Nastaśsia Machamiet. Fota: instagram.com/neiserika

Nastaśsia Machamiet. Fota: instagram.com/neiserika

Namieraŭ pakinuć połk Kalinoŭskaha Nastaśsia nie źmianiła. Heta pytańnie «farmalnaści i papier».

«Technična ja pakul vyjšła, bo kamandziru heta składana. Šmat čaho treba pieradać, pačynajučy ad majomaści i skančajučy abaviazkami, tamu pakul u pałku. Ciapier u nas novy kamandzir u padraździaleńni, i ja z radaściu pieradaju joj spravy», — kaža vajarka.

Nastaśsia ź siaredziny maja 2022 hoda vyvoziła ź pieradavoj paranienych vajskoŭcaŭ.

«Ja nie adčuvaju vyharańnia ŭ płanie miedycyny i pracy», — kaža jana.

Pryčynaj sychodu dziaŭčyna nazvała toje, što chacieła b bolš zajmacca miedycynaj, a nie arhanizacyjnymi pytańniami.

U vieraśni 2023 hoda Nastaśsia Machamiet źviartałasia da svaich padpisčykaŭ u sacyjalnych sietkach z prośbaj dapamahčy miedrocie kalinoŭcaŭ sustreć siezon hrazi całkam padrychtavanymi. Paramiedykam byŭ patrebny trał. Fota: Facebook Nastaśsi Machamiet

U vieraśni 2023 hoda Nastaśsia Machamiet źviartałasia da svaich padpisčykaŭ u sacyjalnych sietkach z prośbaj dapamahčy miedrocie kalinoŭcaŭ sustreć siezon hrazi całkam padrychtavanymi. Paramiedykam byŭ patrebny trał. Fota: Facebook Nastaśsi Machamiet

Nastaśsia pierajšła ŭ połk Kalinoŭskaha ŭ sakaviku 2022 hoda z terabarony. Kalinoŭcam tady patrabavaŭsia lekar. U terabaronu jana zapisałasia na treci dzień poŭnamaštabnaha ŭvarvanńnia Rasii va Ukrainu. 

Letaś biełarusku ŭznaharodzili ordenam «Za mužnaść» 3-j stupieni. Jana taksama maje miedal BNR za bajavyja zasłuhi.

«Ciapier bolš bajcoŭ hinie ad dronaŭ»

Nastaśsia jašče ŭ Biełarusi cikaviłasia vajenna-palavoj chirurhijaj. Jana dačka vajskoŭca. 

Płanuje i dalej być vajennym miedykam.

Nastaśsia kaža, što va Ukrainie paćvierdziła dypłom vyšejšaj miedycynskaj adukacyi. Atrymała licenziju na pracu z kryvioju i ciapier moža aficyjna zajmacca jaje pieralivańniem.

Za paŭtara hoda hrupa Nastaśsi vyviezła niamała pabracimaŭ z zony vajskovych dziejańniaŭ. Samaje strašnaje — hublać ludziej, adznačaje jana.

«Jak ni dziŭna, ja ničoha nie chaču zabyć sa svajho frantavoha žyćcia. Ja atrymała duža karysny dośvied», — zaŭvažaje Nastaśsia.

Nastaśsia «Sievier» Machamiet u mašynie ekipažu evakuacyi. Fota: archiŭ Nastaśsi Machamiet

Nastaśsia «Sievier» Machamiet u mašynie ekipažu evakuacyi. Fota: archiŭ Nastaśsi Machamiet

Vajna navučyła Nastaśsiu bolš vieryć u samu siabie i mieniej sumniavacca. Źjaviłasia biasstrašša, jakoje časam jaje samu pałochaje.

Arhanizm pryzvyčaiŭsia da stresavych i ryzykoŭnych vyjezdaŭ na pieradavuju.

«Kali vyjazdžaješ na pieradavuju, to spačatku nie ŭśviedamlaješ svaim nutrom, što ŭ lubuju minutu možaš pamierci, ale paśla pieršych prylotaŭ pačynaješ heta razumieć i prymać, — tłumačyć Nastaśsia. —

Ja, da ščaścia, z mocnaj psichikaj. U mianie byvaje lohkaja panika ad prylotaŭ, ale heta doŭžycca nastolki karotki čas (paru siekund), što naohuł nie liču toje za prablemu».

Pavodle jaje słoŭ, uspryniaćcie niebiaśpieki zahinuć u kožnaha indyvidualnaje. Kamuści byvaje ciažej, bo arhanizm reahuje na ryzyku bolš vostra.

«Taki stan dazvalaje acanić zdolnaść ryzykavać. Urešcie na toj śviet žyvym nichto nie sychodziŭ. Žyćcio naohuł niepradkazalnaje. U ciabie moža pacelić rakieta, ci ty možaš trapić u avaryju, pieraviarnucca na mašynie, na hałavu ŭpaści cahlina. Usio što zaŭhodna moža adbycca», — pa-fiłasofsku vykazvajecca paramiedyk.

Letaś Nastaśsia atrymała čerapna-mazhavuju traŭmu, kali pobač z mašynaj, jakoju jechali miedyki, uzarvaŭsia snarad.

Na jaje dumku, charaktar ranieńniaŭ za čas vajny nie źmianiŭsia, ale bajcam ciapier pahražaje raniej nieviadomaja niebiaśpieka.

«Usio bolš ludziej cierpić, hinie ad dronaŭ. I heta žachliva», — havoryć jana.

«Pavoli viartajusia ŭ tvorčaść»

Apošnim časam Nastaśsia vykładaje ŭ sacyjalnyja sietki fotazdymki ŭ novych vobrazach. Naprykład, pabyvała błandynkaj.

«Heta nie prosta ekśpierymienty z vobrazami, — tłumačyć jana. — Ja pavoli viartajusia ŭ tvorčaść. Płanuju vykarystoŭvać videa i fota dla vizualizacyi svaich piersanažaŭ. Ja maluju, pišu [knihi] i budu heta rabić dalej. Mnie treba adnaŭlać aŭdytoryju, kali ja chaču hetym zarablać. I padajecca, što varyjant drobnych pieraŭvasableńniaŭ najlepšy. Bo, pa-pieršaje, kali robiš unikalnych piersanažaŭ, to tolki ty pa-sapraŭdnamu viedaješ, što jany ź siabie ŭjaŭlajuć. Pa-druhoje, vizualny kantent najlepiej zachodzić ludziam».

Nastaśsia Machamiet u niazvykłym vobrazie. Fota: Facebook Nastaśsi Machamiet

Nastaśsia Machamiet u niazvykłym vobrazie. Fota: Facebook Nastaśsi Machamiet

Nastaśsia — aŭtarka knihi z historyjami ŭdzielnikaŭ biełaruskaha pratestu «Duch svobody: Naśledniki partizan». Jana ŭ volnym dostupie. Piša vajskoŭka pad psieŭdanimam Alaksandr Viert.

Ciapier Nastaśsia ŭziałasia za adkładzienyja zapisy da dvuch novych tvoraŭ z fantastykaj. Jany nie źviazanyja ź ciapierašniaj vajnoj, ale adzin ź ich maje vajennuju tematyku.

«Tak supała, što siužet hetaj knihi zjaviŭsia da aktyŭnaj fazy vajny va Ukrainie i prydumała ja jaho, budučy jašče ŭ Biełarusi», — intryhuje Nastaśsia.

Nastaśsia ź Ivacevič. Skončyła Barysaŭski miedycynski kaledž i Biełaruski dziaržaŭny miedycynski ŭniviersitet. Try hady pracavała ŭ minskaj radzilni № 1. Internaturu prachodziła ŭ Mahiloŭskim abłasnym ankałahičnym dyspansiery.

Paśla pratestaŭ 2020 hoda dziaŭčyna ŭznačaliła niezaležny prafsajuz svajho ŭniviersiteta, a praz hod zjechała ŭ Kijeŭ.

«Nasamreč ja nie duža vieru ŭ biełarusaŭ u cełym, — pryznajecca jana ciapier. — Mnie padajecca, što biełarusy da svabody nie hatovyja. I kali im jaje ciapier dać, to jany prosta jaje prasruć».

Ale kali zjavicca šaniec viarnuć krainie svabodu, dziaŭčyna hatova ŭdzielničać, kab nablizić jaje.

Hladzicie taksama:

«Mnie praściej, što ja nikoli nie vieryła ŭ cud». Biełaruska z pałka Kalinoŭskaha raskazała pra frantavyja budni, kachańnie na vajnie i sapraŭdnuju radaść

«U mianie na rukach pamierli «Vołat» i «Brest». Biełaruski paramiedyk «Brovar» raskazaŭ pra svaje paŭtara hoda na vajnie

Клас
103
Панылы сорам
17
Ха-ха
14
Ого
9
Сумна
31
Абуральна
36

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?