Miarkujučy pa ŭsim, vybar biełaruskich uładaŭ nievypadkovy.

U lipieni hetaha hoda tendaravy centr Minharvykankama abviaściŭ konkurs na zakupku pasłuhi pa raspracoŭcy brendu Minska. Ź dziasiatka kampanij, što padali zajaŭki, žury musiła vybrać adnu, jakaja i raspracuje brend biełaruskaj stalicy, a mienavita stvoryć łahatyp i firmienny styl horada. Na hetyja mety ź biudžetu vydzielena 300 miljonaŭ rubloŭ. U kancy žniŭnia było abvieščana, što brend Minska stvoryć brytanskaja kampanija INSTID, jakaja, jak paviedamlajecca, raniej realizavała anałahičny prajekt dla Łondana.

Nieŭzabavie paśla hetaha ŭ redakcyju «Biełaruskaha partyzana» pastupiła niekalki listoŭ ad roznych adrasataŭ, u jakich paviedamlałasia, što hetuju brytanskuju kampaniju nasamreč uznačalvajuć biełarusy, i nie prosta biełarusy, a biełaruskaja apazicyja.
Tak, u adnym ź listoŭ, dasłanych na poštu redakcyi, havaryłasia, što departamientam daśledavańniaŭ kiruje niechta Nataša Hrand (raniej nasiła proźvišča Leščanka, vypusknica BDU i aŭtar šerahu artykułaŭ pa hramadska-palityčnaj tematycy). U jakaści dokazu apazicyjnaści kiraŭnika departamienta daśledavańniaŭ brytanskaj kampanii pryvodzicca cytata ź jaje staroha artykuła: «Biełaruski režym charaktaryzujecca najaŭnaściu palitviaźniaŭ, samavolnymi aryštami, źbićciom palityčnych aktyvistaŭ, abmiežavańniem fundamientalnych demakratyčnych pravoŭ. Bolš za toje, usieŭładździe słužbaŭ biaśpieki sparadziła atmaśfieru strachu ŭ biełaruskim hramadstvie». Taksama aŭtar lista pakazvaje na toje, što na aktualnaj viersii sajta ŭ liku ekśpiertaŭ kampanii INSTID prysutničaje viadomy žurnalist «Biełhaziety» Viktar Marcinovič.

Praź niekalki dzion redakcyja «Biełpartyzana» atrymała jašče adzin list z krytykaj pakul nie stvoranaha brendu Minska i kampanii INSTID. Usio heta dało padstavy dumać, što aŭtary hetych listoŭ — zajzdrośniki z kampanij, jakija prajhrali tendar na raspracoŭku brendu i vyrašyli skampramietavać anhielskuju firmu, vykarystoŭvajučy niezaležnyja resursy. Adnak niahledziačy na heta, redakcyja vyrašyła razabracca, što adbyłosia.

U paviedamleńni dziaržahienctva BiełTA, havorycca, što INSTID raniej raspracoŭvała brend Łondana. Adnak na sajcie kampanii pra heta niama ni słova. Niama tam i nijakich rabot, fatahrafij i videarolikaŭ, jakija dajuć ujaŭleńnie ab prapanavanych kampanijaj pasłuhach. Z karysnaj infarmacyi tam tolki pieralik 14 klijentaŭ kampanii (siarod ich MZS Biełarusi, pasolstva Biełarusi ŭ Vialikabrytanii, 6 klijentaŭ z Rasii i 2 z Amieryki), a taksama abjava pra pošuk ludziej ź Minska «na pazicyi menedžara prajekta, miedyjamenedžara i śpiecyjalista pa suviaziach sa sponsarami».

Varta taksama adznačyć, što ŭ svaim niadaŭnim intervju «Jeŭraradyjo» Natalla Hrand pryznała, što i kankretnych prapanovaŭ pa imidžy Minska ŭ kampanii pakul nie majuć.
Pavodle jaje słovaŭ, pierš za ŭsio śpiecyjalisty z INSTID źbirajucca pravieści daśledavańnie siarod žycharoŭ biełaruskaj stalicy, jakija pavinnyja dapamahčy vyznačyć charakternyja rysy horada.

Niejkaha cisku z boku kampanij, što prajhrali konkurs, i procidziejańnia pracy ŭ Biełarusi, pavodle pryznańnia samoj Natalli Hrand, INSTID nie adčuvaje.

«Našu pracu i dziejnaść sustrakajuć u Minsku ź vialikaj cikavaściu. Ludzi, asabliva z tvorčych kołaŭ i studenty, prapanujuć svaju dapamohu i ŭdzieł. Jość cikavaść z boku biznesu» — skazała Hrand «Biełaruskamu partyzanu».

«Ułady narmalna supracoŭničajuć. Prajekt atrymlivaje šyrokaje aśviatleńnie ŭ miedyjach. Daśledavańnie idzie pa płanie, minčanie achvotna dzielacca svaimi dumkami, zadumvajucca nad pastaŭlenymi pytańniami», — paviedamiła jana.

Adnak dla niezaležnych ekśpiertaŭ vybar tendarnaha centra Minharvykankama vyhladaje dziŭna.

Tak, u dyrektara markietynhavaj i PR-kampanii TAA «Ahienctva dziełavych suviaziaŭ» Valancina Łopana fakt taho, što brend Minska budzie raspracoŭvać brytanskaja kampanija, vyklikaje ščyraje ździŭleńnie.

«Paśla takich konkursaŭ usie brendynhavyja kampanii krainy musiać prosta samalikvidavacca, tamu što heta hańba,
— ličyć Łopan. — Ja nie viedaju, pavodle jakich kryteraŭ ich vybrali, ale toje, što jany prapanujuć (niejkija sieminary, kanfierencyi i h.d.) — heta prosta raśpiłoŭvańnie biudžetu i skałanańnie pavietra. Varta tolki pastavić zadaču — raspracujcie nam, namalujcie — i dziasiatki biełaruskich dyzajnieraŭ prapanujuć hatovuju kancepcyju. Mienš treba kampleksavać, mienš pravodzić usialakich tam kanfierencyj, a treba prosta spravu rabić».

«U Biełarusi šmat ludziej, jakija mohuć zrabić heta na vielmi dobrym, hodnym uzroŭni», — pierakanany Łopan.

Jak vyśvietliŭ «Biełaruski partyzan», Natalla Hrand taksama źjaŭlajecca ahladalnikam presy na kanale BBCWorldTVChannel u prahramie WorldBusinessReport, dzie kamientuje padziei ŭ krainach SND. Maje stupień doktara sacyjałohii, atrymanuju ŭ Łondanskaj škole ekanomiki. Śpiecyjalizujecca Hrand na vyvučeńni palityčnych ideałohij, nacyjanalizmu i pracesaŭ nacyjanalnaha budaŭnictva, a taksama palityčnych i pradprymalnickich ryzyk u Rasii i krainach SND i źjaŭlajecca aŭtaram dvuch navukovych artykułaŭ ab postkamunistyčnym raźvićci Biełarusi, u cełym krytyčnych u dačynieńni da režymu Łukašenki.

Adnak apazicyjnaj kampaniju INSTID nazvać vielmi składana.
Svaju viadomaść INSTID (raniej pazicyjanavaŭsia jak Instytut dziaržaŭnych ideałohij) atrymaŭ u 2009–2010 hadach, paśla taho jak Biełaruś razarvała adnosiny z brytanskim pijarščykam, łordam Cimaci Bełam. Aficyjny Minsk byŭ niezadavoleny tym, jak Bell Pottinger Group praviała kampaniju pa palapšeńni imidžu Biełarusi i Alaksandra Łukašenki ŭ krainach Jeŭrasajuza. Vyzvalenuju nišu sprabavali zaniać mnohija, u tym liku INSTID, prapanavaŭšy krychu inšuju kancepcyju. Ale da kantraktu sprava nie dajšła.

Charakternaja taksama reakcyja kampanii INSTID na ŭviadzieńnie ES sankcyjaŭ suprać biełaruskaha režymu paśla falsifikacyj vybaraŭ 2010 hoda i masavych represij suprać apazicyi. U svaim błohu Natalla Leščanka-Hrand piša, što ŭviadzieńnie sankcyj — nieefiektyŭny padychod. A biełaruskamu kiraŭnictvu raić nie vykonvać patrabavańniaŭ ES (vypuścić na svabodu zatrymanych 19 śniežnia i pravieści novyja vybary). Heta joj zdajecca nienaturalnym bo «isnuje niebiaśpieka stracić tvar, naŭprost i publična padparadkoŭvajučysia čužoj voli». Hrand zamiest hetaha zaklikaje «budavać ŭzajemadziejańnie ź Jeŭropaj u śfierach, jakija nie zakranajuć sankcyi ES. Dzie nie pracuje palityka, treba kab pracavali ekanomika i kultura».

Na pytańnie, čym vyklikanyja takija ašałamlalnyja źmieny palityčnych pohladaŭ, Natalla Hrand zajaviła nastupnaje:

— 12 hadoŭ ja zajmajusia vyvučeńniem biełaruskaj nacyjanalnaj identyčnaści i ideałohij, abaraniła pa hetaj temie dysiertacyju ŭ Łondanie, maju navukovyja publikacyi ŭ anhłamoŭnych časopisach. Maja pazicyja była i zastajecca ŭ tym, što dla raźvićcia Biełarusi važnaje i karysnaje ŭzajemadziejańnie z navakolnym śvietam, i takomu ŭzajemadziejańniu treba spryjać. Mienavita z hetaj pazicyi ja vystupała i vystupaju na samych roznych placoŭkach i źviartajusia da ŭsich aŭdytoryjaŭ — ad apazicyi da ŭładaŭ i zvyčajnych hramadzian. Ja razmaŭlaju z usimi, chto maje mahčymaść upłyvać na situacyju, nie prymykajučy da adnaho łahiera. Ja dziejničaju paśladoŭna i svaju pazicyju trymaju vyrazna. Što da hetaha prajekta, to jon nie za ŭłady i nie suprać uładaŭ. Jon za Minsk.

Uličvajučy takuju pazicyju kiraŭnictva kampanii, vybar biełaruskich uładaŭ užo nie zdajecca takim dziŭnym.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?