Pravodziačy byłoha ministra sporta, Aleh Harunovič kanstatuje, što hetaha čynoŭnika my zapomnim nadoŭha. Zaznačaje, što navat plonnaja praca pry adsutnaści vyniku ŭ Łondanie naŭrad ci b vyratavała kiraŭnika ad adstaŭki. Miarkuje, što na źmienu Alehu Kačanu pryjdzie čarhovy «pažarnik». Ličyć, što Julii Nieściarenka nie varta vielmi mocna krytykavać eks-ministra, bo padman — heta univiersalny sposab vyžyvańnia ŭ ajčynnym sporcie.

Viadoma, nie zadača čynoŭnika vysokaha ranhu — zabaŭlać. Ale ŭ Aleha Leanidaviča heta dobra atrymoŭvałasia. Što, ščyra kažučy, nie tak i mała dla pradstaŭnika ajčynnaj namienkłatury — davoli biezabličnaj pa svajoj sutnaści.

Siarod našaha čynoŭnictva nie bačna ni revalucyjanieraŭ, ni refarmataraŭ, ni navataraŭ. Tamu ŭ hetym kole piersanažy navat ź lohkim nalotam epatažu źviartajuć na siabie ŭvahu.

Nie pahadžusia z tymi, chto ličyć, što Kačan zavaliŭ rabotu ŭ ministerstvie. Pracavaŭ, zdajecca, hetak ža, jak i jaho papiaredniki. Nie horš i nie lepš. Nie bolš i nie mienš. Jamu prosta nie pašancavała. Nichto sa spartoŭcaŭ na Alimpijadzie nie streliŭ, zatoje šmat chto padvioŭ. Ad ministra ŭ Biełarusi heta mała zaležyć.

Za 3,5 hady, što ruliŭ sportam vypusknik Śmiłavickaha sielhastechnikuma, alimpijskaha miedalista nie padrychtuješ. Dy i drovaŭ asabliva nie nałomiš.
A tak ministr u sportu byŭ małady, strojny, padciahnuty. Umieŭ raśpiakać padnačalenych i hrozna na ich hladzieć. Byŭ žvavy i sprytny — uzhadajcie, jak šustra jon skakaŭ pa trybunach Uimbłdona, kab padać ściah Azaranka i Mirnamu, kali tyja zdabyli ŭ Łondanie alimpijskaje zołata. Karaciej, nie prosta tak u svoj čas atrymaŭ pasadu.
Jość jašče adna akaličnaść. Kali navat dapuścić, što Kačan na svaim miescy rabiŭ by niešta tałkovaje (a treba pryznać, što ničoha tałkovaha jon usio ž taki nie rabiŭ),
to i ŭ hetym vypadku naŭrad ci zachavaŭ by kresła. My pryvykli mieć vyniki tut i ciapier, a nie vieryć u śvietłuju budučyniu.
Chutčej za ŭsio, Kačana zamienić čarhovaja achviara karjernaha rostu. Mahčyma, mienš afarystyčnaja i tamu mienš zapaminalnaja.
I hetaj achviary praz čatyry hady (ci navat paśla Sočy-2014) daviadziecca ŭsim tłumačyć, što nie atrymałasia na Hulniach, i čarhovy raz pieraličvać usie prablemy ajčynnaha sportu, jakija navidavoku, ale jakija ŭsio nie ŭdajecca vyrašyć (brakuje hrošaj, času, viedaŭ, idej, rašučaści, voli, paŭnamoctvaŭ i h.d.). Novaha ministra vybirajuć u śpiešcy. A heta značyć, kanceptualnych źmienaŭ nie pradbačycca. Sportam iznoŭ budzie kiravać «pažarnik».

Na niadaŭnim alimpijskim schodzie eks-ministru na raźvitańnie dastałasia na arechi. Navat kryminalnaj spravaj jaho prystrašyli.

Siarod tych, chto krytykavaŭ sučasnaje stanovišča spravaŭ u sporcie, była alimpijskaja čempijonka Julija Nieściarenka. Jana z bolem u hołasie kazała pra biazdušnych čynoŭnikaŭ. Zdavałasia, jašče krychu — i raspłačacca.

Hetuju intanacyju dobra viedajuć tyja, chto hutaryŭ ź biahunkaj u apošnija hady (mnie vypała rabić z brestaŭčankaj intervju ŭ alimpijskim Piekinie). Tak jana zvyčajna raspaviadaje ab pryčynach ułasnych niaŭdač, pryčym čaściakom — pryčynach niepierakanaŭčych. Nieściarenka vystupała na schodzie jak dziejsnaja spartsmienka, što ździviła, bo paśla Łondana paviedamlałasia, byccam Biełaja Małanka praz Twitter abviaściła pra zaviaršeńnie karjery. Chacia nasamreč karjera Julii zaviaršyłasia jašče raniej. I ni Kačan (a na jaho ciapier možna viešać što zachočacca), ni stan ajčynnaha sportu nie majuć da hetaha asablivaha dačynieńnia. Bolš za toje, možna skazać, što eks-kiraŭnik spartovaj haliny i čempijonka ŭ peŭnaj stupieni adnadumcy. Pasprabuju patłumačyć, čamu.

Paśla tryumfalnaj afinskaj Alimpijady prajšło vosiem hadoŭ. Što ŭ hety pieryjad adbyvałasia z našaj čempijonkaj? Ničoha dobraha.
Postpieramožny stres, jaki doŭžyŭsia niekalki miesiacaŭ. Rasstavańnie z trenieram. Traŭma śpiny. Pravał u Piekinie. Iznoŭ traŭmy, u tym liku i napiaredadni Łondana, u jakim Biełaja Małanka navat nie vystupiła.
Pasrednyja spartsmieny nie robiacca alimpijskimi čempijonami. Ale vyniki Nieściarenki da Hulniaŭ-2004 i paśla ich byli pasrednyja.
Šmat chto spadziavaŭsia, što nacyjanalnaja hierainia adnojčy paŭtoryć svoj podźvih. Ale zamiest hetaha starty Julii prynosili adnyja rasčaravańni. Zachad karjery, raściahnuty na dva alimpijskija cykły, — sumnaje vidovišča.
Na praciahu hetaha času Nieściarenka padmanvała, pa sutnaści, dziaržavu, sport, zaŭziataraŭ i, mahčyma, siabie.
Zaŭziatary vieryli. Biahunka, spadziajemsia, taksama. Sport namiakaŭ, što dosyć. A dziaržava za hetyja pakuty płaciła. Kačan abiacaŭ uznaharody dziela ŭłady i svajho stanovišča. Nieściarenka abiacała miedali — taksama nie prosta tak.
Jak siabie manietyzavać? Pra heta dumajuć nie tolki startapy i pradaŭcy internet-trafiku. Spartoŭcy taksama. U Biełarusi ich asnoŭny vid manietyzacyi — brać hrošy ź biudžetu.
Takija ŭ nas umovy. Premijalnyja za miedal, alimpijskaja stypiendyja, charčavańnie, zbory. Voś taki ŭ vybitnaha ajčynnaha atleta «pajok», jaki ŭ poŭnym abjomie vydajecca tolki ŭ samym lepšym vypadku. Tamu spartoviec, jaki apynuŭsia na viaršyni, niachaj navat na imhnieńnie, imkniecca sarvać kuš. A kali ź jaje spaŭzaje, starajecca choć štości ŭščyknuć. Moža, hučyć hruba, ale Nieściarenka ŭ apošnija hady była ŭ takim stanie.
Kudy bolš pačesna dla vialikaj spartoŭki (jak i dla inšych alimpijskich čempijonaŭ) było b svoječasova zakončyć karjeru i atrymoŭvać ad dziaržavy pažyćciovuju vypłatu ŭ jakaści pryznańnia zasłuh.
Ale takoj raskošy, jak pažyćciovyja vypłaty, nie dazvalajuć sabie navat bolš raźvityja ŭ ekanamičnym płanie krainy, čym Biełaruś. Bolš za toje, niekatoryja — Narviehija, Šviecyja — uvohule nijak nie zaachvočvajuć svaich alimpijcaŭ za miedali. Žadajecie zarabić? Pradavajcie siabie! Prykraja reč, ale Nieściarenka pradać siabie tołkam tak i nie zdoleła. Heta dobra charaktaryzuje naš rekłamny rynak. Źjaŭleńnie na ideałahičnych biłbordach «Za spartovuju Biełaruś» naŭrad ci pryniesła biahuncy adčuvalny prybytak. Jak i inšym jaje kaleham pa alimpijskim pjedestale. Čamu biełaruskich spartoŭcaŭ nie pryciahvajuć da bujnych rekłamnych kampanij? I čamu takija kampanii amal nie pravodziacca ŭ Biełarusi ni ajčynnymi pradpryjemstvami, ni zamiežnymi karparacyjami? Heta tolki niekatoryja sa šmatlikich pytańniaŭ.

Spartoŭcy bjucca za svaju dolu, chto jak moža. Niekatoryja namiakajuć, što źbirajucca źjechać da susiedziaŭ. U Rasiju, naprykład. Byvaje, što taki cisk daje plon.

Płyŭčycha Alaksandra Hierasimienia padpisała rekłamny kantrakt z «Biełarusbankam». Prafit spartoŭki vidavočny — u damovie fihuruje šaściznačnaja suma va ŭmoŭnych adzinkach. Jak vykarystaje Załatuju Rybku i biez taho viadomaja ŭstanova, kantrolny pakiet jakoj naležyć dziaržavie, — na heta cikava budzie pahladzieć (rekłama banka ź viełasipiedystkaj Natallaj Cylinskaj była padobnaja na amatarski prajekt). Nieściarenka padčas svajho roskvitu arhumientaŭ dla takoha kantrakta nie znajšła. Chacia pieramoha jaje była vartaja bolšaha, čym dva srebnyja miedali Hierasimieni razam uziatyja.
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?