U Maładziečnie piensijanierka Valancina Chviatkievič praź internet-kramu kupiła pralnuju mašynu «Atłant» za 929 rubloŭ. U pieršy raz dastaŭščyki pryvieźli žančynie nie tuju mašynu, jakuju jana zakazvała. Pryvieźli druhuju, ale jana była z prablemami. Valancina Michajłaŭna jašče i kredyt u banku aformiła na hetuju darahuju kuplu, piša kraj.by.

Suma ŭniosku za kredyt abodva razy skłała 82 rubli 33 kapiejki.

«Budzie vam i pašpart, budzie i dzień naradžeńnia»

Valancina Kviatkievič raspaviała» «U 20-ch datach śniežnia ja zamoviła pralnuju mašynu «Atłant» u internet-kramie «21 viek» na vulicy Vilenskaj. Aformiła rasterminoŭku praz bank. Uniesła pieršapačatkovuju sumu 400 rubloŭ.

— 28 śniežnia dva chłopcy-kurjery mnie pryvieźli mašynu dadomu, — raspaviadaje žančyna. — Kali skrynku raskryli, tam akazałasia zusim inšaja mašyna, mienšych habarytaŭ i tańniejšaja. Ja schadziła ŭ punkt vydačy zakazaŭ na Vilenskuju i paprasiła, kab mnie pamianiali tavar na toj, jaki ja sapraŭdy zakazvała. Tam pahadzilisia i na nastupny dzień, 29 śniežnia, pryvieźli novuju mašynu.

Sa słoŭ žančyny, druhuju pralnuju mašynu dastavili dva inšyja kurjery. Valancina paprasiła ich raspakavać prałku, pakazać tavar i pašpart na jaho, adnak, pa słovach Valanciny, chłopcy admovilisia heta rabić.

— Jany skazali: «Usio ŭnutry. Raspakujecie — budzie vam i pašpart, budzie i dzień naradžeńnia». Ja jašče dapłaciła 71 rubiel. Chłopcy mnie vydali ček. Nie stała nastojvać na tym, kab kurjery raspakoŭvali mašynu. Padumała: nu, maładyja chłopcy, napeŭna, śpiašajucca. Dy i sami jany niejak chutka ŭciakli. I voś nie pamiataju: ci padpisvała ja akt pryjomki tavaru, — nie strymlivaje śloz Valancina Michajłaŭna.

Piensijanierka raspaviadaje, što da navahodniaha śviata jana vyrašyła nie raskryvać skrynku, u jakoj znachodziłasia mašyna. Usio roŭna jana nie ŭmieje sama jaje padklučać, treba šukać majstra. Pošuki zaciahnulisia i paśla Novaha hoda, prajšli pravasłaŭnyja Kalady. Majstra znajšła tolki da 11 studzienia. Upakoŭku prałki ŭskryła ŭ hety dzień u prysutnaści susiedziaŭ.

— Kali źniali cełafan z mašyny, jaki byŭ razarvany, pienapłastavaja ŭpakoŭka raskryšyłasia, — uspaminaje Valancina. — Na samoj mašynie byli bačnyja skoły kala łatka dla zahruzki paraška, a taksama prymiata bakavaja panel. Šruby akazalisia vyhnutymi. Susiedzi ździvilisia: jak treba było pieravozić prałku, kab unutry sahnulisia takija toŭstyja šruby?

Valancina Michajłaŭna pakazvaje bakavuju panel i kaža, što jaje defarmacyja ŭ vočy nie kidajecca, ale adčuvajecca, kali pravieści pa joj rukoj — źvierchu i źnizu.

— Potym stali spraŭdžvać numary štrych-koda ŭ harantyjnaj karcie mašyny i na jaje paneli. Hetyja numary nie adpaviadajuć. Tych, jakija jość u karcie, niama na mašynie i naadvarot. Što ž atrymlivajecca? Harantyjnaja karta ad zusim inšaha tavaru?

— Ja ž nie 10 rubloŭ straciła i navat nie 100, a cełuju tysiaču! Navošta ja tolki ź imi źviazałasia? Čamu sama nie dastaŭlała mašynu dadomu z punkta vydačy? Voś i zładzili mnie dzień naradžeńnia, jak abiacali, — płača Valancina Michajłaŭna. — Ciapier ja chaču viarnuć im hetuju mašynu i zabrać svaje hrošy. Ja ž jaje navat nie padklučała i nie karystałasia ni razu.

«U «21 vieku» mnie kažuć: «Vy sami paškodzili mašynu»

Valancina Chviatkievič 12 studzienia, na nastupny dzień paśla taho, jak uskryła ŭpakoŭku, pajšła ŭ «21 viek».

— U punkcie vydačy zakazaŭ mnie adkazali: «Vy sami paškodzili mašynu». A inšyja numary ja taksama na jaje sama nabiła? — aburajecca žančyna.

Mirycca z takim stanoviščam rečaŭ pakupnica prałki nie stała. Paprasiła znajomych pa elektronnaj pošcie nakiravać napisanyja joju zvaroty ŭ internet-kramu «21 viek» i vytvorcu pralnych mašyn «Atłant». Zvaroty, pa słovach Valanciny Chviatkievič, byli adpraŭlenyja 14 studzienia.

Adkaz pryjšoŭ tolki ad zavoda-vytvorcy. U im paviedamlajecca, što pretenzii da ZAT «Atłant» nieabhruntavanyja, pakolki pakupnica mieła mahčymaść vyjavić zahany mašyny pry pryjomcy tavaru i adrazu zapatrabavać u pradaŭca jaho zamieny. A pakolki tavar byŭ pryniaty biez zaŭvah, to ciapier niemahčyma vyznačyć, u jaki momant adbyłosia miechaničnaje paškodžańnie vyrabu.

Internet-krama «21 viek» na elektronny zvarot Valanciny Chviatkievič, pa jaje słovach, nie adkazała. Kali žančyna schadziła ŭ punkt vydačy zakazaŭ 17 studzienia, joj adkazali, što nijakaha lista ad jaje pa elektronnaj pošcie nie atrymlivali.

«Servisny centr ličyć, što šruby nie mahli pahnucca ŭ vyniku pieravozki tavaru»

Kraj.by 21 lutaha naviedaŭ internet-kramu «21 viek» na vulicy Vilenskaj.

Staršy administratar Siamion Šachno skazaŭ, što zvarot ad Valanciny Chviatkievič na elektronnuju poštu jaho arhanizacyi nie prychodziŭ. Jon paviedamiŭ taksama, što pretenzii pakupnicy hetaj pralnaj mašyny byli pieradadzienyja ŭ servisny centr u Minsk, dzie admovilisia zamianić mašynu albo pryniać jaje nazad ź viartańniem hrošaj.

— U servisnym centry nam adkazali, što šruby nie mahli tak pahnucca padčas transparciroŭki, — skazaŭ staršy administratar.

Kraj.by pacikaviŭsia:

— Z usich pretenzij pakupnicy vy ŭ servisny centr tolki pra šruby paviedamili?

— Nie. My pieradali ŭsie pretenzii, — adkazaŭ Siamion Šachno.

Staršy administratar adznačyŭ taksama, što Valancina Michajłaŭna źviarnułasia sa svaimi pretenzijami na 15-y dzień paśla nabyćcia pralnaj mašyny, a zhodna z zakanadaŭstvam, viarnuć abo abmianiać tavar pakupnik moža na praciahu 14-ci kalandarnych dzion paśla jaho nabyćcia.

— Razam z tym jość takoje vyjście: pakupnica znachodzić niezaležnych ekśpiertaŭ, jakija praviaduć ekśpiertyzu paškodžańniaŭ pralnaj mašyny. Kali pa vynikach ekśpiertyzy budzie dakazana, što hetyja paškodžańni naniesienyja pry transpartoŭcy tavaru, to naša kampanija hatovaja pryniać tavar nazad i viarnuć hrošy. Takija vypadki ŭ majoj praktycy ŭžo byli, — skazaŭ Siamion Šachno.

Nie ŭdałosia znajści chłopcaŭ-dastaŭščykoŭ pralnaj mašyny. Staršy administratar rastłumačyŭ, što kurjery nie znachodziacca ŭ punkcie vydačy tavaraŭ. I dzie ich možna znajści, Siamion Šachno taksama skazać nie zmoh.

— My ź imi nie kantaktujem, — vykazaŭsia staršy administratar.

«U takich vypadkach my rekamiendujem źviartacca ŭ sud z hramadzianskim pazovam»

Valancina Chviatkievič sa svajoj prablemaj źviartałasia ŭ adździeł handlu i pasłuh Maładziečanskaha rajonnaha vykanaŭčaha kamiteta i, pa jaje słovach, navat zapisałasia na pryjom da staršyni rajvykankama Paŭła Hubko na 28 lutaha.

Načalnik adździeła handlu i pasłuh Alena Biełanovič prakamientavała historyju z pralnaj mašynaj.

— Na hety momant nieabchodna razabracca, pa jakoj mienavita pryčynie pralnaja mašyna pryjšła ŭ taki stan, pa jakim možna ličyć, što tavar źjaŭlajecca nienaležnaj jakaści. Valancina Michajłaŭna sapraŭdy źviarnułasia ŭ adździeł handlu i pasłuh, dzie atrymała vyčarpalnuju infarmacyju, jak dziejničać u ramkach zakanadaŭstva. Pierš za ŭsio nieabchodna napisać pretenziju ŭ Internet-kramu «21 viek», prykłaści fatahrafii i pa zakonie zapatrabavać zamieny niedabrajakasnaha tavaru tavaram naležnaj jakaści abo nieadkładnaj likvidacyi niedachopaŭ. U vypadku roznahałośsiaŭ z pradaŭcom Valancina Michajłaŭna maje prava na praviadzieńnie ekśpiertyzy. Hetak ža nami było paznačana, što dadzieny subjekt zarehistravany ŭ Minsku.

Čamu svoječasova hramadzianinu nie byŭ dadzieny adkaz, budziem raźbiracca my pry ŭzajemadziejańni ź Minharvykankamam. U vypadku paćvierdžańnia faktaŭ jurydyčnaja asoba budzie pryciahnuta da administracyjnaj adkaznaści. U dadzienaj situacyi majem spravu z hramadzianska-pravavymi adnosinami, tamu my zaŭsiody rekamiendujem hramadzianam u takich sprečnych pytańniach nie sprabavać damahčysia spraviadlivaści ŭ pachodach pa instancyjach, a adrazu źviarnucca ŭ sud z hramadzianskim pazovam.

Alena Biełanovič adznačyła, što pry atrymańni zamoŭlenaha tavaru nieabchodna abaviazkova ŭ prysutnaści dastaŭščyka pierakanacca, što vam dastavili mienavita toje, što vy zakazvali.

Treba pierakanacca, što vaša kupla nie maje zahanaŭ, znachodzicca ŭ spraŭnym pracoŭnym stanie, całkam adpaviadaje vašym zapytam i čakańniam. Tolki paśla hetaha možna raśpisvacca ŭ atrymańni.

Čytajcie taksama:

Kolki miasa pavinna być u kaŭbasie — tłumačyć Dziaržstandart

U Biełarusi stali vypuskać zamiest rołtana «łapšuchu»

«Biełmarkiet», «Karona», «Jeŭraopt» — dzie tańniej?

Клас
2
Панылы сорам
6
Ха-ха
5
Ого
1
Сумна
13
Абуральна
22