Adnoj z samych kamičnych pieradvybarčych historyj — 2020 byŭ pikiet u padtrymku Alaksandra Łukašenki kala HC «Dana Moł». Deputat-kamunist Siarhiej Kliševič pryciahnuŭ tudy aktyvistaŭ BRSM, kab atakavać karespandenta «Radyjo Svaboda», jaki vioŭ strym ź mierapryjemstva. Ale jany pamyłkova nakinulisia na kiraŭnika Fiederacyi prafsajuzaŭ Michaiła Ordu, jaki ŭznačalvaje inicyjatyŭnuju hrupu Alaksandra Łukašenki

Čytajcie: Aktyvisty BRSM razam z deputatam Kliševičam pamyłkova nakinulisia na Ordu: «Kolki vam zapłacili?!» VIDEA

Telehram-kanał Niechta tady identyfikavaŭ usiu hrupu aktyvistaŭ, jakuju pryciahnuŭ Kliševič. Ludzi stali pisać słovy abureńnia hetym chłopcam i dziaŭčatam. Hałoŭnaja aktyvistka, Iłona Iłaryjonava, tady pastaviła spravu na patok — patrabavała ad ludziej hrošy ŭ jakaści «kampiensacyi», inačaj išła ŭ sud.

Jak skłalisia losy maładzionaŭ paśla pikieta? Spojler: bolšaści ź ich udałosia ŭskočyć u sacyjalnyja lifty i zrabić karjeru ŭ kalaŭładnych strukturach. 

Iłona Iłaryjonava

Joj 25 hadoŭ i jana ź Minska. Raniej była «moładzievym pasłom metaŭ ustojlivaha raźvićcia» i aktyvistkaj BRSM u Biełaruskim dziaržaŭnym univiersitecie kultury i mastactvaŭ. 

Iłona Iłaryjonava ŭ pieršym šerahu ŭ mascy. Skrynšot sa stryma Radyjo Svaboda

Iłona Iłaryjonava ŭ pieršym šerahu ŭ mascy. Skrynšot sa stryma Radyjo Svaboda

Hetaja dziaŭčyna była ŭ «avanhardzie» hrupy i pieršaj zadavała pytańni. Praŭładnym miedyja jana skardziłasia na ckavańnie ŭ internecie, ale pracavać zastałasia.

Paśla ŭdziełu ŭ prapahandysckich mierapryjemstvach jaje karjera pajšła ŭharu — Iłonu navat zaprasili na «Respublikanski bał vypusknikoŭ» u 2020-m, dzie byŭ i Łukašenka. I pavysili da hałoŭnaha śpiecyjalista departamienta infarmacyjna-ideałahičnaj i arhanizacyjna-kadravaj raboty ŭ minskim BRSM.

Iłona Iłaryjonava i Natalla Ejsmant. Fota sa staronki Iłony Ukantakcie

Iłona Iłaryjonava i Natalla Ejsmant. Fota sa staronki Iłony Ukantakcie

Taksama jana była ŭ tak zvanym moładzievym parłamiencie dy moładzievaj pałacie pry parłamienckim schodzie Biełarusi i Rasii. I rehularna jeździła ŭ Rasiju na roznyja schody — naprykład, u honar «dnia adzinstva narodaŭ Biełarusi i Rasii». Pryznačyli jaje i ŭ stvorany Łukašenkam Usiebiełaruski narodny schod.

Iłona Iłaryjonava ŭ Rasii. Fota ź jaje staronki Ukantakcie

Iłona Iłaryjonava ŭ Rasii. Fota ź jaje staronki Ukantakcie

Ale niadaŭna Iłaryjonava atrymała čarhovaje pavyšeńnie. Ciapier jana namieśnica načalnicy hałoŭnaha ŭpraŭleńnia pa ideałahičnaj pracy i spravach moładzi Minharvykankama. Jaje pramaja kiraŭnica — byłaja pres-sakratarka MUS Volha Čamadanava.

Iłona Iłaryjonava na STV

Iłona Iłaryjonava na STV

Viktoryja Lubamirava

Viktoryi 25 hadoŭ. Jana taksama minčanka i daŭniaja aktyvistka BRSM.

Viktoryja Lubamirava

Viktoryja Lubamirava

U 2019-m jana atrymała premiju «Za spravu», jakuju vydajuć udarnikam ź liku siabroŭ arhanizacyi.

U 2020-m dziaŭčyna dvojčy raskazała dziaržSMI adno i toje ž — što jaje kałaciła praz toje, što joj vielmi šmat pisali paśla ŭdziełu ŭ pikiecie. A na STB jašče zajaviła, što aktyvisty BRSM stajali ŭ łahiery vałancioraŭ pad Akreścina ŭ žniŭni 2020-ha.

Viktoryja Lubamirava na STV

Viktoryja Lubamirava na STV

Paśla zakančeńnia ŭniviersiteta jana pajšła pa «partyjnaj» linii i stała hałoŭnaj śpiecyjalistkaj Centra infarmacyjnych i sacyjalnych technałohijaŭ CK BRSM. Ale niadaŭna pierajšła na inšuju pracu — ciapier jana ivent-mieniedžar chakiejnaha kłuba «Dynama Minsk».

Viktoryja Lubamirava ŭ efiry «Biełaruś-1»

Viktoryja Lubamirava ŭ efiry «Biełaruś-1»

Varvara Ihnatovič

Varvary Ihnatovič taksama 25. Dziaŭčyna rodam sa Słucka, vučyłasia ŭ BDUKM na śpiecyjalnaści «Kulturałohija».

Varvara Ihnatovič. Fota ź jaje instahrama

Varvara Ihnatovič. Fota ź jaje instahrama

U adroźnieńnie ad inšych, jana nie zaŭvažanaja ŭ praŭładnych mierapryjemstvach. My nie adšukali ŭzhadak pra jaje aktyŭnaść i na sajcie BRSM.

Dziaŭčyna pracavała ivent-mieniedžaram i pradziusaram. Naprykład, u 2018 i 2019 hadach jana pracavała nad fiestyvalem «Pasternak», jaki prachodziŭ u Minsku, a ź vieraśnia 2020 pa žnivień 2022-ha była pradziusaram u kamandzie Ułada Bumahi.

Varvara Ihnatovič i Uład Bumaha. Fota ź instahrama dziaŭčyny

Varvara Ihnatovič i Uład Bumaha. Fota ź instahrama dziaŭčyny

Miarkujučy pa instahramie, jana šmat padarožničaje pa śviecie. Śfieraj pracy Varvary ŭ Linkedin paznačany «pradziusar YouTube».

Uładzisłaŭ Dubicki

Uładzisłavu Dubickamu 25 hadoŭ. Jon vučyŭsia ŭ BDUKM i byŭ tam u aktyvie BRSM.

Paśla taho, jak zaśviaciŭsia na akcyi, Uładzisłaŭ pajšoŭ na pavyšeńnie. Ciapier jon zahadčyk adździeła prajektnaj dziejnaści CK BRSM.

Raman Bandaruk

Chłopcu 28 hadoŭ. Rodam jon z Bresta. Nieviadoma, dzie jon vučyŭsia, ale adrazu pačaŭ budavać karjeru ŭ BRSM.

Raman Bandaruk. Fota ź jahonaj staronki Ukantakcie

Raman Bandaruk. Fota ź jahonaj staronki Ukantakcie

Na momant skandalnaha pikieta Raman byŭ druhim sakratarom Minskaha haradskoha kamiteta BRSM. U 2021-m jaho pavysili da pieršaha sakratara.

Siarhiej Šyrko

Siarhieju Šyrko 23 hady, jon naradziŭsia ŭ Miadzielskim rajonie. Uznačalvaŭ BRSM u Biełaruskim dziaržaŭnym technałahičnym univiersitecie, jaki skončyŭ u 2021-m hodzie.

Siarhiej Šyrko. Fota: STV

Siarhiej Šyrko. Fota: STV

Jaho taksama pavysili — da pieršaha sakratara jačejki BRSM Zavodskaha rajona Minska. Šyrko — kamunist. Jon namieśnik kiraŭnika «Lihi kamunistyčnaj moładzi», jakoj kiruje Siarhiej Kliševič.

Čytajcie taksama:

Pravasłaŭny kamunist i vatnik z Rasii. Što viadoma pra dvuch samych maładych kandydataŭ u Minharsaviet

«Pa sutnaści, prosta tak addała hrošy». Školniki raskazali, čamu jany (nie) chočuć ustupać u BRSM

Клас
16
Панылы сорам
74
Ха-ха
9
Ого
4
Сумна
9
Абуральна
61