taksama nie kab naškodzić Valeryju, a dziela abarony svaich pravoŭ. Toje, što ni pa adnoj z zajaŭ vina piensijaniera nie paćvierdziłasia, nijak nie dakazvaje, što abvinavačvańni pryčynili jamu maralnuju škodu, havorycca ŭ rašeńni suda.

Dy i ŭ cełym Valeryj nie dakazaŭ, što zahadčyca parušyła jakija-niebudź jaho pravy i vinavataja ŭ jaho fizičnych i maralnych pakutach, zrabiŭ vysnovu sud. A značyć, nijakich padstaŭ dla kampiensacyi ŭ adpaviednaści z Hramadzianskim kodeksam u jaho niama.

Bolš za toje, raz pazoŭ piensijaniera byŭ nieabhruntavanym, jon u dadatak da sudovaj pošliny (111 rubloŭ) pavinien jašče pakryć adkazčycy vydatki na jurydyčnuju dapamohu — 250 rubloŭ.

Valeryj nie pahadziŭsia z rašeńniem suda i padaŭ apielacyju. Jon adznačyŭ toje, što na pieršym pasiadžeńni sama zahadčyca pryznała, što jahonyja słovy ŭ momant incydentu nie byli abrazaj, ale ŭsio roŭna napisała na jaho zajavu, a inšyja rabotniki kramy cisnuli na jaho, hrubili, a potym u sudzie davali iłžyvyja pakazańni.

Taksama jon byŭ niezadavoleny tym, što jaho žonku i siastru nie spytali pra jaho stan zdaroŭja, tady jak mienavita žonka jaho lačyła (jana terapieŭt). Adnak abłasny sud nazvaŭ usie jaho dovady biespadstaŭnymi i zajaviŭ, što piensijanier naohuł nie dakazaŭ, što jaho zdaroŭje paciarpieła.

Takim čynam, apielacyja taksama ničoha nie dała Valeryju. Chiba što pryjšłosia pakryć zahadčycy kramy jašče 200 rubloŭ, vydatkavanych na jurydyčnuju dapamohu.

U vyniku raźbitaje jajka abyšłosia žycharu Kobryna ŭ 361 rubiel (za vylikam kampiensacyi ad kramy i biez uliku vydatkaŭ na jurystaŭ) i ŭ niekalki miesiacaŭ dopytaŭ i ciažbaŭ.

Клас
8
Панылы сорам
42
Ха-ха
9
Ого
5
Сумна
16
Абуральна
104