Rodny brat Paŭła Tapuzidzisa, staršyni praŭleńnia TAA «Tabak-Inviest» i suŭładalnika HC «Karona», byŭ zatrymany pa padazreńni ŭ padbuchtorvańni da davańnia bujnoha chabaru słužbovym asobam dziaržaŭnych orhanaŭ.

Pavieł Tapuzidzis uvachodzić u dziasiatku samych upłyvovych (u sensie — nabližanych da ŭłady) biznesoŭcaŭ Biełarusi. Mienavita tamu apieracyju pa zatrymańni jaho rodnaha brata ŭ MUS užo achryścili adnoj z samych składanych i bujnych apieracyj, praviedzienych pa linii supraćdziejańnia karupcyi za apošnija hady.

Treba adznačyć, što proźvišča Tapuzidzis dobra viadomaje nie tolki bujnomu biznesu Biełarusi, ale i ŭsiamu kiraŭnictvu krainy.

Pavieł Tapuzidzis maje dastatkova blizkija adnosiny z kiraŭnikom Biełarusi Alaksandram Łukašenkam i, bolš za toje, źjaŭlajecca jaho aktyŭnym prychilnikam — navat z ułasnaj inicyjatyvy ŭdzielničaje ŭ vybarčych kampanijach.

Napeŭna, mienavita tamu va Upraŭleńni infarmacyi i hramadskich suviaziaŭ MUS Biełarusi kateharyčna admovilisia davać jakija-niebudź kamientary pa hetaj spravie. Situacyju jašče ŭskładniaje taja akaličnaść, što ciapier MUS pracuje pa tych samych čynoŭnikach, jakim pavinien byŭ pieradać hrošy Vital Tapuzidzis. Kali, viadoma, pavinien byŭ.

Sprava ŭ tym, što Vital Tapuzidzis (jon jašče časam nazyvaje siabie Uładzimiram) viadomy ŭ pravaachoŭnych orhanach nie z najlepšaha boku.

Nie majučy dačynieńnia da biznesu rodnaha brata i da jaho suviaziaŭ, jon časam prykryvaŭsia jaho imiem i znajomstvami, ładziačy roznyja sumnieŭnyja mierapryjemstvy.
Naprykład, u 2006 hodzie ŭ Biełarusi pravaachoŭnymi orhanami była raspačataja kryminalnaja sprava, jakaja ledź nie kaštavała TAA «Tabak-Inviest» reputacyi. Byli padazreńni, što kampanija praz padstaŭnuju strukturu ažyćciaŭlaje kantrabandu cyharet u Biełaruś. Kali pačali raźbiracca, vyśvietliłasia, što heta zaduma Vitala Tapuzidzisa, jaki, prykryvajučysia imiem brata, sprabavaŭ arhanizavać svoj nie zusim čysty biznes. Spravu, samo saboj, cicha zamiali i zabylisia pra jaje. Uličvajučy hetuju historyju, vielmi składana vykazać zdahadku, što Pavieł Tapuzidzis moža mieć niejkaje dačynieńnie da novaha karupcyjnaha «biznesu» svajho brata. Chutčej za ŭsio, Vital znoŭ vykarystaŭ imia brata, kab pakazać patencyjnamu klijentu, što jon moža «vyrašać peŭnyja pytańni».

Jak vyśvietliŭ «Ježiednievnik», antykarupcyjnaja apieracyja była praviedzienaja siłami Hałoŭnaha ŭpraŭleńnia pa baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu i karupcyjaj i śpiecpadraździaleńnia pa baraćbie z teraryzmam «Ałmaz» MUS Biełarusi. U paniadziełak, 31 studzienia, pryblizna, a 16-j hadzinie, apieratyŭnikami i bajcami «Ałmaza» byŭ zatrymany zasnavalnik TAA «Rinta plus». Zatrymańnie adbyłosia z dokazami złačynstva, adrazu paśla atrymańnia im 5 tysiač dalaraŭ ad hienieralnaha menedžara TAA «Dom Auhustin Łopies», jaki, darečy, źjaŭlajecca hramadzianinam Konha i maje vid na žycharstva ŭ Biełarusi. TAA «Dom Auhustin Łopies» źjaŭlajecca kiroŭnaj kampanijaj viadomaha minskaha restarana CASA AGUSTIN LOPEZ, i hrošy pieradavalisia dla nastupnaj pieradačy słužbovym asobam dziaržaŭnych orhanaŭ za spryjalnaje vyrašeńnie pytańnia pa zaklučeńni damovy arendy na vyhadnych umovach u intaresach restarana. Restaran CASA AGUSTIN LOPEZ, pamiž inšym, aranduje pamiaškańnie va Upraŭleńnia spravami prezidenta.

Užo na pieršym ža dopycie zatrymany pakazaŭ, što nasamreč usie pytańni sa słužbovymi asobami USP budzie vyrašać nie jon, a Vital Tapuzidzis, jaki dziakujučy svajmu bratu maje vychady na patrebnych ludziej.
I voś praź dźvie hadziny supracoŭniki Upraŭleńnia pra baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu i karupcyjaj i padraździaleńnia «Ałmaz» MUS nadziavajuć naručniki na brata viadomaha biznesoŭcna. Jon padazrajecca ŭ tym, što padbuchtorvaŭ kiraŭnika TAA «Dom Auhustin Łopies» dać chabar u 10 tysiač dalaraŭ słužbovym asobam dziaržaŭnych orhanaŭ za spryjalnaje vyrašeńnie pytańnia pa zaklučeńni damovy arendy na vyhadnych umovach u intaresach restarana. Nakolki realna Vital Tapuzidzis moh vyrašyć hetaje pytańnie, pakul skazać składana. Ale ludzi, jakija dobra jaho viedajuć, kažuć, što chutčej za ŭsio jon znoŭ skarystaŭsia imiem i suviaziami brata.
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?