Roŭna try hady tamu adbyłasia histaryčnaja sustreča zabaronienych biełaruskich rok-muzykaŭ ź ideolaham administracyi prezydenta Pralaskoŭskim.
Tady, paśla troch hadoŭ isnavańnia tajemnych śpisaŭ zabaronienych muzykaŭ, Alaksandar Kullinkovič, Lavon Volski, Aleh Chamienka, Ihar Varaškievič i Pit Paŭłaŭ pasprabavali razarvać zahannaje koła admienienych kancertaŭ i padpolnych prezentacyj, dziela čaho schadzili na razmovu ŭ Administracyju prezydenta. Praz try hady «svabody» Generation.bY vyrašyŭ razabracca, što stałasia ŭ vyniku taho losavyznačalnaha «pachodu» i ci nie škadujuć muzyki ab zroblenym.

«Rok-n-rołł miertv», «Mikałaj Chalezin: Dziejańni muzykaŭ amaralnyja», «Plaski s d́javołom» — heta daloka nia poŭny pieralik hazetnych i sieciŭnych zahałoŭkaŭ, pryśviečanych sustrečy piaci biełaruskich muzykaŭ i tahačasnaha hałoŭnaha prezydenckaha ideolaha Aleha Pralaskoŭskaha (ciapier jon, darečy, staŭsia ministram infarmacyi).

Byŭ kaniec vosieni 2007 — treci hod z momantu praviadzieńnia fatalnaha dla niekatorych hurtoŭ kancertu na «Banhałory» suprać treciaha terminu prezydenta Łukašenki. Biełaruskija čynoŭniki tolki-tolki pačali zavučvać słova «liberalizacyja». U hety momant jak małanka siarod tumannaha bałota hrymnuła navina ab sustrečy lideraŭ «Kramy», «N.R.M.», «Nejra Dziubiela» i «Pałacu» z Aleham Pralaskoŭskim — kiraŭnikom hałoŭnaha idealahičnaha ŭpraŭleńnia Administracyi prezydenta.

Tady Pralaskoŭski paabiacaŭ muzykam padtrymku, daŭ telefon svajoj pryjomnaj i spytaŭ, ci nia buduć jany bolej «dureć» i vystupać na niapravilnych mierapryjemstvach. Muzyki adkazali «niezrazumiełym marmytańniem», ale ničoha ideolahu nie abiacali. Zatoje zabarona na ich vystupy, jakaja isnavała z taho samaha kancertu na Banhałor u 2004, była źniataja. Što jašče źmianiłasia z tych časoŭ, i ci źmianiłasia štości ŭvohule?

«A čaho škadavać?»

Bolšaść naviedvalnikaŭ namieśnika kiraŭnika Administracyi prezydenta nie škadujuć ab svaim udziele ŭ tym «pachodzie» (a lider «Pałacu» Aleh Chamienka ŭvohule ličyć takuju pastanoŭku pytańnia niedarečnaj).

«Heta była pravilnaja sprava, i dla našych prychilnikaŭ i dla vielmi mnohich rok-muzykaŭ hetaj krainy, nia tolki dla ŭdzielnikaŭ pachodu», — tłumačyć siońnia Kullinkovič.

«A čaho škadavać? — kaža Lavon Volski. — Było i było. Zrešty, tam by vydatna parazumielisia j bieź mianie, ale ničoha nie było zroblena takoha, kab potym pakutavać ad zhryzotaŭ sumleńnia».

Sapraŭdy, škadavać niama ab čym. Muzyki pierajechali ź mienskich zadvorkaŭ, dzie zvyčajna z 2005 pa 2007 hod pravodzili svaje napaŭpadpolnyja kancerty, u vialikija zali i kluby. Bolšaść muzykaŭ paśpieła zaśviacicca na dziaržaŭnym telebačańni, Neuro Dubel zaśpiavaŭ z Ksienijaj Sitnik, a «Pałac» navat uziaŭ udzieł u adbory na Eŭrabačańnie. Pit Paŭłaŭ dyk uvohule niečakana dla ŭsich zaniaŭsia arhanizacyjaj… turniru pa hreka-rymskaj baraćbie:

«Ja sam kaliści zajmaŭsia hreka-rymskaj baraćboj, byŭ čempijonam horadu», — tłumačyć Pit. Muzyka navat pieśniu da turniru novuju napisaŭ. «Žyćcio — heta schvatka» zaviecca.

Niekalki faktaŭ pra Pita Paŭłava za apošnija try hady…

• Adradziŭ fest «ŽyvyHukON-line»

• Zapisaŭ albom z hurtom Rete Raff

• Zładziŭ turnir pa hreka-rymskaj baraćbie

• Davaŭ razam z hurtami Rete Raff i GARADzKIJA kancerty ŭ Polščy i Biełarusi

• N.R.M. zładziŭ «raźvitalny» tur pa Biełarusi i vypuściŭ rezanansnuju kampazycyju «Palityka-paralityka»

«I Pralaskoŭski tut ni pry čym…»

Inšy pohlad na žyćcio, hledziačy pa ŭsim, spaviadaje jašče adzin udzielnik toj sustrečy Ihar Varaškievič. Apošni albom jaho hurta tak i zaviecca «Žyćcio — heta dziŭny son», jaki byŭ prezentavany ŭ 2007-m za niekalki miesiacaŭ da sustrečy z Pralaskoŭskim. Vychad jaho, na dumku muzyki, i jość najbolš značny vynik apošnich hadoŭ. I Pralaskoŭski tut ni pry čym:

«Albom byŭ zapisany tamu, što my jaho zapisali», — kaža lider «Kramy».

«Sytuacyja źmianiajecca nie praź niejkuju sustreču, a sama pa sabie, praz abjektyŭnyja abstaviny, — kaža Lavon Volski, jaki vydaŭ za hety čas niekalki zusim roznych albomaŭ, adradziŭ na sekundu „Mroju“ i zaniaŭsia zdymańniem miuzykłaŭ. — Naprykład, ludzi ciapier nie kuplajuć dyski. Ale my mieli šerah vybitnych kancertaŭ».

Lavon Volski za apošnija try hady…

• Vypuściŭ try miuzykły

• Zapisaŭ dva solnyja albomy

• Źjaviŭsia ŭ novych žanrach

• Vystupiŭ z šeraham paśpiachovych kancertaŭ z «Krambambulaj» (Dzień Śviatoha Valancina ŭ «Šajbie»), z N.R.M. pierad Kaladami ŭ KZ «Minsk» i «Reaktary»

• N.R.M. zładziŭ «raźvitalny» tur pa Biełarusi i vypuściŭ rezanansnuju kampazycyju «Palityka-paralityka»

Darečy, dyski ciapier sapraŭdy nie kuplajuć. Ale nie tamu, jak heta abiacali ŭ rospačy niekatoryja prychilniki hurtoŭ, što niechta na muzykaŭ pakryŭdziŭsia i paklaŭsia płytki ŭ ruki nia brać. Prosta Sieciva i muzyka sapraŭdy stali inšymi, a najbolš paśpiachovyja relizy biełaruskich hurtoŭ za apošni čas (dastatkova pryhadać tych ža «Lapisaŭ») adbylisia mienavita ŭ Internecie.

A voś dla Aleha Chamienki sytuacyja ŭ tvorčaści, na jaho dumku, paśla toj sustrečy asabliva nijak nie źmianiłasia, chacia «kancerty pierastali zabaraniać, i staŭleńnie načalstva i ŭsich astatnich pamianiałasia na bolš stanoŭčaje».

Ale voś heta «bolš stanoŭčaje» staŭleńnie, zdajecca, tolki spadar Chamienka i zdoleŭ kanvertavać u kankretnyja vyniki. Nahadajem, lider «Pałaca» navat pasprabavaŭ pry padtrymcy Mienharvykankamu arhanizavać pieršy za doŭhija hady oŭpen-ejr pad Mienskam. Bela Music, praŭda, zamačyŭ doždž, a žurnalisty źviazali praviadzieńnie vystupu chutčej nie sa skandalnaj sustrečaj, a «liberalizacyjaj», jakaja jakraz paŭhoda tamu nabirała abaroty.

«My atrymlivali prapanovy i ad taho, i ad inšaha boku na ŭdzieł u roznych mierapryjemstvach. Ale bolšaść prapanoŭ była niecikavaja», — kaža Aleh Chamienka. Ciapier dla «Pałacu» hałoŭny kryter u dylemie vystupać\nie vystupać pad peŭnym ściaham «nia suviaź z tym ci inšym bokam, a cikavaść, značnaść prapanovy dla kultury Biełarusi».

«Usie zaležyć ad taho, kudy my jedziem, jak my jedziem i što my robim. I ci suadnosicca heta z našymi planami», — kaža spadar Chamienka.

Aleh Chamienka i «Pałac» za apošnija try hady…

• Trapiŭ u paŭfinał adboračnaha turu da Eŭrabačańnia 2008

• Pastaviŭ svoj novy rekord — amal 20 kancertaŭ za vierasień 2008 pa ŭsioj Biełarusi

• Vypuściŭ aŭdyjo-prajekt «Biełaruskija narodnyja kazki» na 10 dyskach

• Vystupaŭ na roznych festach, zładžanych dziaržaŭnymi ŭstanovami i miascovymi ŭładami («Zov Poleśja», «Maładziečna-2009», «Słavianski bazar» dy inš.) i pravioŭ pieršy za doŭhija hady mienski oŭpen-ejr Bela Music pry padtrymcy dziaržavy

• Razam z Alesiem Kamockim zapisaŭ himn pa prośbie chakiejnaj kamandy «Dynama-Minsk»

Nie adbiŭsia «dazvoł na kancerty» i na tvorčaści «Nejra Dziubela». Adnak hurt viarnuŭsia z kancertami ŭ «Reaktar», zrabiŭ «prykolnuju pieśniu z Ksienijaj Sitnik», a vystupy hurta traplali ŭ efir dziaržaŭnych telekanałaŭ.

«Zabarona cisnuła na vystupy, kamunikacyi mienavita ź biełaruskaj publikaj praz kancerty. A pieśni pisalisia i tady i ciapier. Usie źmieny tyčacca tolki adsutnaści prablem z vystupami i efirami, — raspaviadaje Alaksandar Kullinkovič. — Adnak my nia tak časta „śviecimsia“. „Nejra Dziubiel“ hurt nie kamercyjny i asabliva nie „źviaździć“. Tamu pahasić nas było składana».

Adnak kankretnych prapanovaŭ ni ad apazycyi ni ad dziaržaŭnych ustanovaŭ lidery «Nejra Dziubiela», N.R.M. dy «Kramy» nie ŭzhadvajuć.

«Nie pavierycie, nie było [prapanovaŭ ad dziaržaŭnych ustanovaŭ ci ad apazycyjnych partyjaŭ]. A-a! adzin raz prapanoŭvali ŭdzieł u Bela Music, ale my nia ŭdzielničali», — kaža Lavon Volski.

«Nikoli i ni ad kaho nie było prapanovaŭ. Dumaju, abodva baki nia mieli patreby ŭ nas albo viedali adkaz», — miarkuje Kullinkovič.

Ihar Varaškievič i «Krama» za apošnija try hady…

• Ihar Varaškievič staŭ mastakom i paŭdzielničaŭ u vystavie «Depresija i Arytmija: žyvapis i hrafika žyvych ludziej»

• «Krama» trapiła na TB — uziała ŭdzieł u Kaladnym prajekcie ONT 2008

• Ihar Varaškievič źmianiŭ styl: klasyčny čorny bieret sa strohaj kamizelkaj sastupiŭ miesca raźniavolenaj pałasataj kašuli i jarkamu kapielušu

• Nasupierak tradycyi polski festyval «Basovišča» u 2010 hodzie prajšoŭ biez hurtoŭ usich naviedvalnikaŭ Pralaskoŭskaha

Kali budzie Łukašenka, usio mahčyma

Cikava, što niahledziačy ni na jakija dazvoły i praryvy, biełaruskija muzyki ŭsio jašče adčuvajuć, što mohuć trapić pad zabaronu ŭłady:

«Kali znoŭ budzie Łukašenka va ŭładzie, to ŭsio mahčyma», — adrazaje Varaškievič.

Chamienka bolš miakka vykazvaje prykładna tuju ž dumku:

«Zabaraniali i Beatles, i Armstronha, i Vysockaha, i Ćviatajevu, i Jasienina, i Pałac, i kaho zaŭhodna. Dakładna takoj zabarony biezumoŭna być nia moža. Ale niešta padobnaje moža zdarycca. Heta ž było nia tolki ŭ savieckich, ale i ŭ zachodnich hramadztvach taksama».

Alaksandar Kullinkovič i Neuro Dubel za apošnija try hady…

• Vydali albom «Aftary pravdy» i dva kancertnych DVD

• Adśviatkavali 20-hodździe ND vialikim kancertam i tranślacyjaj na STV

• Zaśpiavali z Ksienijaj Sitnik u efiry BT

• Dali kancert u Viciebskim amfiteatry

• U hurt viarnuŭsia Jura «Paskuda» Navumaŭ i piša pa-anhielsku ŭ facebook

«Dziakujučy sustrečy nie adbyłosia niejkich surjoznych muzyčnych dasiahnieńniaŭ, — kaža Volski. — Heta była pakazalnaja akcyja. Prademanstravać pačatak liberalizacyi, prosta dazvoliŭšy kancerty niezaležnych muzykaŭ — što ŭžo moža być praściej dla palapšeńnia imidžu. Tak i zrabili. Ale dla narmalnaha isnavańnia sučasnaj muzyki treba, kab byŭ choć niejki niedziaržaŭny šoŭ-biznes. A tut z hetym surjoznyja prablemy».

Usio moža paŭtarycca «ŭ luby momant», ličyć Alaksandar Kullinkovič:

«U śviadomaści ŭładaŭ ničoha nie źmianiłasia. I, nakolki ja viedaju, za miežami Miensku zabaraniali i praciahvajuć zabaraniać. Mahčyma, užo pa asabistaj inicyjatyvie taho ci inšaha čynoŭnika. Rok nia ŭ honary ŭ hetaj krainie, jak i svaboda słova, a rok — heta svaboda. Ja nia maju iluzijaŭ».

«21 listapada [dzień sustrečy ŭ Administracyi prezydenta] ŭ Biełarusi jašče nia chutka zabuduć», — pisaŭ ab tych padziejach dla «Süddeutsche Zeitung» niamiecki žurnalist Inha Pec. Jak pakazaŭ čas, zabycca moža ŭsio. Ale ad vandroŭki pa novamu kołu pa zabytych ściažynach nichto ŭ Biełarusi pakul nie zastrachavany.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?