Kala 90 pracoŭnych dzion sychodzić na atrymańnie ziamielnaha ŭčastka ŭ «adnym aknie». Pry ŭmovie, što ŭčastki jość u najaŭnaści.

Pra toje, jak pracuje słužba «adno akno» ŭ Minskim abłasnym ahienctvie pa dziaržrehistracyi nieruchomaści i ziamielnym kadastry, raskazaŭ na mižnarodnym sieminary dyrektar ahienctva Piotr Łaŭroŭ na prykładzie pradstaŭleńnia hramadzianam ziamielnych učastkaŭ dla budaŭnictva i absłuhoŭvańnia žyłych damoŭ.

Hramadzianin, zacikaŭleny ŭ atrymańni ŭčastka, źviartajecca z zajavaj u adpaviedny sielski vykankam. Razam z zajavaj padajecca pašpart. Inšych dakumientaŭ na hetym etapie nie patrabujecca.

Dla pryniaćcia rašeńnia vykankam na praciahu 3 dzion (tut i dalej — pracoŭnych dzion) samastojna zapytvaje ŭ adpaviednych arhanizacyj dakumienty, jakich nie staje. Heta daviedka žyllova-ekspłuatacyjnaj słužby pra zajmanaje žyłoje pamiaškańnie i skład siamji zajaŭnika i daviedka arhanizacyi pa dziaržaŭnaj rehistracyi nieruchomaj majomaści ab adsutnaści (najaŭnaści) pravoŭ na abjekty nieruchomaj majomaści. Hetyja dakumienty adpaviednyja arhanizacyi pradstaŭlajuć u vykankam u termin da 5 dzion.

Vykankam razhladaje zajavu hramadzianina, vyvučaje mahčymaść pradstaŭleńnia ŭčastka i pry najaŭnaści takoj mahčymaści daje dazvoł arhanizacyi pa ziemleŭładkavańni na raspracoŭku prajektu advodu ziamielnaha ŭčastka. Dazvoł razam z pakietam sabranych dakumientaŭ nakiroŭvajecca ŭ arhanizacyju pa ziemleŭładkavańni. Arhanizacyja pa ziemleŭładkavańni na praciahu 3 dzion zaklučaje z hramadzianinam damovu padradu na raspracoŭku prajektu advodu ŭčastka.

Dalej P. Łaŭroŭ raskazaŭ, što ŭ damovie padradu, akramia raspracoŭki prajektu advodu ŭčastka, dadatkova praduhledžvajecca vykanańnie pracaŭ pa ŭstalavańni miežaŭ učastka na miascovaści i akazańnie pasłuh pa rehistracyi ŭčastka i pravoŭ na jaho. Na raspracoŭku prajektu advodu dajecca 15 dzion z dnia apłaty hramadzianinam pracaŭ pa padrychtoŭcy takoha prajektu. Na praciahu hetaha terminu arhanizacyja pa ziemleŭładkavańni abaviazanaja ŭzhadnić hety prajekt z kiraŭnikami terytaryjalnych orhanaŭ architektury, Minpryrody, MNS, Dziaržaŭnaha sanitarnaha nahladu.

Adnačasova arhanizacyja pa ziemleŭładkavańni rychtuje prajekt rašeńnia sielskaha vykankama ab pradstaŭleńni ziamielnaha ŭčastka, jaki ŭzhodnieny z prajektam advodu ziamielnaha ŭčastka, i pieradaje ŭsie dakumienty ŭ ziemleŭparadkavalnuju słužbu dadzienaha vykankama.

Ziemleŭparadkavalnaja słužba na praciahu 5 dzion razhladaje prajekt advodu ŭčastka i ŭnosić u vykankam dla pryniaćcia nieabchodnaha rašeńnia. Rašeńnie vykankamam prymajecca ŭ termin da 5 dzion.

Tut P. Łaŭroŭ udakładniŭ, što pradstaŭleńnie ŭčastka składajecca z dvuch etapaŭ: padrychtoŭka prajektu advodu ziamielnaha ŭčastka i padrychtoŭka ziemleŭparadkavalnaj spravy pa ŭstalavańni miežaŭ ziamielnaha ŭčastka na miascovaści. Pry hetym pieršy etap zakančvajecca pryniaćciem vykankamam rašeńnia ab pradstaŭleńni ziamielnaha ŭčastka.

Paśla hetaha pačynajecca druhi etap. Spačatku vykankam na praciahu 3 dzion paśla pryniaćcia rašeńnia pieradaje jaho razam z prajektam advodu ŭčastka praź ziemleŭparadkavalnuju słužbu znoŭ arhanizacyi pa ziemleŭładkavańni dla ŭstalavańnia miežaŭ ŭčastka na miascovaści i jaho dziaržrehistracyi.

Arhanizacyja pa ziemleŭładkavańni na praciahu 2 pracoŭnych dzion paśla padrychtoŭki ziemleŭparadkavalnaj spravy pieradaje jaho zajavu ab dziaržrehistracyi stvareńnia ziamielnaha ŭčastka i ŭźniknieńni pravoŭ na jaho ŭ arhanizacyju pa dziaržrehistracyi. «Arhanizacyja pa ziemleŭładkavańni i arhanizacyja pa dziaržrehistracyi raźmiaščajucca ŭ našym ahienctvie», — dadaŭ P. Łaŭroŭ.

Nie bolš za 10 dzion zajmajuć dziaržrehistracyja stvareńnia ŭčastka, a zatym pieradača ziemleŭparadkavalnaj spravy i paśviedčańnia ab dziaržrehistracyi ŭčastka adpaviednaj ziemleŭparadkavalnaj słužbie. Dalej hetyja dakumienty pieradajucca asobie, jakoj dajecca ziamielny ŭčastak.

«Heta značyć, hramadzianin pieršy raz źviartajecca ŭ miascovy vykankam, kab padać zajavu, i druhi raz — kab atrymać hatovyja dakumienty na hety ziamielny ŭčastak», — padkreśliŭ kiraŭnik Minskaha abłasnoha ahienctva pa dziaržrehistracyi nieruchomaści i ziamielnym kadastry.

Pry hetym, adkazvajučy na pytańni ŭdzielnikaŭ sieminara, P. Łaŭroŭ udakładniŭ, što z momantu padačy zajavy da momantu vydačy hatovych dakumientaŭ, kali ŭsio rabić u adpaviednaści z Ukazam prezidenta № 152, prachodzić 82 pracoŭnych dni.

Za padrychtoŭku ziemleŭparadkavalnaj spravy hramadzianin płacić 3 bazavyja vieličyni i 1 bazavuju vieličyniu — za rehistracyju. Razam atrymlivajecca suma, ekvivalentnaja prykładna 30 EUR. Pryčym jon adrazu apłačvaje ŭsie pasłuhi, a potym vykonvajucca pracy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?