Minharvykankam rychtuje śpis budaŭničych arhanizacyj «z sumnieŭnaj reputacyjaj». U hety pieralik patrapiać arhanizacyi-zabudoŭščyki, padradnyja arhanizacyi, jakija dapuścili pieravyšeńnie narmatyŭnych terminaŭ budaŭnictva žyłych damoŭ zvyš šaści miesiacaŭ.
Taksama buduć apublikavanyja śpisy prajektnych arhanizacyj, jakija bolš čym na paŭhoda zaciahnuli terminy raspracoŭki prajektna-kaštarysnaj dakumientacyi.

Nahadajem, miesiacam raniej Minharvykankam užo publikavaŭ pa daručeńni Saŭmina śpis budaŭničych arhanizacyj, jakaść raboty jakich na praciahu niekalkich apošnich hadoŭ vyklikała pytańni z boku haradskich uładaŭ i Dziaržbudnahladu. Śpis byŭ padzieleny na dźvie hrupy: u adnoj sabrany zakazčyki budaŭnictva, u inšaj — padradnyja arhanizacyi.

Da niadobrasumlennych zakazčykaŭ byli pryličanyja 17 arhanizacyj, siarod jakich Babrujskaje UKPP KŽI, ZAT «Aŭtapryvał», TDA «Pierśpiektyva-InviestBud», TDA «Vytvorča-inviestycyjnaja hrupa», HA «MŽK», TAA «Prynkom-bud», STAA «Architeks» , STAA «Kravira», SP «Bietatron-Inžienierynh», TAA «SistemaBudzbražeńniaŭ» i inšyja.

U śpis 13 prablemnych padradnych arhanizacyj, jakija ažyćciaŭlajuć budaŭnictva z parušeńniem narmatyŭnych terminaŭ i ź nizkim uzroŭniem jakaści rabot, patrapili takija arhanizacyi, jak AAT «Trest Biełstramramont», AAT «Trest Biełtransbud», TAA «Voblik», ČTSUP «ASK-Servis», TDA «Armiejeiec», TAA «Mantažbudkompleks», filijał «Budtech-industryja» UP «Budtech», SRUP «Babrujski domabudaŭničy kambinat» i inšyja.

Zaraz haradskija ŭłady vyrašyli zrabić akcent na terminach budaŭničych i prajektnych rabot.

«Takoje rašeńnie było pryniata praz toje, što mnohim zakazčykam prychodzicca sutykacca ź nievykanańniem abaviazalnictvaŭ, parušeńniem terminaŭ budaŭnictva i prajektavańnia. Jość zabudoŭščyki, jakija zaklučajuć dadatkovyja pahadnieńni pa terminach i prosta čakajuć ich zakančeńnia, ničoha nie robiačy.
Kraina pavinna viedać svaich „hierojaŭ“ u tvar», — raspavioŭ «Biełaruskim navinam» pieršy namieśnik staršyni kamiteta budaŭnictva i inviestycyj Minharvykankama Mikałaj Butrym.

Pieralik budaŭničych arhanizacyj z papsavanaj reputacyjaj, na dumku śpiecyjalista, budzie maralnym stymułam da vypraŭleńnia.

«Viadoma, Administracyjnym kodeksam praduhledžana pakarańnie za zatrymku rabot, — zaznačyŭ M. Butrym. — Adnak, jak pakazvaje praktyka, nie zaŭsiody sudy i orhany kiravańnia prymajuć rašeńnie na karyść pakryŭdžanaha takimi arhanizacyjami boku. Tak, pracentach ŭ 80 vypadkaŭ niadobrasumlennyja vykanaŭcy budaŭničych i prajektnych rabot raspłačvajucca za svaju marudlivaść, a voś u 20% vypadkaŭ zastajucca biespakaranymi.

Dadzieny pieralik stanie instrumientam, jaki budzie stymulavać vypraŭleńnie hetych arhanizacyj. Tamu što akramia maralnaha faktaru — bo samo pa sabie znachodžańnie ŭ našym śpisie niepryjemnaje dla kampanii — zakranajecca i materyjalny. Tamu što ŭ parušalnikaŭ źnižajecca kolkaść klijentaŭ i, adpaviedna, jany hublajuć u prybytku».

Paśla apublikavańnia papiaredniaha śpisu parušalnikaŭ budaŭničych paradkaŭ mnohija zaŭvažyli, što bolšaść takich kampanij — niedziaržaŭnyja. Adnak, jak zapeŭniŭ M.Butrym, u śpis arhanizacyi traplajuć nie praz formu ŭłasnaści. «Tam buduć usie, chto nie vykonvaje abaviazalnictvy: i pryvatnyja, i dziaržaŭnyja kampanii», — paabiacaŭ M. Butrym.

Jak raspaviali ŭ Minharvykankamie, zajmacca składańniem śpisu buduć nie tolki čynoŭniki — buduć uličanyja i skarhi hramadzian.

«Usio ž robicca mienavita dla tych, chto sutykajecca ź niesumlennaściu vykanaŭcaŭ budaŭničych rabot. Zirnuŭšy ŭ hety pieralik, jany zmohuć adrazu vyznačyć — što ź siabie pradstaŭlaje arhanizacyja, ź jakoj jany płanujuć pracavać.
Možna ź joj supracoŭničać abo lepš piać razoŭ padumać, pierš čym padpisvać damovy… «, — patłumačyŭ M. Butrym.

Darečy, vodhuki i ad budaŭničych arhanizacyj taksama ŭžo majucca.

«Tyja, kaho ŭžo ŭnieśli ŭ pieralik, skardziacca, što jany takija dobryja, a kamitet uziaŭ i sapsavaŭ ich reputacyju, — padzialiŭsia M. Butrym. — Ale astatnija aceńvajuć hetuju ideju stanoŭča — jak spryjalna ŭpłyvaje na rynak. U hetaj halinie pavinny pracavać tolki prafiesijanały, zdolnyja trymacca na płavu, a „prysoski“ pavinny być źniatyja z dystancyi…».

A voś staršynia savieta dyrektaraŭ HA «Infarmacyjnyja technałohii i nieruchomaść» Alaksandr Martynienka ličyć, što choć

inicyjatyva stvareńnia «čornaha śpisu» budaŭničych arhanizacyj pachvalnaja, ale naŭrad ci jana akaža surjozny ŭpłyŭ jak na sami kampanii, tak i na ich klijenturu.

«Viadoma, treba stavić na miesca, tych, chto nie vykonvaje dahavornyja abaviazalnictvy, — raspavioŭ „Biełaruskim navinam“ A.Martynaŭ. — Ale pra dziejsnaść śpisu možna budzie razmaŭlać pa skančeńni peŭnaha času ź jaho apublikavańnia.

Zaraz možna tolki zaŭvažyć, što mała chto bačyŭ papiaredni pieralik niajakasna vykonvajučych raboty budaŭničych arhanizacyj i mała chto ŭbačyć hety. Chacia b tamu, što sajt Minharvykankama — nie jaki-niebudź papularny biełaruski partał. Mała chto daviedajecca pra toje, što kampanii ŭniesieny ŭ „čorny śpis“. Tamu i surjoznych strat jany nie paniasuć».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?