1 lutaha Alaksandr Łukašenka padpisaŭ ukaz №60 «Ab mierach pa ŭdaskanaleńni vykarystańnia nacyjanalnaha siehmienta sietki Internet». Prajekt ukaza NN zdabyła i addała na sud publičnaści davoli daŭno, i jon adrazu vyklikaŭ burlivaje abmierkavańnie. Kančatkovy varyjant roźnicca ad pačatkovaha prajekta, ale zachoŭvaje jaho duch.

Tak, asnoŭnuju rolu ŭ rehulavańni nacyjanalnaha siehmientu suśvietnaha Sieciva nabyvaje Apieratyŭna-analityčny centr pry Administracyi prezidenta. Pavodle tekstu ukaza, AAC «kaardynuje dziejnaść dziaržaŭnych orhanaŭ, pastaŭščykoŭ internet-pasłuh pa zabieśpiačeńni biaśpieki infarmacyi pry vykarystańni infarmacyjnych sietak, sistem i resursaŭ nacyjanalnaha siehmienta sietki Internet, vyznačaje pa ŭzhadnieńni z prezidentam Respubliki Biełaruś pieralik apierataraŭ elektrasuviazi, jakija majuć prava na propusk mižnarodnaha trafika i dałučeńnie da sietak elektrasuviazi zamiežnych dziaržaŭ, sumiesna ź Ministerstvam suviazi i infarmatyzacyi ŭstaloŭvaje paradak abmiežavańnia dostupu karystalnikaŭ internet-pasłuh da infarmacyi, zabaronienaj da raspaŭsiudžvańnia ŭ adpaviednaści z zakanadaŭčymi aktami, vyznačaje paradak rehistracyi damiennych imionaŭ u prastory nacyjanalnaha siehmienta sietki Internet, (…) ažyćciaŭlaje inšyja paŭnamoctvy ŭ adpaviednaści z hetym Ukazam i inšymi zakanadaŭčymi aktami».

Pavodle novaha dakumienta, AAC taksama zmoža pazbaŭlać licenzii tych pravajderaŭ, jakija buduć parušać novyja ŭmovy, atrymaje infarmacyju ab abanienckich prystasavańniach i infarmacyju ab pradastaŭlenych pasłuhach. Za apošnim moža chavacca i tak zvanaje «adsočvańnie» abanientaŭ.

12-y punkt ukaza rehłamientuje adkaznaść za raźmieščanuju na internet-resursach infarmacyju — «Adkaznaść za źmiest infarmacyi, jakaja raźmiaščajecca ŭ nacyjanalnym siehmiencie sietki Internet, niasuć asoby, jakija raźmiaścili hetuju infarmacyju, a za parušeńnie patrabavańniaŭ hetaha Ukaza, u tym liku za nievykanańnie pradpisańniaŭ adpaviednaha orhana, jakija vynosiacca ŭ adpaviednaści z punktam 11 hetaha Ukaza, pastaŭščyki internet-pasłuh, ułaśniki punktaŭ kalektyŭnaha karystańnia internet-pasłuhami».

Ukaz utrymlivaje šerah pałažeńniaŭ, nakiravanych na abaronu aŭtarskich pravoŭ ad «piractva» u Internecie.
Tak, raźmiaščeńnie ŭ Internecie litaraturnych, navukovych, muzyčnych, fatahrafična, aŭdyjovizualnych tvoraŭ, tvoraŭ vyjaŭlenčaha mastactva, inšych abjektaŭ aŭtarskaha prava i sumiežnych pravoŭ, jakija karystajucca pravavoj achovaj na terytoryi Respubliki Biełaruś, pavinna ažyćciaŭlacca pry ŭmovie zachavańnia patrabavańniaŭ zakanadaŭstva ab aŭtarskim pravie i sumiežnych pravach, u tym liku sa zhody ich pravaŭładalnikaŭ. Infarmacyjnyja paviedamleńni i (abo) materyjały srodkaŭ masavaj infarmacyi, jakija raspaŭsiudžvajucca praź sietku Internet, pavinny buduć mieć spasyłku na pieršakrynicu infarmacyi abo na srodak masavaj infarmacyi, što raniej raźmiaściŭ hetyja infarmacyjnyja paviedamleńni i (abo) materyjały.
Zamacoŭvajecca abaviazak subjektaŭ haspadarańnia, jakija realizujuć na terytoryi Biełarusi tavary (pasłuhi) z vykarystańniem sietki Internet,

z 1 lipienia 2010 h. ažyćciaŭlać hetuju dziejnaść z vykarystańniem infarmacyjnych sietak, sistem i resursaŭ nacyjanalnaha siehmienta sietki Internet, raźmieščanych na terytoryi respubliki.

Ŭvodzicca dziaržaŭnaja rehistracyja hetych sietak,

sistem i resursaŭ, jakuju buduć prachodzić pastaŭščyki interniet‑pasłuh pa zajaŭnym pryncypie ŭ Ministerstvie suviazi i infarmatyzacyi albo ŭpaŭnavažanaj im arhanizacyi. Paradak dziaržaŭnaj rehistracyi, pieralik i formy dakumientaŭ, nieabchodnych dla jaje ažyćciaŭleńnia, buduć vyznačanyja ŭradam da 1 maja 2010 hoda.

Nibyta ŭ metach harantavańnia biaśpieki hramadzian i dziaržavy z 1 lipienia 2010 h.

pastaŭščyki interniet‑pasłuh pavinny buduć ažyćciaŭlać identyfikacyju abanienckich pryład karystalnikaŭ internet‑pasłuh,
vieści ŭlik i zachoŭvać źviestki ab takich pryładach i akazanych internet‑pasłuhach.
Ukaz ŭpieršyniu rehłamientuje miechanizm abmiežavańnia dostupu da infarmacyi pa patrabavańni karystalnika internet‑pasłuh.

Naprykład, pa zapycie karystalnika internet‑pasłuh pastaŭščyk abaviazany abmiežavać dostup abanienckaj pryłady hetaha karystalnika da infarmacyi, źmiest jakoj nakiravany na raspaŭsiud parnahrafičnych materyjałaŭ, prapahandu hvałtu, žorstkaści i inšych dziejańniaŭ, zabaronienych zakanadaŭstvam.

Dla «NN» prakamientavaŭ padpisańnie ŭkaza ekśpiert u halinie internet-žurnalistyki Alaksandr Kłaskoŭski:

«Ja b adznačyŭ, što hety ŭkaz prykmietna roźnicca ad taho prajektu, što vyklikaŭ chvalu vodhukaŭ u śniežni. Daŭ plon rezanans. Hety ukaz pryhoža ŭpakavany.
Jość i niekalki pazityŭnych momantaŭ – takich, jak abarona aŭtarskaha prava, stvareńnie i abnaŭleńnie sajtaŭ dziaržpradpryjemstvaŭ i ustanoŭ. Heta budzie spryjać bolšaj prazrystaści ich pracy, infarmavańniu hramadskaści. Ale nia varta mieć iluzij. Usio, što robicca z-pad pałki, dobra rabicca nie budzie. U punkcie ab sajtach dziaržustanoŭ, ich prapanujecca stvarać na rasijskaj i biełaruskaj movach, pryčym biełaruskaja ŭziataja ŭ dužki. Heta dyskryminacyja movy. Padvodnyja kamiani ŭkaza – cmianyja punkty ab rehistracyi sietak i infarmacyjnych resursaŭ.
Šmat što addadziena na dapracoŭku Savieta ministraŭ. Tut vialikaja prastora dla «čynoŭnickaj tvorčaści». Ślizki taksama punkt ab abmiežavańni dostupa pa zapycie karystalnika. Isnuje cełaja abojma śpiecsłužb, jakija mohuć pierakryvać dostup da resursaŭ. U našych umovach heta moža być surjoznym presinham.

Uvohule ukaz akazaŭsia nie taki strašny – rozhałas i mižnarodny presinh jaho źmiakčyli. Ale i jon dazvolić uładam trymać ruku na horle niezaležnaha hramadstva».

Ukaz ustupić u siłu z 1-ha lipienia biahučaha hodu. Aznajomicca ź jaho poŭnym źmiestam možna tutaka.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?