Kiraŭnictva spravaŭ, Słužba biaśpieki, Reziervovy fond. «Naša Niva» padličyła aficyjny biudžet roznych prezidenckich struktur.

Vydatki na dziaržaŭnyja orhany, jakija zabiaśpiečvajuć dziejnaść prezidenta, miljardaŭ rubloŭ

(u dužkach — ekvivalent u dalarach)

2011 — 41,1 ($13 młn)
2010 — 30 ($10 młn)
2009 — 34,4 ($12 młn)
2008 — 26,4 ($12 młn)
2007 — 26,6 ($12 młn)

* * *

Adličeńni ź biudžetu ŭ reziervovy prezidencki fond, miljardaŭ rubloŭ

u dužkach — ekvivalent u dalarach

2011 — 270 ($90 młn)
2010 — 2760 ($919 młn)
2009 — 324 ($114 młn)
2008 — 217 ($99 młn)
2007 — 176 ($80 młn)

* * *

Adličeńni na dziejnaść Kiraŭnictva spravaŭ prezidenta, miljardaŭ rubloŭ

u dužkach — ekvivalent u dalarach

2011 — 405 ($128 młn)
2010 — 245 ($82 młn)
2009 — 284 ($100 młn)
2008 — 178 ($81 młn)
2007 — 133 ($61 młn)

* * *

Aficyjnyja dachody kiraŭnika dziaržavy stanoviacca viadomyja biełarusam tolki kali traplajuć u dekłaracyi ab dachodach kandydataŭ u prezidenty. Papiaredni raz takaja infarmacyja była ŭ 2005 hodzie. Tady kiraŭnik dziaržavy zarabiŭ za hod 59 miljonaŭ rubloŭ. U ekvivalencie heta składała kala 20 tysiač jeŭra.

Ciapier Łukašenka zarablaje 94,5 miljona rubloŭ — kala 24 tysiač jeŭra.

Ale vydatki krainy na prezidenta — heta nie tolki jahony aficyjny zarobak.

Absłuhoŭvańnie prezidenta vymahaje šmat dadatkovych strataŭ, i niekatoryja ź ich prapisvajucca ŭ biudžecie. Jakija mienavita?

Pieršym radkom u raździele «Ahulnadziaržaŭnaja dziejnaść» biudžetu krainy iduć vydatki na «dziaržaŭnyja orhany, jakija zabiaśpiečvajuć dziejnaść prezidenta». Z hoda ŭ hod hetaja ličba vahajecca ŭ rajonie $12 miljonaŭ. Vyklučeńniem-rekardsmienam stanie tolki nastupny hod. Dziejnaść prezidenta «padaražaje» ažno na 37% u paraŭnańni ź letašnim pakazčykam. U siarednim, usie pracazdolnyja biełarusy vymušany «skidvacca» pa $2.

Zahadkavy fond

Adličeńni ŭ zahadkavy Reziervavy fond prezidenta našmat bolšyja.

U hetym hodzie kožny pracazdolny biełarus padzialiŭsia z kiraŭnikom dziaržavy zaroblenymi $156.
Niezrazumieły status hrošaj daje hlebu dla śpiekulacyj.

Viadoma, što isnujuć dva inšyja fondy — dla dapamohi jurasobam i indyvidualnym pradprymalnikam i dla finansavańnia raschodaŭ, źviazanych sa stychijnymi biedstvami i katastrofami. Što datyčyć prezidenckaha fondu, to tut hrošy iduć na padtrymku talenavitaj moładzi — vypłatu pavyšanych stypiendyj, arhanizacyju adukacyjnych i zabaŭlalnych mierapryjemstvaŭ.

«Isnavańnie prezidenckaha fondu, jaki napaŭniajecca ź biudžetu, a jahonyja hrošy raźmiarkoŭvajucca prezidentam, — heta ahulnaja praktyka. Takija fondy isnujuć u mnohich krainach. Naprykład, u Kazachstanie 300 studentaŭ atrymlivajuć hrošy z ruk Nazarbajeva. Usio adno, ci buduć srodki iści naprastki ź biudžetu, ci vydavacca z ruk prezidenta. Inšaje pytańnie, što ŭsie viedajuć pra isnavańnie prezidenckaha fondu, ale kali tam była apošniaja revizija i ci byli jany ŭvohule — nichto nie viedaje», — kaža niezaležny ekanamist Leanid Złotnikaŭ.

Kolki nam kaštuje prezident? Dadamo, finansavańnie budoŭlaŭ, premij i stypiendyj z prezidenckaha fondu aktyŭna vykarystoŭvajecca ŭ prapahandzie. Tak,

niby heta nie hramadstva finansuje, a asabista palityk Alaksandr Łukašenka.

Zvyčajna adličeńni ź biudžetu składajuć kala $100 miljonaŭ štohod. Vyklučeńniem staŭ hety hod, kali ŭ vyniku pieraraźmierkavańnia biudžetu vydatki na reziervovy fond pieravysili $900 miljonaŭ!

Niahledziačy na deficyt biudžetu, kiraŭnik dziaržavy vyrašyŭ nie źmianšać vydatki na sacyjalnaja prahramy, dapłaciŭšy z «ułasnaj» kišeni. Voś tolki hetyja hrošy byli kampiensavanyja da kanca hoda. Ahulnaja suma, što ŭtrymlivajecca ŭ reziervovym fondzie prezidenta, nieviadomaja. Pa ŭskosnych śviedčańniach, u siaredzinie hoda jana składała kala $2,8 miljarda.

Prezidenckija zaŭchozy

Kiraŭnictva spravaŭ prezidenta, u adroźnieńnie ad reziervavaha fondu, nie «pazyčaje» hrošaj dziaržaŭnamu biudžetu. Tamu siarednija vydatki na hetuju ŭstanovu składali za apošniuju piacihodku «ŭsiaho» $90 miljonaŭ.

Vychad z kryzisnaha 2010 hoda praduhledžvaje, što vydatki na impieryju prezidenckich zaŭchozaŭ uzrastuć bolš čym na pałovu — da $128 miljonaŭ. Varta adrazu ŭdakładnić, što pryviedzienyja vydatki nijak nie pieraklikajucca z zabieśpiačeńniem dziejnaści prezidenta, bo prachodziać pa roznaj viedamasnaj kłasifikacyi.

Kiraŭnictva — heta kamiercyjnaja struktura. I niajasna, čamu kožny z nas vymušany jaje tak ščodra finansavać z ułasnaj kišeni.

Biaśpieka daražejšaja za dziejnaść

Jašče niekalki ustanoŭ majuć da kiraŭnika krainy ŭskosnaje dačynieńnie. Jadnaje ich jašče adzin fakt — usie jany ŭ 2011 hodzie istotna padaražajuć. Naprykład, Akademija kiravańnia kaštavała sioleta $3 miljony, a ŭ nastupnym hodzie paciahnie na ŭsie $3,8 miljona.

Apieratyŭna-analityčny centr pry prezidencie padraście z $4,2 miljona da $5,4 miljona.

Treciaja arhanizacyja,

Słužba biaśpieki prezidenta, zamachvajecca na ličby inšaha kštałtu. U hetym hodzie jana kaštavała amal stolki ž, kolki «zabieśpiačeńnie dziejnaści» kiraŭnika dziaržavy — $10,2 miljona.
A voś u nastupnym vyraście bolš čym napałovu — až da $15,7 miljona! Varta ŭdakładnić, što ŭsie dadzienyja za 2011 hod pieraličanyja pa kursie 3170 rubloŭ. Zrobim vyhlad, što vierym ličbam, zakładzienym u biudžecie.
Kali padličyć, kolki biudžetnych hrošaŭ daviałosia vydatkavać na dziejnaść prezidenta, słužbu jahonaj biaśpieki, kiraŭnictva spravami i reziervovy fond, za piać hadoŭ atrymajecca $1,9 miljarda! U siarednim — $400 miljonaŭ štohod. Sapraŭdy, prezident — darahaja zabaŭka.
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна