Prablema zapoźnienaha vyviaržeńnia nasieńnia ŭ mužčyn — treciaja pa pašyranaści paśla raznastajnych razładaŭ erekcyi i vyviaržeńnia zaŭčasnaha. Raniej ZV było davoli redkaj źjavaj, ale ciapier prakidvajecca ŭsio čaściej.

Zapoźnienaje vyviaržeńnie — niazdatnaść mužčyny zaviaršyć pačataje padčas uvachodu ŭ pochvu. Mužčyna moža zrabić heta abo pry dapamozie masturbacyi abo paśla aralnych luboščaŭ, paśla praciahłaj, paŭhadzinnaj ci navat daŭžejšaj, stymulacyi čelesa. Kali mužčyna choča padoŭžyć rod, dyk zapoźnienaje vyviaržeńnie robicca surjoznaj prablemaj. U dadatak, vynikam hetaha razładu moža być depresija i ŭchileńnie ad połavych stasunkaŭ z parniorkaj uvohule, u toj čas jak žančyna moža vyhadavać kryŭdu abo abureńnie: «Ja niedastatkova pryvabnaja dla jaho».

Isnujuć try katehoryi pryčynaŭ źjaŭleńnia zapoźnienaha vyviaržeńnia:

Fizijałahičnyja. Heta chvaroby: cukroŭka (dyjabiet), raśsiejany skleroz, paškodžańni chrybietnicy, rak, prablemy prastaty.

Upłyŭ miedykamientaŭ. Leki suprać depresii ź siamiejstva SSRI: «Prazak», «Paksił» «Miełarył» mohuć upłyvać na vyviaržeńnie i jaho spaźnieńnie. Jak amal zaŭsiody, ałkahol — taksama siarod upłyvovych čyńnikaŭ.

Psichałahičnyja pryčyny:

1. Pačniem z Frojda. Z hledzišča psichaanalizu, zapoźnienaje vyviaržeńnie — śviedčańnie nieŭśviadomlenaha strachu abo mahčymaj pahrozy — kastracyi i śmierci. A jašče heta niežadańnie daryć — tak zvanaja analnaja zatrymka. Niekatoryja mužčyny, kažuć frejdysty, nie mohuć dazvolić sabie mieć asałodu. Usio heta praź dziacinstva: maleńki chłopčyk bajaŭsia, što jaho maci kinie jaho, kali daznajecca, što jon prynosić asałodu samomu siabie. Ciapier navat padrosły mužčyna baicca zaviaršyć, bo jahonaja partniorka zaniała miesca maci, a jon baicca jaje rasčaravać.

2. Psichałahičnyja pryčyny mohuć być i bolš śviadomyja. Naprykład, mužčyna pryvyk dachodzić da kanca adno pry dapamozie masturbacyi. Pryčym tolki svaim admietnym šlacham, z admysłovaj častatoj i ŭ admysłovaj pastavie. Naprykład, mužčyna moža skončyć adno pry dapamozie vialikaha cisku na jahony čeles, to bok u pazicyi, jakuju ciažka dasiahnuć pry kantakcie z žančynaj.

3. Mužčyna vychoŭvaŭsia ŭ relihijnaj siamji abo ŭ strohaści i maje prymchi stasoŭna połavych dačynieńniaŭ. Taki mužčyna padvieržany ŭnutranym dakoram, jakija taksama admoŭna ŭpłyvajuć na vyviaržeńnie.

4. Mužčyna, jaki nie moža naŭprost vykazać svaju złość, abureńnie abo adsutnaść prynad u dačynieńni da svajoj partniorki. Pryčynaj niehatyŭnych emocyjaŭ moža być jakaja-niebudź traŭmatyčnaja padzieja ź minułaha. Naprykład, mužčyna, jaki zaśpieŭ zdradu svajoj partniorki, ciapier, zajmajučysia ź joju seksam, adčuvaje niepryjaznaść.

Jak dać rady zapoźnienamu vyviaržeńniu?

1. Pačniem z vypadku, kali mužčyna nie moža skončyć ani ŭ łožku, ani samastojna, ani padčas eratyčnaha snu. Tut jamu daroha naprastki da ŭrołaha i da jahonych nastaŭleńniaŭ.

2. Kali pryčyna —stały pryjom jakich-niebudź lekaŭ, dyk, pa-pieršaje, ni ŭ jakim razie nie varta mianiać daziroŭku abo spyniać pryjom, a pa-druhoje, varta źviarnucca da lekara, jaki tyja leki prapisaŭ.

3. Prysłuchacca da svaich pačućciaŭ. Kali pryčyny majuć psichałahičny charaktar, dyk śpiarša treba vyśvietlić, jakija pačućci naradžajucca padčas luboščaŭ: Złość? Strach? Depresija? Napružańnie? Raźjušanaść? Hetyja pačućci, i asabliva ich zbyt, mohuć być pryčynaju błakavańnia. Čym chutčej mužčyna zmoža vykazać svaje pačućci partniorcy abo na pryjomie ŭ psichołaha, tym chutčej jon daść rady nieŭśviadomlenaj admovie vyvalnicca.

4. Parada žančynie. Słuchajcie svajho mužčynu, ni ŭ jakim razie nie hrebujcie jahonymi pryznańniami. I davajcie mužčynskim prablemam siabroŭskija, abciakalnyja aznačeńni, to bok nie kažycie ŭ łob słovaŭ «zapoźnienaje vyviaržeńnie».

5. Fizijałahičnyja parady. Paznajomciesia sa svajoj ciahlicaj mačavika (heta taja, jakoj my spyniajem vyvalnieńnie ad vodaŭ). Jość adno praktykavańnie, jakoje dapamoža vam kantralavać vyviaržeńnie. Ściśnicie hetuju ciahlicu i trymajcie napiataj 10 siekund, i hetak 10 razoŭ. Rankam i ŭviečary. Praz tydzień zmožacie trymać 30 siekund, i hetak 10 razoŭ. Praz 12 tydniaŭ adčujecie roźnicu.

6. A jašče varta zasiarodzicca na tym, što zdajecca vam seksualnym u vašaj partniorcy: peŭnaja častka cieła, abo jaje dziejańni, jakija vas uzrušvajuć, abo prynadnyja pastavy, jakija jana prymaje padčas luboščaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?