19.13 Naziralnikaŭ raźmiaścili na adlehłaści 15 mietraŭ

U apieratyŭny štab Ruchu «Za Svabodu» pryjšło paviedamleńnie ad vybarščyka, jaki hałasavaŭ na ŭčastku dla hałasavańnia №47 (Minsk, vuł. Dałhinaŭski trakt d.152). Naziralniki, pavodle jaho słoŭ, znachodziacca na adlehłaści bolš 15 mietraŭ ad miesca hałasavańnia.

19.05 Na učastku raźmieščany ŭzor dla hałasavańnia za Łukašenku

U kabinkach dla zapaŭnieńnia biuleteniaŭ na ŭčastkie №2 Centralnaha rajona Homiela byŭ raźmieščany ŭzor zapaŭnieńnia błanka dla hałasavańnia. Pryčym paznaka raźmiaščałasia nasuprać proźvišča Łukašenki. Pra heta paviedamiŭ kaardynatar Ruchu «Za Svabodu» Piotr Kacora. Pavodle aktyvista, u horadzie taksama zafiksavanyja šmatlikija inšyja parušeńni: u pryvatnaści, vypadki vydačy niekalkich biuleteniaŭ adnamu čałavieku i hałasavańnia adnaho vybarščyka za inšaha.

18.59 U Baranavičach hałasujuć niabožčyki?

Nadzvyčaj vysokija pakaźniki daterminovaha hałasavańnia, jakija prademanstravali Baranavičy (u horadzie daterminova addali svoj hołas ad 30 da 40% vybarščykaŭ), majuć nietryvijalnaje tłumačeńnie.

Jak paviedamiŭ aktyvist Ruchu «Za Svabodu» Viktar Syryca, śpisy vybarščykaŭ vielmi kiepska vyvieranyja. U ich uniesienyja proźviščy ludziej, jakija pamierli niekalki hadoŭ tamu. Na ich były adras ŭ kožnuju vybarčuju kampaniju prychodziać zaprašeńni ŭdziełu ŭ hałasavańni. Padobnaja situacyja na vybarčym učastku №2 (Paŭnočny mikrarajon) i na učastku №42 (Centralny mikrarajon). U toj ža čas studenta-kalinoŭca Alaksieja Piatroviča, jaki prapisany i pražyvaje ŭ Baranavičach, u śpisach učastka №2 niama.

18.32 Naziralniki zaŭvažyli ŭkidvańnie biuleteniaŭ u Homieli

Na učastku №30 Centralnaha rajona Homiela vybarščyca zakinuła ŭ skryniu piać biuleteniaŭ. Heta zaŭvažyli naziralniki i źviarnuli na heta ŭvahu siabraŭ kamisii. Kamisija zrabiła vyhlad, što ničoha nie zdaryłasia. Vybarščyca chutka reciravałasia.

17.59 Vybarščyk zaŭvažyŭ, što skrynia była ŭskrytaja

Jak paviedamiŭ naziralnik učastka №27 Maskoŭskaha rajona Bahusłaŭ Unhur, vybarca, jaki pryjšoŭ na ŭčastak dla hałasavańnia, źviarnuŭ jaho i kamisii ŭvahu na toj fakt, što piačatkana skryni, paškodžana, a papiery, jakimi jana nibyta aklejena, zamacavanyja nie na klej, a na skoč. Pa dadzienamu faktu składajecca skarha ŭ prakuraturu.

17.29 Na učastku №104 znoŭ zafiksavana parušeńnie

Naziralnik Viktar Mielaškievič vyjaviŭ na vybarčym učastku 104 Maskoŭskaha rajona Minska jašče adzin vypadak hałasavańnia za inšaha čałavieka. Vybarščyk zajaviŭ, što za jaho užo niechta raśpisaŭsia i atrymaŭ biuleteń dla hałasavańnia. Fakt zafiksavany aktam za padpisami vybarščyka i naziralnikaŭ. Składziena skarha ŭ Centrvybarkam i prakuraturu. Kopija nakiravana staršyni kamisii №104 Nasonavu Ju. A.

17.22 Milicyja vyłomvaje dźviery ŭ kvateru naziralnika

Supracoŭniki milicyi pazvani na kvateru naziralnika učastka №52 Frunzienskaha rajona, kali toj pryjšoŭ na abied, i patrabvali adčynić dźviery. Pryčynu svajho źjaŭleńnia milicyja nie patłumačyła. Kali Jaŭhien Ivaniuk admoviŭsia adčyniać dźviery, milicyja vybiła pieršyja dźviery, paśla čaho spynilisia, bo druhija byli mietalovyja. Paśla niejkaj razmovy prahučała - «My zdymajem post.» I milicyjanty źjechali.

17.13 Aleś Siłkoŭ: Rychtujecca tatalny niadopusk naziralnikaŭ da padliku hałasoŭ

«U Mahilovie vielmi mnoha parušeńniaŭ. Rychtujem skarhi. Asnoŭnaje − naziralniki nie bačać skryniaŭ dla hałasavańnia. Pišam zajavy ŭ CVK, prakuraturu. Šmat prablemaŭ vyrašajem z dapamohaj davieranych asobaŭ i mižnarodnych naziralnikaŭ», − kaža kaardynatar Ruchu «Za Svabodu» pa Mahiloŭščynie Aleś Siłkoŭ. Pavodle asabistych adčuvańniaŭ Alesia Siłkova ŭ Mahilovie asnoŭny škvał parušeńniaŭ budzie paśla zakryćcia ŭčastkaŭ, bo, na jaho dumku, rychtujecca tatalny niadopusk naziralnikaŭ da padliku hałasoŭ.

17.07 Dla staršyni kamisii prezident vyšej za Zakon

Staršynia kamisii učastka №99 Kastryčnickaha rajona Mahilova spadarynia Ziemcova zabaraniła naziralnikam karystacca asadkami, kab jany nie mahli vieści alternatyŭny padlik prahałasavaŭšych. «Mnie usio roŭna, što napisana ŭ Vybarčym kodeksie. Dla mianie hałoŭnaje − što skazaŭ prezident krainy», − zajaviła jana naziralnikam.

16.50 Naziralnikam u lakarni nie dazvalali prysutničać pry hałasavańni i bačyć biuleteni pry padliku

Na učastku №3 Pieršamajskaha rajona Minska (1-ja Haradskaja kliničnaja lakarnia) naziralniki byli pazbaŭleny mahčymaści bačyć praces hałasavańnia, bo im nie dazvalali prachodzić u pakoi z chvorymi. Naziralniki taksama nie bačyli paznaki ŭ biuleteniach, bo im nie dazvolili padyści da stałoŭ, dzie pravodziŭsia padlik hałasoŭ, bližej 7 mietraŭ.

16.30 Viadomyja vyniki hałasavańnia na zakrytym učastku ŭ Minsku

Učastkovaja kamisija №3 Pieršamajskaha rajonu zaviaršyła padlik hałasoŭ.

Kastusioŭ − 4 hołasa (0,5%)

Łukašenka − 574 (76,7%)

Michalevič − 7 (0,9%)

Niaklajeŭ − 22 (2,9%)

Ramančuk − 16(2,1%)

Rymašeŭski − 10(1,3%)

Sańnikaŭ − 49 (6,6%)

Statkievič − 2 (0,3%)

Uss − 2 (0,3%)

Ciareščanka − 8 (1,1%)

Suprać usich − 53 (7,1%)

Sapsavanych biuleteniaŭ − 0 (0%)

USIAHO: 748

16.10 Ułady falšujuć vyniki hałasavańnia na damu za košt «miortvych dušaŭ»?

Na učastku №41 Savieckaha rajonu Minska ŭ śpisach na hałasavańnie pa miescu žycharstva akazalisia vybarščyk, jaki užo prahałasavaŭ, žančyna, jakaja prypisana da inšaha vybarčaha ŭčastku, čałaviek, jaki źjechaŭ try dni tamu za miažu i… niabožčyk. Što było b z hetymi vybarščykami, kali b skryniu nie supravadžaŭ naziralnik? Naziralniki ad Ruchu «Za Svabodu» rychtujuć pavodle vyjaŭlenych faktaŭ skarhu.

15.52 U Viciebsku źnik naziralnik

Naziralnik ad Ruchu «Za Svabodu» Valery Ramanienka źnik pry niavyśvietlenych abstavinach. Jaho niama ni na pracy, ni doma. Jahony mabilny telefon nie adkazvaje.

15.20 Błakiravali ŭvachodnyja zvanki na numary kampanii pa nazirańni Ruchu «Za Svabodu»

Siońnia ŭ druhoj pałovie dnia byli zabłakavanyja uvachodnyja zvanki na sim-karty apierataraŭ Life (+375299179626) i Velcom (+375257906422), jakija vykarystoŭvalisia dla apieratyŭnaha pryjomu infarmacyi z vybarčych učastkaŭ krainy. Jak viadoma, učora viečaram byŭ błakavany pryjom SMS-paviedamleńniaŭ na hetyja sim-karty.

15.14 Nie dajuć mahčymaści nazirać za hałasavańniem na damu

Staršynia kamisii vybarčaha ŭčastka №15 Frunzienskaha rajona Aksana Jakuboŭskaja nie paviedamlaje naziralnikam pra vychad siabraŭ kamisii sa skryniaj dla hałasavańnia pa miescu žycharstva vybarcaŭ. Naziralniki nie majuć mahčymaści bačyć kolkaść biuleteniaŭ, jakija vynosiacca za miežy ŭčastka, a taksama nie mohuć supravadžać vynasnuju skryniu, jakuju pieravoziać aŭtamabilem. Siabry kamisii taksama nie paviedamlajuć naziralnikam, pa jakomu adrasu budzie dastaŭlena skrynia.

14.54 Kamisija ciśnie na naziralnika

Siarhieja Bachuna, jaki źjaŭlajecca naziralnikam na učastku №77 Frunzienskaha rajonu Minska (Matusieviča, 5), papiaredzili, što, ŭ vypadku jašče adnoj zaŭvahi da pracy kamisii ź jaho boku, jaho vydalać z učastka. Padstavaj budzie źjaŭlacca nibyta niedakładnaść u pratakole ab vyłučeńni Siarhieja Bachuna naziralnikam.

14.15 Naziralniki zafiksavali zakidvańnie biuleteniaŭ

Naziralnik Ruchu «Za Svabodu» Michał Novikaŭ staŭ śviedkam zakidvańnia stosa biuleteniaŭ u skryniu dla hałasavańnia na učastku №22 u Navapołacku. Zakidvańnie biuleteniaŭ rabiŭ adzin z vybarščykaŭ. Na dumku naziralnikaŭ, u jaho rukach było nie mieniej 15 arkušaŭ. Zaraz składajecca akt pra parušeńnie.

14.06 Na učastku niavyznačanaja asoba pahražała naziralniku raspravaj

Incydent zdaryŭsia na učastku №52 Frunzienskaha rajona Minska (Puškina, 5a). Tam znachodziłasia nieviadomaja pabočnaja asoba. Naziralnik Jaŭhien Ivaniuk zrabiŭ zaŭvahu na hety kont. Asoba pahadziłasia pakinuć učastak tolki paśla napisańnia adpaviednaj skarhi. Padčas vydaleńnia ad hetaj asoby ŭ bok naziralnika pastupiła pahroza ab fizyčnaj raspravie. Jak paśla vyśvietliłasia pahražaŭ kiroŭca aŭtamabila, što absłuhoŭvaje kamisiju.

13.56 Naziralniku admovili ŭ infarmacyi pra ahulnuju kolkaść vybarščykaŭ

Na učastku dla hałasavańnia №27 Maskoŭskaha rajona (Čyhunačnaja, 124) naziralniku Bahusłavu Unhuru admovilisia davać infarmacyju pra ahulnuju kolkaści vybarcaŭ na ŭčastku i pra kolkaść tych, chto prahałasavaŭ daterminova. Składziena skarha.

13.42 Na terytoryi učastka nieŭpaŭnavažanaja asoba

Nieviadomaja asoba znachodzicca za stałami siarod siabraŭ kamisii №44 Centralnaha rajona Minska. Na prośbu pradstavicca, nie reahuje. Na tym ža ŭčastku siabry kamisii ŭziali 70 «zapasnych» biuleteniaŭ dla hałasavańnia na damu i pakinuli učastak.

13.30 Naziralnikam zabaraniajuć karystacca mabilnaj suviaźziu

Na učastkach 40 i 36 Savieckaha rajonu Minska naziralnikaŭ pad pahrozaj vydaleńnia papiaredzili pra niedapuščalnaść vykarystańnia mabilnych telefonaŭ.

13.26 Naziralnikam nie dazvalajuć nazirać

Miescy dla naziralnikaŭ na učastku №65 (Barysaŭ) raźmieščany takim čynam, što ź ich praktyčna niemahčyma nazirać za vydačaj biuleteniaŭ i kidańniem ich u skryni.

Anałahičnaja situacyja na učastku №15 (Žodzina)

13.10 Učastak 104 lidziruje pa zafiksavanych parušeńniaŭ

Naziralniki učastka №104 Maskoŭskaha rajona h. Minska napisali vośmuju skarhu na parušeńni vybarčaha zakanadaŭstva. Zaraz rychtujecca zajava z patrabavańniem ab niepryznańni vybaraŭ na ŭčastku. Apošni zafiksavany vypadak parušeńnia − vybarščyk, jaki pryjšoŭ hałasavać, ubačyŭ, što za jaho ŭžo niechta raśpisaŭsia i atrymaŭ biuleteń.

13.00 Ahitacyja za Łukašenku na učastku

Ad pačatku hałasavańnia da 12 hadzin na učastku №47 Savieckaha rajonu Minska nad miesca staršyni kamisii visieła pieradvybarčaja prahrama Łukašenki. Pa patrabavańniu naziralnika jana była źniataja.

12.50 Pieršyja vyniki pa zakrytym učastku

Naziralniki ad Ruchu «Za Svabodu» atrymali dadzienyja padliku hałasoŭ pa zakrytym učastku №55 (Mahiloŭskaja haradskaja lakarnia) Hałasy byli byli raźmierkavanyja nastupnym čynam: Kastusioŭ - 1,03%; Łukašenka - 75,66%; Michalevič - 1,17%; Niaklajeŭ - 4,84%; Ramančuk - 3,23%; Rymašeŭski - 0,29%; Sańnikaŭ - 4,40%; Statkievič - 1,91%; Uss - 0,29%; Ciareščanka- 1,17%; suprać usich - 6,01% U hałasavańni pryniało ŭdzieł 687 vybarcaŭ.

12.48 Rajonnaja kamisija dazvoliła padličvać vybarcaŭ

Vybarčaja kamisija Savieckaha rajona paśla zvarotu kandydata ŭ prezidenty Alesia Michaleviča i jaho davieranaj asoby Alesia Čarniakoviča papiaredziła kamisiju ŭčastka №46 pra niedapuščalnaść zabaraniać naziralnikam ličyć kolkaść prahałasavaŭšych.

12.10 Na učastku №29 skryniu na noč zakleili čystaj papieraj

Uviečary 18 śniežnia ščylinu skryni ź biuleteniami daterminovaha hałasavańnia učastka №29 Centralnaha rajona Minska nie apiačatali, a tolki zakleili zvyčajnaj papieraj biez podpisaŭ(!) siabraŭ kamisii. Skrynia ź biuleteniami daterminovaha hałasavańnia, na jakoj niama podpisaŭ, znachodzicca pa adrasu Viery Charužej, 46, korp. 3.

11.47 Zabarona alternatyŭnaha padliku

Staršynia vybarčaj kamisii učastka №46 Savieckaha rajona h. Minska biez tłumačeńnia pryčynaŭ zabaraniaje naziralnikam padličvać kolkaść vybarščykaŭ, jakija pryjšli hałasavać.

19.13 Naziralnikaŭ raźmiaścili na adlehłaści 15 mietraŭ

U apieratyŭny štab Ruchu «Za Svabodu» pryjšło paviedamleńnie ad vybarščyka, jaki hałasavaŭ na ŭčastku dla hałasavańnia №47 (Minsk, vuł. Dałhinaŭski trakt d.152). Naziralniki, pavodle jaho słoŭ, znachodziacca na adlehłaści bolš 15 mietraŭ ad miesca hałasavańnia.

19.05 Na učastku raźmieščany ŭzor dla hałasavańnia za Łukašenku

U kabinkach dla zapaŭnieńnia biuleteniaŭ na ŭčastkie №2 Centralnaha rajona Homiela byŭ raźmieščany ŭzor zapaŭnieńnia błanka dla hałasavańnia. Pryčym paznaka raźmiaščałasia nasuprać proźvišča Łukašenki. Pra heta paviedamiŭ kaardynatar Ruchu «Za Svabodu» Piotr Kacora. Pavodle aktyvista, u horadzie taksama zafiksavanyja šmatlikija inšyja parušeńni: u pryvatnaści, vypadki vydačy niekalkich biuleteniaŭ adnamu čałavieku i hałasavańnia adnaho vybarščyka za inšaha.

18.59 U Baranavičach hałasujuć niabožčyki?

Nadzvyčaj vysokija pakaźniki daterminovaha hałasavańnia, jakija prademanstravali Baranavičy (u horadzie daterminova addali svoj hołas ad 30 da 40% vybarščykaŭ), majuć nietryvijalnaje tłumačeńnie.

Jak paviedamiŭ aktyvist Ruchu «Za Svabodu» Viktar Syryca, śpisy vybarščykaŭ vielmi kiepska vyvieranyja. U ich uniesienyja proźviščy ludziej, jakija pamierli niekalki hadoŭ tamu. Na ich były adras ŭ kožnuju vybarčuju kampaniju prychodziać zaprašeńni ŭdziełu ŭ hałasavańni. Padobnaja situacyja na vybarčym učastku №2 (Paŭnočny mikrarajon) i na učastku №42 (Centralny mikrarajon). U toj ža čas studenta-kalinoŭca Alaksieja Piatroviča, jaki prapisany i pražyvaje ŭ Baranavičach, u śpisach učastka №2 niama.

18.32 Naziralniki zaŭvažyli ŭkidvańnie biuleteniaŭ u Homieli

Na učastku №30 Centralnaha rajona Homiela vybarščyca zakinuła ŭ skryniu piać biuleteniaŭ. Heta zaŭvažyli naziralniki i źviarnuli na heta ŭvahu siabraŭ kamisii. Kamisija zrabiła vyhlad, što ničoha nie zdaryłasia. Vybarščyca chutka reciravałasia.

17.59 Vybarščyk zaŭvažyŭ, što skrynia była ŭskrytaja

Jak paviedamiŭ naziralnik učastka №27 Maskoŭskaha rajona Bahusłaŭ Unhur, vybarca, jaki pryjšoŭ na ŭčastak dla hałasavańnia, źviarnuŭ jaho i kamisii ŭvahu na toj fakt, što piačatkana skryni, paškodžana, a papiery, jakimi jana nibyta aklejena, zamacavanyja nie na klej, a na skoč. Pa dadzienamu faktu składajecca skarha ŭ prakuraturu.

17.29 Na učastku №104 znoŭ zafiksavana parušeńnie

Naziralnik Viktar Mielaškievič vyjaviŭ na vybarčym učastku 104 Maskoŭskaha rajona Minska jašče adzin vypadak hałasavańnia za inšaha čałavieka. Vybarščyk zajaviŭ, što za jaho užo niechta raśpisaŭsia i atrymaŭ biuleteń dla hałasavańnia. Fakt zafiksavany aktam za padpisami vybarščyka i naziralnikaŭ. Składziena skarha ŭ Centrvybarkam i prakuraturu. Kopija nakiravana staršyni kamisii №104 Nasonavu Ju. A.

17.22 Milicyja vyłomvaje dźviery ŭ kvateru naziralnika

Supracoŭniki milicyi pazvani na kvateru naziralnika učastka №52 Frunzienskaha rajona, kali toj pryjšoŭ na abied, i patrabvali adčynić dźviery. Pryčynu svajho źjaŭleńnia milicyja nie patłumačyła. Kali Jaŭhien Ivaniuk admoviŭsia adčyniać dźviery, milicyja vybiła pieršyja dźviery, paśla čaho spynilisia, bo druhija byli mietalovyja. Paśla niejkaj razmovy prahučała - «My zdymajem post.» I milicyjanty źjechali.

17.13 Aleś Siłkoŭ: Rychtujecca tatalny niadopusk naziralnikaŭ da padliku hałasoŭ

«U Mahilovie vielmi mnoha parušeńniaŭ. Rychtujem skarhi. Asnoŭnaje − naziralniki nie bačać skryniaŭ dla hałasavańnia. Pišam zajavy ŭ CVK, prakuraturu. Šmat prablemaŭ vyrašajem z dapamohaj davieranych asobaŭ i mižnarodnych naziralnikaŭ», − kaža kaardynatar Ruchu «Za Svabodu» pa Mahiloŭščynie Aleś Siłkoŭ. Pavodle asabistych adčuvańniaŭ Alesia Siłkova ŭ Mahilovie asnoŭny škvał parušeńniaŭ budzie paśla zakryćcia ŭčastkaŭ, bo, na jaho dumku, rychtujecca tatalny niadopusk naziralnikaŭ da padliku hałasoŭ.

17.07 Dla staršyni kamisii prezident vyšej za Zakon

Staršynia kamisii učastka №99 Kastryčnickaha rajona Mahilova spadarynia Ziemcova zabaraniła naziralnikam karystacca asadkami, kab jany nie mahli vieści alternatyŭny padlik prahałasavaŭšych. «Mnie usio roŭna, što napisana ŭ Vybarčym kodeksie. Dla mianie hałoŭnaje − što skazaŭ prezident krainy», − zajaviła jana naziralnikam.

16.50 Naziralnikam u lakarni nie dazvalali prysutničać pry hałasavańni i bačyć biuleteni pry padliku

Na učastku №3 Pieršamajskaha rajona Minska (1-ja Haradskaja kliničnaja lakarnia) naziralniki byli pazbaŭleny mahčymaści bačyć praces hałasavańnia, bo im nie dazvalali prachodzić u pakoi z chvorymi. Naziralniki taksama nie bačyli paznaki ŭ biuleteniach, bo im nie dazvolili padyści da stałoŭ, dzie pravodziŭsia padlik hałasoŭ, bližej 7 mietraŭ.

16.30 Viadomyja vyniki hałasavańnia na zakrytym učastku ŭ Minsku

Učastkovaja kamisija №3 Pieršamajskaha rajonu zaviaršyła padlik hałasoŭ.

Kastusioŭ − 4 hołasa (0,5%)

Łukašenka − 574 (76,7%)

Michalevič − 7 (0,9%)

Niaklajeŭ − 22 (2,9%)

Ramančuk − 16(2,1%)

Rymašeŭski − 10(1,3%)

Sańnikaŭ − 49 (6,6%)

Statkievič − 2 (0,3%)

Uss − 2 (0,3%)

Ciareščanka − 8 (1,1%)

Suprać usich − 53 (7,1%)

Sapsavanych biuleteniaŭ − 0 (0%)

USIAHO: 748

16.10 Ułady falšujuć vyniki hałasavańnia na damu za košt «miortvych dušaŭ»?

Na učastku №41 Savieckaha rajonu Minska ŭ śpisach na hałasavańnie pa miescu žycharstva akazalisia vybarščyk, jaki užo prahałasavaŭ, žančyna, jakaja prypisana da inšaha vybarčaha ŭčastku, čałaviek, jaki źjechaŭ try dni tamu za miažu i… niabožčyk. Što było b z hetymi vybarščykami, kali b skryniu nie supravadžaŭ naziralnik? Naziralniki ad Ruchu «Za Svabodu» rychtujuć pavodle vyjaŭlenych faktaŭ skarhu.

15.52 U Viciebsku źnik naziralnik

Naziralnik ad Ruchu «Za Svabodu» Valery Ramanienka źnik pry niavyśvietlenych abstavinach. Jaho niama ni na pracy, ni doma. Jahony mabilny telefon nie adkazvaje.

15.20 Błakiravali ŭvachodnyja zvanki na numary kampanii pa nazirańni Ruchu «Za Svabodu»

Siońnia ŭ druhoj pałovie dnia byli zabłakavanyja uvachodnyja zvanki na sim-karty apierataraŭ Life (+375299179626) i Velcom (+375257906422), jakija vykarystoŭvalisia dla apieratyŭnaha pryjomu infarmacyi z vybarčych učastkaŭ krainy. Jak viadoma, učora viečaram byŭ błakavany pryjom SMS-paviedamleńniaŭ na hetyja sim-karty.

15.14 Nie dajuć mahčymaści nazirać za hałasavańniem na damu

Staršynia kamisii vybarčaha ŭčastka №15 Frunzienskaha rajona Aksana Jakuboŭskaja nie paviedamlaje naziralnikam pra vychad siabraŭ kamisii sa skryniaj dla hałasavańnia pa miescu žycharstva vybarcaŭ. Naziralniki nie majuć mahčymaści bačyć kolkaść biuleteniaŭ, jakija vynosiacca za miežy ŭčastka, a taksama nie mohuć supravadžać vynasnuju skryniu, jakuju pieravoziać aŭtamabilem. Siabry kamisii taksama nie paviedamlajuć naziralnikam, pa jakomu adrasu budzie dastaŭlena skrynia.

14.54 Kamisija ciśnie na naziralnika

Siarhieja Bachuna, jaki źjaŭlajecca naziralnikam na učastku №77 Frunzienskaha rajonu Minska (Matusieviča, 5), papiaredzili, što, ŭ vypadku jašče adnoj zaŭvahi da pracy kamisii ź jaho boku, jaho vydalać z učastka. Padstavaj budzie źjaŭlacca nibyta niedakładnaść u pratakole ab vyłučeńni Siarhieja Bachuna naziralnikam.

14.15 Naziralniki zafiksavali zakidvańnie biuleteniaŭ

Naziralnik Ruchu «Za Svabodu» Michał Novikaŭ staŭ śviedkam zakidvańnia stosa biuleteniaŭ u skryniu dla hałasavańnia na učastku №22 u Navapołacku. Zakidvańnie biuleteniaŭ rabiŭ adzin z vybarščykaŭ. Na dumku naziralnikaŭ, u jaho rukach było nie mieniej 15 arkušaŭ. Zaraz składajecca akt pra parušeńnie.

14.06 Na učastku niavyznačanaja asoba pahražała naziralniku raspravaj

Incydent zdaryŭsia na učastku №52 Frunzienskaha rajona Minska (Puškina, 5a). Tam znachodziłasia nieviadomaja pabočnaja asoba. Naziralnik Jaŭhien Ivaniuk zrabiŭ zaŭvahu na hety kont. Asoba pahadziłasia pakinuć učastak tolki paśla napisańnia adpaviednaj skarhi. Padčas vydaleńnia ad hetaj asoby ŭ bok naziralnika pastupiła pahroza ab fizyčnaj raspravie. Jak paśla vyśvietliłasia pahražaŭ kiroŭca aŭtamabila, što absłuhoŭvaje kamisiju.

13.56 Naziralniku admovili ŭ infarmacyi pra ahulnuju kolkaść vybarščykaŭ

Na učastku dla hałasavańnia №27 Maskoŭskaha rajona (Čyhunačnaja, 124) naziralniku Bahusłavu Unhuru admovilisia davać infarmacyju pra ahulnuju kolkaści vybarcaŭ na ŭčastku i pra kolkaść tych, chto prahałasavaŭ daterminova. Składziena skarha.

13.42 Na terytoryi učastka nieŭpaŭnavažanaja asoba

Nieviadomaja asoba znachodzicca za stałami siarod siabraŭ kamisii №44 Centralnaha rajona Minska. Na prośbu pradstavicca, nie reahuje. Na tym ža ŭčastku siabry kamisii ŭziali 70 «zapasnych» biuleteniaŭ dla hałasavańnia na damu i pakinuli učastak.

13.30 Naziralnikam zabaraniajuć karystacca mabilnaj suviaźziu

Na učastkach 40 i 36 Savieckaha rajonu Minska naziralnikaŭ pad pahrozaj vydaleńnia papiaredzili pra niedapuščalnaść vykarystańnia mabilnych telefonaŭ.

13.26 Naziralnikam nie dazvalajuć nazirać

Miescy dla naziralnikaŭ na učastku №65 (Barysaŭ) raźmieščany takim čynam, što ź ich praktyčna niemahčyma nazirać za vydačaj biuleteniaŭ i kidańniem ich u skryni.

Anałahičnaja situacyja na učastku №15 (Žodzina)

13.10 Učastak 104 lidziruje pa zafiksavanych parušeńniaŭ

Naziralniki učastka №104 Maskoŭskaha rajona h. Minska napisali vośmuju skarhu na parušeńni vybarčaha zakanadaŭstva. Zaraz rychtujecca zajava z patrabavańniem ab niepryznańni vybaraŭ na ŭčastku. Apošni zafiksavany vypadak parušeńnia − vybarščyk, jaki pryjšoŭ hałasavać, ubačyŭ, što za jaho ŭžo niechta raśpisaŭsia i atrymaŭ biuleteń.

13.00 Ahitacyja za Łukašenku na ŭčastku

Ad pačatku hałasavańnia da 12 hadzin na učastku №47 Savieckaha rajonu Minska nad miesca staršyni kamisii visieła pieradvybarčaja prahrama Łukašenki. Pa patrabavańniu naziralnika jana była źniataja.

12.50 Pieršyja vyniki pa zakrytym učastku

Naziralniki ad Ruchu «Za Svabodu» atrymali dadzienyja padliku hałasoŭ pa zakrytym učastku №55 (Mahiloŭskaja haradskaja lakarnia) Hałasy byli byli raźmierkavanyja nastupnym čynam: Kastusioŭ - 1,03%; Łukašenka - 75,66%; Michalevič - 1,17%; Niaklajeŭ - 4,84%; Ramančuk - 3,23%; Rymašeŭski - 0,29%; Sańnikaŭ - 4,40%; Statkievič - 1,91%; Uss - 0,29%; Ciareščanka- 1,17%; suprać usich - 6,01% U hałasavańni pryniało ŭdzieł 687 vybarcaŭ.

12.48 Rajonnaja kamisija dazvoliła padličvać vybarcaŭ

Vybarčaja kamisija Savieckaha rajona paśla zvarotu kandydata ŭ prezidenty Alesia Michaleviča i jaho davieranaj asoby Alesia Čarniakoviča papiaredziła kamisiju ŭčastka №46 pra niedapuščalnaść zabaraniać naziralnikam ličyć kolkaść prahałasavaŭšych.

12.10 Na učastku №29 skryniu na noč zakleili čystaj papieraj

Uviečary 18 śniežnia ščylinu skryni ź biuleteniami daterminovaha hałasavańnia učastka №29 Centralnaha rajona Minska nie apiačatali, a tolki zakleili zvyčajnaj papieraj biez podpisaŭ(!) siabraŭ kamisii. Skrynia ź biuleteniami daterminovaha hałasavańnia, na jakoj niama podpisaŭ, znachodzicca pa adrasu Viery Charužej, 46, korp. 3.

11.47 Zabarona alternatyŭnaha padliku

Staršynia vybarčaj kamisii učastka №46 Savieckaha rajona h. Minska biez tłumačeńnia pryčynaŭ zabaraniaje naziralnikam padličvać kolkaść vybarščykaŭ, jakija pryjšli hałasavać.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?