1 studzienia 2011 hoda ŭ Biełarusi skaročany pieralik licenzijnych vidaŭ dziejnaści. Heta praduhledžana ŭkazam № 450 «Ab licenzavańni asobnych vidaŭ dziejnaści», jaki 1 vieraśnia padpisaŭ Alaksandr Łukašenka.

Ukaz pryniaty «ŭ metach libieralizacyi ŭmoŭ ažyćciaŭleńnia ekanamičnaj dziejnaści». Jon praduhledžvaje admienu licenzavańnia 16 vidaŭ dziejnaści, siem ź jakich uklučajuć 59 składalnikaŭ rabot (pasłuh), a taksama pryblizna 60 rabot (pasłuh) pa inšych 13 vidach dziejnaści, licenzavańnie jakich zachoŭvajecca; ab`iadnańnie dvuch vidaŭ dziejnaści ŭ adzin.

Zaćvierdžana taksama pałažeńnie ab licenzavańni asobnych vidaŭ dziejnaści z dadatkam pieraliku vidaŭ dziejnaści, na ažyćciaŭleńnie jakich patrabujucca śpiecyjalnyja dazvoły (licenzii), i ŭpaŭnavažanych na ich vydaču dziaržorhanaŭ.

Jurydyčnyja i fizičnyja asoby, a taksama indyvidualnyja pradprymalniki, zhodna z ukazam, atrymali mahčymaść nie pradaŭžać z dnia aficyjnaha apublikavańnia ŭkaza da nabyćcia im mocy termin dziejańnia śpiecyjalnych dazvołaŭ (licenzij) na ažyćciaŭleńnie vidaŭ dziejnaści abo śpiecyjalnych dazvołaŭ (licenzij), jakija ŭklučajuć tolki tyja składalnyja vidy dziejnaści raboty i (ci) pasłuhi, licenzavańnie jakich admianiajecca. Jany mieli mahčymaść ažyćciaŭlać dziejnaść na padstavie licenzij, vydadzienych da 1 studzienia 2011 hoda, pry ŭmovie vykanańnia patrabavańniaŭ, praduhledžanych ukazam, da zakančeńnia terminu ich dziejańnia.

«Skasavańnie patrabavańniaŭ ab licenzavańni asobnych vidaŭ dziejnaści i rabot (pasłuh), jakija ich składajuć, aptymizacyja paradku i skaračeńnie terminaŭ ažyćciaŭleńnia licenzijnych pracedur, uviadzieńnie kompleksnaha rehulavańnia adnosin u śfiery licenzavańnia, praduhledžanych ukazam, zabiaśpiečać źnižeńnie administracyjnaj nahruzki na dziejnaść sub`iektaŭ haspadarańnia», — adznačałasia ŭ kamientaryi pres-słužby prezidenta.

Stanoŭča aceńvajučy ź`iaŭleńnie hetaha ŭkaza, pradstaŭniki biźniesu adznačajuć: praceduru licenzavańnia nieabchodna ŭdaskanalvać i dalej.

«U cełym ukaz ujaŭlaje saboj značny krok napierad u halinie libieralizacyi instytuta licenzavańnia pradprymalnickaj dziejnaści, — havoryć kiraŭnik Asacyjacyi małoha i siaredniaha pradprymalnictva Siarhiej Bałykin. — Jaho biassprečnaj zasłuhaj ź`iaŭlajecca značnaje skaračeńnie pieraliku licenzijnych vidaŭ dziejnaści. Najbolš prykmietnyja ź ich — heta roźničny handal, za vyklučeńniem niekalkich vidaŭ, hramadskaje charčavańnie i budaŭnictva».

Razam z tym, adznačyŭ Bałykin, zachoŭvajecca licenzavańnie tych vidaŭ dziejnaści, jakija, na jaho pohlad, nie varta licenzavać — naprykład, vydavieckaja i palihrafičnaja, advakackaja dziejnaść, jurydyčnyja pasłuhi.

Staršynia Biełaruskaha sajuza pradprymalnikaŭ (BSP) Alaksandr Kalinin da zasłuh ukaza adnosić spraščeńnie pracedury atrymańnia licenzii, a taksama uviadzieńnie šmatstupieńčataj pracedury pazbaŭleńnia licenzii, što abaraniaje licenzijata i praduhledžvaje nie aŭtamatyčnaje pazbaŭleńnie pry drobnych parušeńniach, a sistemu papiaredžańniaŭ. Licenzija, zhodna z ukazam, nie budzie anulavacca dla ŭsiaho pradpryjemstva, a tolki dla jaho padraździaleńniaŭ, jakija dapuścili parušeńni.

«Samaje hałoŭnaje, što ź pieraliku licenzijnaj dziejnaści vyklučany samyja masavyja vidy dziejnaści — handal i hramadskaje charčavańnie, na dolu jakich prypadała bolš za 50% vydanych licenzij», — padkreśliŭ Kalinin.

Razam z tym, pavodle jaho słoŭ, «spraščeńnie licenzavańnia nie vyrašyć usie prablemy pryvatnaha pradprymalnictva». «Zastajucca składanaści, źviazanyja z arendaj pamiaškańniaŭ, atrymańniem učastka ziamli, mnohija techničnyja narmatyŭnyja dakumienty, jakija sur`iozna ŭskładniajuć žyćcio pradprymalnikaŭ», — havoryć lidar BSP.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?