Čort, jaki pajadaje dziaciej, i masavaje vykidańnie papiery z voknaŭ — samyja niezvyčajnyja kaladnyja tradycyi z usiaho śvietu 2

Aŭtar: Pilip Kavalenka

Kalady ŭ nas zvyčajna majuć siamiejny charaktar. U hetyja zimovyja dni my lubim pabyć doma, pahladzieć lubimyja filmy i smačna pajeści. Albo źjeździć da blizkich ci schadzić u hości. Ale tradycyi śviatkavać Rastvo i Novy hod adroźnivajucca ŭ kožnaj krainie, i niekatoryja mohuć padasca vam vielmi dziŭnymi. Razam z servisam pošuku tannych avijakvitkoŭ Aviasales.by my sabrali vosiem niezvyčajnych kaladnych tradycyj z usiaho śvietu. 

Śnieh z papiery na arhiencinskich vulicach

Flickr, Jason Sussberg.

U katalickaj Arhiencinie pryniata sustrakać Rastvo ź siamjoj i rabić adno adnamu padarunki. Tut mała čym paŭdniovaamierykancy adroźnivajucca ad nas. Ale pakul biełarusy marnujuć nazapašanuju za hod enierhiju na karparatyŭnyja zastolli, arhiencincy ŭ apošni pracoŭny dzień hoda adryvajucca pa poŭnaj.

Pa daŭniaj tradycyi ofisnyja rabotniki vykidajuć u vokny staryja kalendary, błanki i dakumienty. I ŭžo da abiedu tratuary ofisnych kvartałaŭ pakryvajucca biełym słojem papiery. U apošnija hady tradycyja pajšła jašče dalej: pierad zapuskam na vulicu papiery źmialčajucca ŭ šrodary — atrymlivajecca svojeasablivaje kanfieci z dakumientaŭ.

Viadoma, takoj kolkaściu śmiećcia zastajucca niezadavolenymi nie tolki dvorniki, ale i ekołahi, a taksama prosta nieabyjakavyja ludzi. Ale z tradycyjaj ničoha zrabić jany nie mohuć.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Arhiencinu na aviasales.by!

Noč Krampusa dla vychavańnia dziaciej

Shutterstock, farisca.ph2.5.

Krampus, jon ža čort abo djabał — lehiendarnaja istota ŭ falkłory alpijskich krain, spadarožnik i ŭ toj ža čas antypod Śviatoha Mikałaja abo kamu bolš zvykła — Santa-Kłaŭsa. Heta paračka pracuje pa mietadach bizuna i piernika: Santa-Kłaŭs uznaharodžvaje małych padarunkami za dobryja pavodziny, u toj čas jak jaho naparnik Krampus pałochaje ich i nakazvaje za niepasłuchmianyja. 

Pa lehiendach, kali Krampus znachodzić kapryznaje dzicia, jon zasoŭvaje jaho ŭ svoj miech i znosić napałochanaha małoha ŭ piačoru, kab źjeści na kaladnuju viačeru. Niebłahaja matyvacyja vypravicca ŭ nastupnym hodzie.

U noč z 5 na 6 śniežnia žychary zachodnich rehijonaŭ Aŭstryi apranajucca ŭ kaściumy Krampusa, kab ažyćciavić staražytny pahanski rytuał, jakomu ŭžo bolš za piatnaccać stahodździaŭ, i ź jaho dapamohaj razahnać pryvidaŭ nadychodziačaj zimy. Hety rytuał, jaki nazyvajecca Noč Krampusa, — dziŭnaja kulturnaja słavutaść Aŭstryi, jakaja štohod pryvablivaje ŭ krainu natoŭpy turystaŭ. Kožny kaścium vyrablajecca ŭručnuju i składajecca z tuzina aviečych ci kazinych škur, a taksama maski, jakaja vyrablajecca z dreva. U takim vobrazie mužčyny błukajuć pa vulicach, pałochajučy dziaciej hukam łancuhoŭ i zvanočkaŭ.

Niahledziačy na toje što pahanski rytuał u roznyja časy zabaraniaŭsia historykami, viernikami i palitykami, tradycyja stanaviłasia tolki jašče bolš papularnaj. Paŭdzielničać u Nočy Krampusa možna bolš čym u dziasiatku alpijskich haradoŭ i viosak.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Aŭstryju na aviasales.by!

Hladzieć pa telebačańni, jak haryć kaladnaje palena

Flickr, John.

U niekatorych jeŭrapiejskich krainach jość kaladnaja tradycyja spalvać u ačahu śpiecyjalna padabrany curban. Chutčej za ŭsio taki zvyčaj źjaviŭsia jašče ŭ čas hiermanskaha pahanstva, a paśla chryścijanizacyi Skandynavii byŭ uklučany ŭ chryścijanskaje śviatkavańnie Kaladaŭ i straciŭ pahanskuju simvoliku. Ahoń, što razharajecca i pieratvaraje palena ŭ popieł, simvalizuje kančatkovuju pieramohu Chrysta nad hrachom.

U ZŠA pajšli jašče dalej — u 1966 hodzie Fred Troŭer, prezident telekanała WPIX, prydumaŭ, jak udychnuć śviatočny nastroj u ńjujorkskija kvatery, dzie ŭ ludziej niama kominu. U rezidencyi mera Ńju-Jorka byŭ zapisany 17-siekundny rolik, na jakim prosta haryć kaladnaje palena. Potym jaho zacyklili da dźviuchhadzinnaj viersii, nakłali śviatočnuju muzyku i pakazali ŭ viečar pierad Rastvom i nastupnaj ranicaj. Apošniaje mieła i praktyčny efiekt: supracoŭniki telekanała mahli pabyć doma, a nie zajmacca navinavymi vypuskami. Yule Log TV stała vielmi papularnym i tranślavałasia štohod na praciahu nastupnych 23 hadoŭ.

U 1990-m kiraŭnictva telekanała admianiła tradycyjnuju kaladnuju prahramu, bo nie mahła dazvolić sabie nastolki doŭhuju tranślacyju biez rekłamy. Ale paśla teraktaŭ 11 vieraśnia 2001 hoda było pryniataje rašeńnie viarnuć Yule Log TV na ekrany, kab pa televizary pakazali niešta śvietłaje i ŭtulnaje, i pieradača pabiła ŭsie rekordy prahladaŭ.

Siońnia jana praciahvaje žyć jak u televizijnych efirach, tak i ŭ internecie, prynosiačy ludziam ciapło i radaść.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Ńju-Jork na aviasales.by!

Niderłandskaja tradycyja, što spravakavała pratesty

Shutterstock, Robert Hoetink.

Da dzietak u Niderłandach razam sa Śviatym Mikałajem (Sinterkłaasam) prychodzić jašče adzin piersanaž — Čorny Pit. Heta hareza-pamočnik, jaki dapamahaje śviatomu razdavać padarunki pasłuchmianym dzieciam. Jon nosić z saboj knihu, kudy zapisvaje dobryja i kiepskija ŭčynki dziaciej. Pavodle lehiendy, Śviaty Mikałaj ź Pitam prypłyvajuć u Niderłandy na paromie ź Ispanii za niekalki tydniaŭ da samoha śviata.

Ale jość adzin punkcik: Pit ciemnaskury. Na śviatach jaho rolu zvyčajna vykonvajuć biełyja akciory, jakija razmaloŭvajuć svoj tvar farbaj. 

Častku hramadstva heta aburaje: jany ličać tradycyju rasisckaj i vychodziać na pratesty. Voś užo niekalki hadoŭ u roznych haradach prachodziać demanstracyi. 

Adny (najčaściej heta ciemnaskuryja hałandcy) prapanujuć admovicca ad takoha Pita, bo jon nahadvaje pra rabaŭładalnickaje minułaje. Inšyja nastojvajuć na tym, što heta kulturnaja spadčyna. A tvar u pamočnika Śviatoha Mikałaja čorny, bo jon prynosić padarunki praz kominy, tamu heta — prosta saža. Zrešty, hetaja hipoteza nie tłumačyć jaho kučaravych vałasoŭ, čyrvonych vusnaŭ i ekzatyčnaha ŭboru.

Prablemu sprabujuć vyrašać nastupnym čynam: u Amsterdamie, naprykład, na paradzie Śviatoha Mikałaja supravadžajuć nie Čornyja Pity, a brudnyja kaminary.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Niderłandy na aviasales.by!

Novy hod na mohiłkach

U Paŭdniovaj Amierycy asablivaje staŭleńnie da śmierci. Joj pryśviačajucca cełyja fiestyvali, taksama ź joj źviazanaja i adna navahodniaja tradycyja.

Rytuał nie maje doŭhaj historyi i nie sychodzić u biblejskija časy. Pačałasia tradycyja ŭ 1995 hodzie ŭ čylijskim horadzie Talka, kali syn z dačkoj pieraleźli praz aharodžu, kab sustreć novy hod la mahiły niadaŭna pamierłaha baćki. Heta tak rasčuliła miascovyja ŭłady, što jany vyrašyli dazvolić naviedvać na novy hod haradskija mohiłki.

Heta pieraŭtvaryłasia ŭ łakalnuju tradycyju: 31 śniežnia ŭviečary žychary Talki źbirajucca na śviatočnuju miesu, paśla jakoj iduć na mohiłki i sustrakajuć tam novy hod.

Adny biaruć z saboj ježu i navat fiejervierki, a niekatoryja prosta moŭčki pravodziać čas sa svaimi blizkimi. Apošnim časam heta źbiraje bolš za 5 tysiač prychilnikaŭ.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Čyli na aviasales.by!

Noč radyski

AlejandroLinaresGarcia, Vikipiedyja.

U mieksikanskim horadzie Aachaka štohod ładzicca śviata, padčas jakoha žychary vyrazajuć z radyski roznyja fihury i ŭpryhožvajuć imi kaladny kirmaš. 

Śviata biare pačatak ad kałanizataraŭ, jakija zavieźli ŭ Mieksiku radysku. Aachaka słavicca raźboj pa drevie, tamu fiermiery pasprabavali vyrazać z novaj harodniny fihurki, kab pryciahnuć pakupnikoŭ da svajho łarka na kaladnym kirmašy. 

U 1897 hodzie haradskija ŭłady zaćvierdzili śviata ŭ jakaści štohadovaha fiestyvalu. Z tych časoŭ noč radyski — adzin z samych maštabnych fiestyvalaŭ u śviecie, pryśviečanych harodninie.

Mieksikanskija majstry vyrazajuć z hihanckich karanioŭ radyski ludziej, žyvioł, architekturnyja budynki — usio, na što zdolnaja fantazija. Ale praz toje, što radyska chutka vianie, kampazicyi nie mohuć prastajać bolš za niekalki hadzin, z-za čaho ŭźnikajuć vielizarnyja čerhi, kab paśpieć ich pabačyć.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Mieksiku na aviasales.by!

Kalady z chadžeńniem «pa-vialikamu»

Kahanier — adzin z hierojaŭ sceny naradžeńnia Chrysta. Kahaniera možna sustreć tolki ŭ Katałonii, jon ujaŭlaje saboj fihurku čałavieka, što spraŭlaje vialikuju patrebu. Čaściej za ŭsio Kahanier apranuty ŭ čyrvony katałonski kapialušyk. Hety hieroj zvyčajna chavajecca dzieści za adrynaj ci kustom, i lubimaja zabava dziaciej — šukać jaho na kaladnaj ekspazicyi. Toj, chto znachodzić fihurku, zabiraje jaje z saboj i potym na praciahu hoda trymaje na bačnym miescy. Ličycca, što takaja znachodka prynosić pośpiech.

Kahanier — całkam stanoŭčy hieroj. Ličycca, što jon spraŭlaje absalutna naturalnuju patrebu, pry hetym uhnojvaje ziamlu i spryjaje dobramu ŭradžaju. Darečy, miascovaja carkva stavicca da takoha hieroja spakojna.

Kłasičnaja fihurka Kahaniera kapijuje vyjavu sielanina. Ale ŭ sučasnaj Katałonii źjaviłasia mnostva inšych varyjantaŭ. Vyjaŭlajuć usich: palitykaŭ, akcioraŭ, śpievakoŭ, lubych inšych viadomych ludziej. Najčaściej fihurki robiać z kieramiki dla ŭpryhožvańnia interjeru, ale byvajuć kalekcyjnyja varyjanty i navat šakaładnyja. Fihurki pryniata daryć na Kalady z pažadańniem pośpiechaŭ u novym hodzie. 

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Barsiełonu na aviasales.by!

Pieśni na futbolnym stadyjonie

Bierlinski futbolny kłub «Unijon» da apošniaha času nie mieŭ vialikich dasiahnieńniaŭ i tolki sioleta ŭpieršyniu vyjšaŭ u pieršuju bundeślihu. Ale hałoŭnym zdabytkam kamandy, jakuju nazyvajuć «žaleznyja», zaŭsiody byli fanaty: jany, jakimi b ni byli vyniki, pastajanna prychodzili na stadyjon.

U śniežni 2003 hoda na internet-forumie fanataŭ «žaleznych» źjaviłasia prapanova sabracca razam i adśviatkavać Kalady. I 23 śniežnia 89 fanataŭ pieraleźli praz aharodžu stadyjona i zaśpiavali na trybunach kaladnyja pieśni.

Nichto nie dumaŭ, što hetaja tradycyja znojdzie praciah, ale ciapier Weihnachtssingen (Kaladnyja śpievy) — adna z hałoŭnych padziej u žyćci «Unijona». Kožny hod kolkaść udzielnikaŭ rasła, a paśla inicyjatyvu ŭziaŭ pad kantrol sam kłub.

Kvitki na cyrymoniju raźlatajucca za hadziny, va ŭschodni Bierlin jeduć ź inšych haradoŭ. Niekatoryja inšyja niamieckija kłuby taksama pieraniali takuju niezvyčajnuju tradycyju.

Šukajcie tannyja avijakvitki ŭ Bierlin na aviasales.by!

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?