Z padletkaŭ, padazravanych pa spravie ab hučnym zabojstvie ŭ Viciebsku, vybivali pakazańni.

Mahiloŭski abłasny sud 29 listapada pryznaŭ nievinavatymi dvaich niepaŭnahadovych viciablanaŭ — Alaksandra Łohinava i Alaksandra Napajuka, abvinavačvanych u zabojstvie, ździejśnienym z asablivaj žorstkaściu hrupaj asob (pa pp. 6; 15, č.II, art. 139 KK. RB), u červieni 2009 hoda ŭ Viciebsku. Paśla abviaščeńnia prysudu abvinavačanyja byli vyzvalenyja z-pad varty ŭ zale sudovaha pasiadžeńnia. Za kratami jany praviali amal paŭtara hoda — 10 miesiacaŭ ciahnułasia śledstva i 7 — sudovyja pasiadžeńni.

Źvierskaje zabojstva (paciarpieły pamior ad 63-ch nažavych ranieńniaŭ i šmatlikich udaraŭ) 31-hadovaha biespracoŭnaha było ździejśniena 14 červienia 2009 h. niedaloka ad abłasnoj balnicy ŭ Viciebsku.

U apieratyŭnych rabotnikaŭ Pieršamajskaha RAUS začepak nie było, zatoje na nosie byŭ čarhovy «Słavianski bazar» z abaviazkovym naviedvańniem horada prezidentam. A čutki pra kryvavaje złačynstva ŭžo raspaŭzajucca pa abłasnym centry. Supakoić narod možna było hučnaj zajavaj ab zatrymańni złačynca. I tut pad ruku miascovym Šerłakam trapilisia troje dzieviacikłaśnikaŭ
viciebskaj himnazii № 7 — Łohinaŭ, Napajuk i Aŭčaroŭ. Jany pryjšli na nastupny dzień paśla zabojstva (jašče nie viedali pra złačynstva) na toje samaje miesca la pažarnaha vadajoma za abłasnoj balnicaj adznačyć skančeńnie navučalnaha hoda.

Usio jak u tannym detektyvie: zabojcy, maŭlaŭ, viartajucca na miesca kryvavaj razborki (na nastupny dzień!). Akramia taho, na dumku opieraŭ, himnazisty pavinny byli stać «zručnym materyjałam» dla abvinavačvańnia, bo ŭsie troje — ź niapoŭnych siemjaŭ. Ich vychoŭvali maci-adzinočki, a Alaksandra Napajuka — i ŭvohule adna babula. Śledstva, mabyć, nijak nie raźličvała na supraciŭ…

Praz dva tydni školniki byli aryštavanyja. Pryčym śledstva adrazu pajšło pa šlachu najmienšaha supracivu — zapałochvańnia śviedak i padazravanych, falsifikacyi faktaŭ, prymianieńnia fizičnaha i psichałahičnaha hvałtu ŭ adnosinach da niepaŭnaletnich z metaj dačy chłuślivych pakazańniaŭ. A ŭ nastupnym (kali stała zrazumieła, što zrabić ź nievinavatych vinavatymi budzie nie tak prosta) — i šlacham zaciahvańnia času. Śpis parušeńniaŭ zakanadaŭstva, dapuščanych śledčymi orhanami, advakat začytvała ŭ sudzie bolš za hadzinu (siarod ich i parušeńnie prava na abaronu ad pieršaha dnia zatrymańnia). A apovied abvinavačanych ab katavańniach, jakija ŭžyvalisia ŭ adnosinach da ich u Pieršamajskim RAUS, nielha było słuchać biez unutranaha ŭzdryhu.

Z apovieda Alaksandra Łohinava:

«Zaviali ŭ kabiniet № 19 (tam jość štory), było piać čałaviek, začynili dźviery na kluč (abo zaščapku), spačatku pakłali na padłohu, adzin ź ich, jaki pry zatrymańni vioŭ mašynu, dastaŭ pistalet, prystaviŭ da iłba, zasunuli pistalet ŭ rot, kryčali, kab pryznavaŭsia. Potym padniali z padłohi, pakłali na stoł žyvatom uniz, adzin uziaŭ adkrutku i pačaŭ krucić pierad vačyma sa słovami: «Zaraz zasunu, kudy treba». Zatym pasadzili na kresła, stali bić pa hałavie dałoniami. Usio heta supravadžałasia patrabavańniami pryznacca… Paśla hetaha pratrymali ŭ boksie kala 2 hadzin, zatym u kabiniecie kahości z kiraŭnictva było skazana: «Zaraz zaviaziem na Dźvinu, voźmiem za nohi i patrymajem u vadzie».
Darečy, u IČU niepaŭnaletnich, parušajučy zakon, trymali ŭ kamierach razam z darosłymi…

Heta tolki adno ź śviedčańniaŭ. 16-hadovamu Alaksandru Aŭčarovu paśla dopytaŭ u RAUS daviałosia rabić surjoznuju apieracyju na sielazioncy. Całkam mahčyma, što mienavita tamu Aŭčaroŭ dalej nie fihuravaŭ u kryminalnaj spravie. Supracoŭniki milicyi spałochalisia?

Jak by tam ni było, ale dvoje z troch chłapčukoŭ padpisali pad katavańniami jaŭku z pavinnaj. Tut, akramia fizičnaha prymusu, svaju rolu adyhraŭ i psichałahičny cisk.

Kožnamu ź ich kazali, što dvoje jaho siabroŭ ŭžo dali pakazańni suprać jaho i adpuščanyja dadomu.
U vyniku nie abhavaryŭ siabie tolki adzin z padazravanych (Alaksandr Łohinaŭ).

Cikava, što ŭ jakaści asnoŭnaha śviedki vystupała nieadnarazova sudzimaja 15-hadovaja (!) žycharka Viciebska, što trapiłasia napiaredadni dnia zabojstva na kradziažy kašalka i prachodziła raniej pa hetaj ža spravie ŭ jakaści padazravanaj. Baćki zatrymanych ŭpeŭnienyja, što śviedka była padkuplenaja supracoŭnikami milicyi i pajšła na iłžeśviedčańnie, kab paźbiehnuć pakarańnia za čarhovy kradziež.

U chodzie śledstva jana mianiała svaje pakazańni šeść razoŭ (padličana advakatami), niapravilna pakazvajučy časam navat miesca zabojstva (nie kažučy ab udzielnikach). U dalejšym u spravie źjaŭlalisia i schavanyja śviedki, u roli jakich vystupali albo byłyja, albo sapraŭdnyja zeki, jakich padsadžvali ŭ kamiery da abvinavačvanych užo ŭ Minsku (kali sprava pačała «hareć», jaje pieradali ŭ respublikanskuju prakuraturu, śledčamu Ščaćko).

U toj ža čas, jak pakazali advakaty, šmatlikija śviedki abarony dapytanyja nie byli abo ich pakazańni prosta nie prymalisia pad uvahu. Jak zrešty i abjektyŭnaje alibi: razdrukoŭki telefonnych zvankoŭ pakazvali na toje, što abvinavačanyja nie mahli znachodzicca padčas zabojstva ŭ rajonie abłanoj balnicy, a adzin ź ich, Alaksandr Napajuk (darečy, hramadzianin Rasii), i zusim znachodziŭsia na leciščy za horadam. Ale śledstva heta ani nie źbiantežyła.

Momant zabojstva byŭ adsunuty na časavy adrezak, nie zabiaśpiečany alibi (čas zabojstva ŭ chodzie papiaredniaha śledstva źmianiaŭsia niekalki razoŭ). Usio na svaje miescy pastaviła tolki paŭtornaja sudmiedekśpiertyza, zładžanaja ŭžo na zapyt sudździ. Adznačym, što razdrukoŭki telefanavańniaŭ abvinavačanych byli pradstaŭlenyja dla aznajamleńnia advakatam tolki ŭ apošni dzień śledstva.

4 lutaha śledčy Ščaćko vynies pastanovu ab pryznačeńni psichołaha-psichijatryčnaj ekśpiertyzy dla A. Łohinava. Jak śćviardžaje jaho baćka Chačatur Chačaturan, asabistuju spravu syna pieradali ŭ Navinki tolki praz 22 dni, a ambułatornaja karta ź Viciebskaha PND źjaviłasia jašče praz tydzień: «Takim čynam, kala miesiaca majmu synu, źmieščanamu ŭ psichušku, nie rabili ekśpiertyzu. Pa asabistaj chałatnaści śledčaha, moj syn pravioŭ u Navinkach na 12 dzion bolš. Jak heta adabjecca na psichicy syna — možna tolki zdahadvacca… "

Zvaroty i skarhi baćkoŭ u roznyja (u tym liku i samyja vysokija) instancyi možna było b taksama padšyć u šmatlikija tamy (pa kryminalnaj spravie było sabrana 15 tamoŭ). Chačatur Chačaturan damohsia i asabistaha pryjomu ŭ hienprakurora Vasileviča: «Amal hadzinu nas słuchaŭ, ale navat nie znajšoŭ čas adkazać na našy skarhi, jakija my asabista pieradali. Byli tolki adpiski — nachabnyja, hrubyja, niekampietentnyja i h.d… I heta pry tym, što ŭ „Sovietskoj Biełoruśsii“ toj ža Vasilevič kaža, što, maŭlaŭ, my takija demakraty — u nas niepaŭnaletnija bolš za try miesiacy nie siadziać…» Baćka nazyvaje hetuju kryminalnuju spravu «spravaj Michasieviča № 2».

«Pa spravie byŭ praviedzieny vialiki abjom apieratyŭna-vyšukovych mierapryjemstvaŭ, zatračanyja vialikija dziaržaŭnyja srodki. I jaki vynik?
U chodzie papiaredniaha śledstva nie atrymana i sudu nie pradstaŭlena dokazaŭ, jakija dazvalajuć zrabić vysnovu ab vinavataści Łohinava i Napajuka ŭ ździajśnieńni złačynstva. Z peŭnaściu śledstva nie vyznačyła navat čas, miesca, pryładu ździajśnieńnia zabojstva. Z momantu zatrymańnia adpracoŭvałasia tolki adna viersija — viersija pra vinavataść chłopcaŭ. I była adna meta ŭ śledstva — damahčysia pryznańnia viny luboj canoj… «- heta vytrymka z pramovy advakata padčas sudovych sprečak.

Prysud ab nievinavataści školnikaŭ ustupić u siłu praz 10 dzion paśla abviaščeńnia (29 listapada). Pryvatnyja vyznačeńni pra parušeńni zakanadaŭstva padčas viadzieńnia śledstva buduć nakiravanyja na adras Hienprakuratury. Darečy, prakuror prasiła sud dać niepaŭnaletnim abvinavačanym da 14 hadoŭ turmy…

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?