Historyja pieršaja. Maładaja siamja śpiecyjalistaŭ

Mianie zavuć Alena, i mnie 24 hady. Žyvu z mužam, dziciem i kotkaj. Sama — u dekretnym, muž — małady śpiecyjalist. U apošnich raźlikovych muža staić: 2 455 253. Ja ž atrymała 743 tys. dekretnych. Razam dachod našaj siamji składaje 3 198 000 rubloŭ.

Da 2011 hoda ja i moj muž vučylisia va ŭniviery i padzarablali, zvyčajna na dźviuch padpracoŭkach. Kali kamu cikava, voś što možna zajmieć z takich prafiesij: pradaviec — $200–300, kurjer — $100–200, rabočy — $100, repietytar — $100–200, aficyjant — $300–400, myjnik aŭto — $100. Tady vychodziła kala $500, i amal usio my adkładali na kvateru, jakuju paśpieli dabudavać jak lhotniki. I navat adkłali na ramont, jaki ciapier pačali rabić. Jon układziecca ŭ $5000 z materyjałami. Jašče stolki ž spatrebicca na meblu, ale ŭsioj sumy pakul niama. Usio, što možam, robim sami.

Paśla źjaŭleńnia dziciaci amal ničoha nie adkładajem. A vydatki ŭzraśli ŭ razy.

Ježa. Ekanomim jak možam. Pakul žyviem sa śviakruchaj i babulaj muža, heta rabić praściej: raz na miesiac jeździm u dyskaŭntar, kuplajem kurycy tysiač na 300, makarony, rys, alej, cukar — jašče kala 100 tys. Pa jajki jeździm na ptuškafabryku abo na Kamaroŭku, tam za 10–11 tys. možna kupić. Na miesiac biarem dziasiatkaŭ šeść. Miasa (jałavičynu, śvininu) kuplajem tolki na dni naradžeńnia. Małočnyja pradukty biarem u Łahojsku (pobač lecišča) i zamarožvajem. Taksama ŭ dyskaŭntary biarem samyja tannyja harbatu i kavu. Doma pramyvajem zavarnik razy try, kab chapiła na paru miesiacaŭ.

Z mučnoha — ci rablu sama, ci kuplajem batony i aŭsianaje piečyva, suški. Na ŭsiu ježu dajem śviakrusie 600 tys. na miesiac. Łuchtu ŭsiakuju typu čypsaŭ nie kuplajem. Muž abiedaje ŭ školnaj stałovaj: bułačka, pica, harbata — 200 tys. Kab prosta pajeści, hetaha chapaje, ale na śviaty — vidavočna nie. Ježu dziciaci raniej nie kuplali (karmiła hrudźmi), ciapier zakupili kavałačak miasa — 100 tys., kansiervaŭ dziciačych — na 200. Kašy dziciačyja, soki, sadavinu prynosiać maje babula i dziadula i jašče dajuć na ježu 400 tys. Razam na ježu sychodzić usiaho 700 tys.

Prajezd. My zajcy. Muž pracuje za 15 chvilinaŭ chady ad doma. Kali biarem mašynu (vielmi redka), to sami nie zapraŭlajem.

Kvarpłata. Płacim tolki za svaju kvateru. Ciapier robim tam ramont, u asnoŭnym svaimi siłami, tamu tam ničoha nie naharaje. Za apošni miesiac: žyroŭka — 142, elektryčnaść — 8, razam — 150 tys.

Suviaź. Internet (60 tys.), 2 karparatyŭnych velcom (25 tys.) i 2 MTS (20 tys.) zabirajuć 105 tys.

Kredyt. Kali budavali kvateru, u mianie była ŭłasnaść. U vyniku kvatera kaštavała $40 tys., ź ich $25 tys. addavali adrazu hatoŭkaj: bolš za $5 tys. na viasielli sabrali, bolš za $6 tys. dali śviakroŭ i babula, $2 tys. — subsidyja studentam, $3,5 tys. — čeki «Žyllo», $0,5 tys. — pracenty banka i jašče $8 tys. sami zarabili i adkłali z usialakich tam dzion naradžeńnia. Jašče amal $1,5 tys. padaryła dziaržava za naradžeńnie dziciaci. U vyniku kredytu zastałosia krychu bolš za 40 młn rubloŭ, što składaje 263 tys. u miesiac.

Leki. U nas z mužam jość chraničnyja zachvorvańni, jakija ŭ hod zabirajuć kala 400 tys. Plus ja prachodžu kožny hod abaviazkovaje abśledavańnie — 200 tys. Uviesnu i ŭvosień — kurs vitaminaŭ na 240 tys. Dzicia chvareła 4 razy za hod — 450 tys. My 2 razy — 120 tys. (lačylisia samym tannym). Dziciaci — leki ad uzdućcia, hiel dla mienš chvaravitaha prarezvańnia zuboŭ, žaleza, vitamin, A — 160 tys. Razam: 1570 tys. dzielim na 12 — 131 tys.

Adzieńnie. Tolki ciapier złaviła siabie na dumcy, što za 4 hady siamiejnaha žyćcia kupiła tolki 2 majki, 8 majtkoŭ, 4 staniki, 2 pary botaŭ, 3 tuflaŭ (abutak mianiała praź ciažarnaść, paśla taho jak padviarnuła nahu), 8 par kapronavych škarpetak, sukienku, štany i koftu dla ciažarnych i 1 kaścium na pracu — usiaho kala $550. Kałhoty daryli na 8 sakavika, i kali nasić tolki ŭ śviaty, chapaje. Naohuł, chadzić pa kramach i prymiarać — heta piekła, ad jakoha ja biahu. Mužu kupili tolki 8 par škarpetak, tufli, basanožki, 2 majki, džynsy, 3 kofty, kurtku — kala $200. Dziciaci ŭziali 2 šapki i kurtku ($40), astatniaje dorać. Usio vyšejpieraličanaje kuplałasia albo na rynku, albo ŭ sekandach. Razam: $790:4:12×8240 = 136 tys.

Kaśmietyka. Paru razoŭ kuplała šampuni i łaki dla paznohciaŭ (kala 5 tys. u miesiac), a tak dziakuj Novamu hodu. Chimiju kuplaje śviakroŭ, pakul ź joj žyviem, a voś pampiersy surjozna padtočvajuć naš biudžet. Niedarahija molfix (pa 1–2 štuki ŭ sutki) i libero (2 štuki) zabirajuć u miesiac 310 tys.

Pryhažość i zabavy. Muža i dzicia stryhu sama. A ja 1 raz na hod chadžu ŭ cyrulniu. Mieliravańnie i stryžka na doŭhija vałasy ŭ minułym hodzie zabrali 95 tys. Razam: 8 tys. u miesiac. Paru raz u hetym hodzie chadzili ŭ kaviarniu i raz u kino — kala 600:12 = 50 tys. I vielmi lubim dziciačyja cacki: kožny miesiac kuplajem pa 2 niedarahija cacki — kala 100 tys. (vielmi chočacca). Razam: 158 tys.

Padarunki. Šmat u hości nie chodzim, ale vielmi lublu daryć padarunki. Kožny padarunak ciahnie prykładna na 150 tys. Sioleta ich było padorana 6 štuk. Heta značyć kala 75 tys. u miesiac. Nie kapitał, a ludziam pryjemna.

Kotka. Maja kotka kaštavała $500 (u miesiačnyja vydatki nie ŭklučaju, hrošy źbiralisia asobna). Paroda — mejn-kun. Raz u paŭhoda abśledavańnie, pryščepki — $10–15. Prystojny korm u miesiac — $10, napaŭnialnik dla tualeta — $3. Časam kuplajem joj cacki, kipciadzierki — $1. U miesiac — kala $16 (130 tys.).

U vyniku ŭ miesiac my tracim 2 158 000 rubloŭ. A značyć, tolki kala 1 młn adkładajem.

U zaklučeńnie chaču skazać, što tak, jak my žyviem, žyć soramna. Vielmi chaču žyć hodna, kab nichto ničoha nie davaŭ, kab było bolš svabodnych hrošaj, hrošaj na pajezdki, ułasnuju mašynu i h.d. Dla hetaha muž užo pieravučyŭsia na raspracoŭščyka sajtaŭ i letam mianiaje pracu. Ja taksama budu za im ciahnucca.

Historyja druhaja. Raźmierkavali: stratehija vyžyvańnia

Dobry dzień darahaja redakcyja! Ja vyrašyŭ, što i maja historyja, prablemy jakoj pachodziać z časoŭ fieadalizmu i rabstva, mahčyma, budzie cikavaja čytaču. Mianie zavuć Andrej, mnie 23, ja inžynier-kanstruktar. Paśla zakančeńnia BNTU bieź pierabolšańnia adbyvaju raźmierkavańnie ŭ navukovaj vytvorčaj arhanizacyi ad Akademii navuk.

Našaje pradpryjemstva słavicca svaimi raspracoŭkami nie tolki ŭ Biełarusi, ale i daloka za jaje miežami, tolki mnie ad hetaj vielizarnaj słavy dastajecca ŭsiaho 1,5 młn rubloŭ. Choć chłušu: miesiaca paŭtara tamu padvysili na 500 tys. paśla majho lista na raźlikovym liściku na imia dyrektara:

«Pavažanaje kiraŭnictva, pišu vam u isterycy i ŭ stanie afiektu, mnie zdajecca, što my samaje žabrackaje pradpryjemstva ŭ krainie. Mnie soramna atrymlivać mienš, čym prybiralščyca, zdajecca, jašče troški, i ja pamru hałodnaj śmierciu. Kali łaska, prymicie choć jakija-niebudź miery! Zaŭsiody ščyra vašy supracoŭniki».

Nie, za heta im praŭda dziakuj, ciapier ja navat mahu trochi «pamažoryć»!

Stratehija vyžyvańnia była raspracavanaja mnoju na 1,5 młn i prajšła kliničnyja vyprabavańni. Ličyć niama čaho, ale budu ŭ rublach, u ich ličyć spakajniej.

Dla pačatku žyllo. Płaču ja tolki kamunalnyja ŭ rajonie 250 tys. (uzimku, prynamsi) i žyvu ŭ centry Minska ŭ dvuchpakajovaj kvatery, zbolšaha adzin. Mnie pakul šancuje: dapamahaje siastra, jakaja zdymaje kvateru tut, ale bolš žyvie ŭ inšaj krainie. Kali b nie jana, usie hrošy išli b na žyllo.

Dalej ježa. Kožnuju ranicu z dnia ŭ dzień ja jem harbatu, ale nie prosta harbatu, a harbatu z chlebam! Vielmi pažyŭna, zarad badzioraści i sytaści jak minimum na paŭdnia. Časam zamiest harbaty — małako. Karaciej, u miesiac kala 50–55 tys. na ŭsio pra ŭsio. Dniom zvyčajna ja jem u stałoŭcy, a heta sup, piure, 2 chleba i sałata z kapusty — kala 8 tys. Časam ślina daje ŭ hałavu, i ja, nie kantralujučy siabie, biaru katletu, doŭha ŭśmichajusia, ale dakaraju siabie za lišnich 10 tys., i potym za siekundu źjadaju. Słabaści jość va ŭsich! U vyniku stałoŭka ŭ miesiac — heta 250 tys. plus na 25 tys. kuplaju harbatu z cukram na pracu.

Šlachietnaja viačera vyhladaje tak: časam daju volu fantazii i nie biaru na kožny dzień sasiski i makarony. I tady da makaronaŭ dałučajecca kurynaja nožka! Taksama biaru zaŭsiody tamatnuju padliŭku, nie mahu bieź jaje makarochi jeści. Słabaści jość va ŭsich, na žal. I, viadoma, harbata z chlebam na noč. Usio heta prykładna vyciahvaje z majho niesamavitaha łapatnika kala 270 tys.

Na transparcie ja jezdžu biaspłatna, chaj prabačać mnie «kanarejki». Časam pa duraści mahu zapłacić — redka, ale byvaje. Taksama vielmi, vielmi redka mahu zapłacić štraf, ale zvyčajna albo damaŭlajusia, albo pasyłaju. Adzinaje śviatoje dla mianie miesca — heta mietro, tam ja płaču zaŭsiody, ale jezdžu mała. Maršrutka — razy 2 na miesiac. Razam chaj budzie za ŭsio tysiač 30. Internet — plus 55, telefon — plus 25. Razam 955.

Patrebnyja rečy. Ich redka kuplaješ, ale štomiesiac na ich sychodzić jakaja-niebudź suma (typu soli, aleja, brytvy, myła, šampunia, pralnyha parašku i h.d.). Ja b skazaŭ, tysiač 150 u miesiac.

Astatnija 400 ja traču na schadzić u kino, da siabra, uziaŭšy čaho-niebudź pašamacieć u pakieciku. Časam dazvalaju sabie navat pasiadzieć u kaviarni, buchnuť ź siabrami, ale pju nie zakusvajučy i nie zapivajučy. Niekatoryja dumajuć paśla hetaha, što ja z Čalabinska. Kuryć kinuŭ, ale časam stralaju.

Raniej była dziaŭčyna, jakuju, zdajecca, nie cikaviła, kolki ja tam zarablaju, i ja joj nie kazaŭ, tamu što było soramna, što jana atrymlivaje ŭ 2 razy bolš za mianie. Ale mnie zdajecca, jana ŭsio razumieła: kali daryŭ padarunki, to samyja tannyja. Ciapier chadžu na spatkańni, ale starajusia nikudy, akramia vulicy i doma, nie klikać.

Adzieńnie ja nie kuplaju, u svoj čas časta jeździŭ da siastry ŭ Łatviju i źmiataŭ usiu vopratku z palic sekand-chendaŭ.

Kali zarpłata stała na 500 tys. bolšaj, uziaŭ sabie płanšet u rasterminoŭku na 1,5 hoda pa 250 tys. u miesiac. Nie najlepšaje ŭkładańnie, ale słabaści jość va ŭsich. I na 250 tys. abo lepš charčujusia, albo kuplaju što-niebudź patrebnaje typu mašynki dla stryžki vałasoŭ.

Voś tak idzie žyćcio biednaha, ale, zdajecca, ščaślivaha čałavieka, jakomu zastałosia adsiedzieć hod, i jon narešcie źmienić śpiecyjalnaść, na jakuju jaho vučyli 5 hadoŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?