Emihracyja, ekśpierymienty i novyja imiony. Sabrali 23 biełaruskija muzyčnyja albomy 2023 hoda 7

Aŭtar: Nashaniva.com

«Naša Niva» zrabiła vializnuju padborku z relizaŭ, jakija źjavilisia sioleta. Vy dakładna znojdziecie niešta na svoj hust.

Dla zručnaści ŭsie albomy pryviedzienyja pa paradku ich relizu. Top-5 «Našaj Nivy» šukajcie ŭ samym kancy artykuła.

Aściarožna! U niekatorych pieśniach moža być niecenzurnaja leksika.

Syndrom Samazvanca — Vostraŭ skarhaŭ

Kalandarny hod pačaŭsia z sakavitaha relizu, u jakim daśviedčany ŭ muzycy, navinach i litaratury słuchač znojdzie mnostva adsyłak.

Uładź Lankievič za apošnija hady stvaryŭ mnostva muzyčnych kalektyvaŭ, jakija majuć šmat ahulnaha, ale ŭ toj ža čas niepadobnyja adzin da adnaho. Ale za tvorčaj aktyŭnaściu nie hublajecca jakaść — Vostraŭ skarhaŭ dakładna možna zapisać u najlepšyja albomy biełaruskaj muzyki hetaha hoda.

Anastasija Rydleŭskaja — When I can't speak

Mastačka i vykładčyca pisała pieśni i śpiavała ŭsio svajo žyćcio, ale tolki paśla emihracyi navažyłasia na zapis i vypusk alboma. Atrymaŭsia, mahčyma, nie vielmi šyroka zaŭvažany, ale davoli śmieły debiut.

Taksama sioleta vyjšła niekalki sinhłaŭ i pryhožy klip.

When I can't speak — minimalistyčnaja, ale nie pazbaŭlenaja cikavych kampazitarskich i vakalnych znachodak praca. 

The Superbullz — Lancuhi

Kali vas zakałychała prasłuchoŭvańnie papiaredniaha alboma, to novy reliz kalektyva Alesia-Franciška Myškieviča vas dobra ŭzbadzioryć.

The Superbullz — kłasnaja ciažkaja muzyka z sacyjalnymi tekstami. Jaje treba słuchać nie tolki ŭ navušnikach, pad jaje varta vyploskvać ahresiju na kancertach. 

The Tranzistorz — Outside

Ahresiŭna-depresiŭny hitarny pank. Nieśviadomamu słuchaču, mahčyma, budzie składana razabrać hłybiniu tekstaŭ, ale tam bieskampramisnaść, niepasrednaść i nihilizm.

Muzyčny žurnalist Alaksandr Čarnucha viasnoj nazvaŭ Outside — najmahutniejšym debiutam hetaha hoda. Prasłuchajcie našu padborku da kanca i vybierycie, pahadžacca z Čarnucham ci nie.

Nebulae Come Sweet — De Lumière

Albom-daŭhabud, jaki pačynaŭ stvaracca jašče 10 hadoŭ tamu i za hety doŭhi čas paśpieŭ stać miemam unutry hurta. Ale praz pandemiju i źmieny ŭ składzie Nebulae Come Sweet pranieśli svaju muzyku i ŭ krasaviku pradstavili šyrokaj publicy.

Čas i składanaści stali svojeasablivaj ahrankaj muzyčnaha materyjału, u vyniku my majem vielmi hłybokuju, pryhožuju i hustoŭnuju pracu. 

Ivan Kirčuk — Varažbit

Lidar «Troicy» viasnoj vypuściŭ hrandyjozny albom, jaki składajecca z 55 trekaŭ ahulnaj daŭžynioj 2,5 hadziny. Pa sutnaści heta vialiki manumientalny aŭdyjaśpiektakl-rytuał.

Mnohija z nas ciapier adčuvajuć siabie adarvanymi ad radzimy. Možna sabie zładzić sieans miedytacyi šlacham uvažlivaha prasłuchoŭvańnia pracy Kirčuka — adnaznačna pavinna stać lahčej. My nie adny, z nami našy prodki, tradycyi i kultura.

Extermination Dismemberment — Dehumanization Protocol 

Adrazu varta papiaredzić, što heta vielmi ciažkaja muzyka, jakaja naŭrad ci pryjdziecca daspadoby niepadrychtavanamu słuchaču. Prosta paviercie, Extermination Dismemberment — heta davoli viadomy ŭ kole amataraŭ Death metal kalektyŭ, jaki aktyŭna hastraluje pa Jeŭropie i ZŠA.

Naŭrad ci vy nazaviacie šmat ajčynnych hurtoŭ, chto moža pachvalicca takoj hastrolnaj hieahrafijaj.

stoj!strielajut — v etom čto-to jesť

Jašče adzin pank-albom, ale biez sacyjalnamu padtekstu. «stoj!strielajut» — heta muzyka ad moładzi dla maładoj aŭdytoryi.

Adpaviednyja i temy tvorčaści — zvarot u dziacinstva, pošuk siabie i žyćciovych sił. 

Botanic Project — Muzyka śfier

Plus adzin muzyčny kirunak u našaj spravazdačy. Adzin ź viadučych rehi-hurtoŭ Biełarusi paradavaŭ sioleta prychilnikaŭ novym albomam. 

Paśla nieadnaznačnaha relizu «Matrica» bataniki viarnulisia ŭ byłuju formu. Albom składajecca ź dzieviaci piesień, jakija byli napisanyja Klimam Małažavym u turmie. Ale pa ich nastroi i ciepłyni vy nikoli b nie zdahadalisia pra heta.

Trollwald — Trollwald

Hurt, jaki sabraŭsia na ruinach samabytnaha Litvintroll, narešcie paradavaŭ prychilnikaŭ pieršym albomam. Pa zachodniaj tradycyi debiutnik nazyvajecca hetak ža, jak i sam kalektyŭ.

Trollwald raskazvajuć strašnyja historyi: pra trolaŭ, lasy-bałoty i praklony. Pad šykoŭny akampaniemient, hałoŭnaja razynka jakoha — duda. Abaviazkova pasłuchajcie!

Zeman — Vandroŭny cyrk majho hramadskaha žyćcia 

Vieteran minskaha chip-chop-andehraŭndu razam adkryvaje ŭ našaj vialikaj padborcy staronku emihranckaj muzyki. Dalej u hetym tekście budzie jašče nie adzin albom pra adjezd ź Biełarusi i tuhu pa domie.

Zeman ŭ albomie nie padobny da siabie raniejšaha — jon pastaleŭ, staŭ bolš surjoznym i intraviertnym. Niekatoryja rajać spačatku pasłuchać raniejšuju muzyku Zeman, kab zrazumieć toje, što jon robić ciapier. Ale heta ŭžo na vaš hust.

TORF — Romantika nie v modie

Hurt TORF źjaviŭsia try hady tamu, ale jahonaja historyja kudy hłybiejšaja — bolšaść jahonych udzielnikaŭ hrała ŭ lehiendarnym TT'34, čyje pieśni hučali ŭ papularnych rasijskich filmach i ŭ ratacyi muzyčnych kanałaŭ.

Paśla pieranaradžeńnia hamielčuki praciahnuli hrać ciažki alternatyŭny rok, ale teksty stali bolš fiłasofskija i razvažlivyja. A jašče ŭ TORF pryhožyja kanceptualnyja klipy.

Leibonik — Tam

Za 25 chvilin, što doŭžycca albom, vy budziecie śmiajacca, płakać, złavacca, viesialicca i sumavać.

Siarhiej Bašłykievič u Tam sabraŭ usie mahčymyja refleksii emihracyi, blizkija dziasiatkam tysiač biełarusaŭ, jakich raskidała pa śviecie. Ale adarvanaść ad domu zrabiła jašče macniejšym uśviedamleńnie siabie biełarusami.

«Dzie kot, tam i dom». Śpiavak Bašłykievič — pra žyćcio ŭ Amsterdamie, novy albom i biełaruskuju satjahrachu

Lavon Volski — Emihranty

Praz dva tydni paśla emihranckaha alboma Leibonik svoj prajekt Emihranty prezientavaŭ i Lavon Volski. Jon pasprabavaŭ abjadnać tradycyi supolnych albomaŭ pačatku nulavych z pryjomami N.R.M. alboma Dom Kultury, dzie pamiž pieśniami byli nievialikija pjesy dla pahružeńnia ŭ kantekst. 

Kali Bašłykievič prabiraje hłybinioj i emocyjami, to Volski pasprabavaŭ uziać maštabam — jon śpiavaje litaralna pra ŭvieś śviet: ZŠA, Polšču, Hiermaniju, Izrail, Litvu i, viadoma, Biełaruś. U albomie jość miesca kavidu, Alesiu Puškinu, Dziedu Tałašu i navat Alehu Hazmanavu. 

Muzyčnaja raznastajnaść — heta dobra, ale ŭ hetym muzyčnym aliŭje składana adšukać skarby. A jany tam jość. Ale ci šmat z vas dasłuchała albom, naprykład, da piesień «Biełaruskaja traŭma» ci da apošniaj «Kudy i kali».

Polyn — 202022

Polyn — heta trya z muzykantaŭ Port Mone i lidara «Piatli Prychilnaści» dy «Kasijapiei» Ilji Čarapko-Samachvałava. Udzielniki sprabavali stvarać pop-muzyku, ale padziei apošnich troch hadoŭ nasycili debiutny albom bieznadziejnaściu i horyčču. 

Pieršy trek pačynajecca z hułu mašynnych sihnałaŭ, jaki napaŭniaje tryvohaj i viartaje ŭspaminy trochhadovaj daŭniny. Kali mienavita tak hudzieŭ Minsk. I hetaje dziŭnaje nie vielmi kamfortnaje adčuvańnie nie adpuścić vas, pakul vy nie pierastaniecie słuchać albom.

ŁSP — Niesčastnyje ludi

Budzie pamyłkaj usprymać novy albom ŁSP lehkadumna. Heta i tekstava, i muzyčna talenavita zroblenaja reč.

U joj pry pilnym prasłuchoŭvańni možna znajści i mietafaryčnyja adsyłki da ŭsiaho, što adbyvałasia z nami apošnija hady, i drobnyja detali pahružeńnia ŭ atmaśfieru «niaščasnych ludziej», zrazumiełyja ŭsim nam: zdrady, niespraviadlivaść, nieraździelenaje kachańnie, zajzdraść i navat krabavy sałacik.

Aleh Saŭčanka ŭmieła hrajecca sa słovami. Suśviet, u jaki jon zaciahvaje słuchača, i formaj, i źmiestam šmat kamu moža nie spadabacca i padacca brydkim. Ale nielha nie pryznavać značnaści jahonaj tvorčaści.

Syndrom Samazvanca — Radyjo Niamiha

Vosieńniu Syndrom Samazvanca vypuścili albom ź siami kavieraŭ na pieśni kultavych hurtoŭ 80-90-ch. Zvarot da spadčyny pieršych niezaležnych hadoŭ i jaje pieraasensavańnie pastupova stanovicca kulturnym trendam u Biełarusi.

Letaś jaho zadaŭ hurt Relikt, ciapier — kalektyŭ Uładzia Lankieviča i frahmientarna Lavon Volski ŭ svaim prajekcie. Varta čakać praciahu.

Applepicker — Jeŝio bolšie piesien pro horod i torhovyje cientry

Applepicker — psieŭdanim multyinstrumientalista Mikity Arłova, udzielnika dziasiatka muzyčnych kalektyvaŭ: ad «Sajuza» da «Hołasu Kinčava». 

U svaich intervju Mikita pryznavaŭsia, što amal nie słuchaje sučasnuju muzyku i čerpaje natchnieńnie ŭ niečakanych miescach, naprykład, łacinaamierykanskim roku 80-ch. I hety ciopły retra-vajb pieraniośsia ŭ jahony solny albom i pieraploŭsia z sučasnymi realijami — naprykład, načnikom u HC «Leninhrad» ci 107-m aŭtobusam.

Palina — Ni bierieha, ni dna

Palina — heta vieličynia i styl u biełaruskaj muzycy. Luby jaje reliz stanovicca padziejaj, a łonhpłejaŭ śpiavačka nie vypuskała doŭhija try hady. Nahadvać nie varta, jakim byŭ hety čas.

«Ni bierieha, ni dna» — heta šmatsłojny kaktejl z adčuvańniaŭ i razvah, hitar, sintezataraŭ i inšych muzyčnych znachodak, biełaruska– i ruskamoŭnych piesień, vykazvańniaŭ pra biessensoŭnaść i adnačasova pra toje, što trymaje i daje mocy.

Nochy — Cichi akijan

Nochy — duet śpiavački Julii Pietraš i hitarysta Paŭła Vialički, jaki hraŭ u Yellow Brick Road i niekalkich hurtach Siarhieja Michałka. Para robić vielmi hustoŭny pop z trapnymi elektryčnymi i fołk-ustaŭkami.

U apisańni alboma ŭdzielniki Nochy raskazali, što ŭ im jość pieśnia, jakaja pradkazała ichni los. Pasłuchajcie i pasprabujcie razhadać hety rebus.

Źmicier Vajciuškievič i WZ-Orkiestra — Akno

Źmicier Vajciuškievič — adzin z samych stabilnych (u dobrym sensie hetaha słova) tvorcaŭ na našaj scenie. Štohod jon raduje prychilnikaŭ novymi albomami.

Na hety raz jon vypuściŭ vialiki prajekt na vieršy vybitnaha biełaruskaha paeta Alesia Razanava. Liryka ŭ im talenavita pieraplatajecca z muzykaj i nabyvaje novuju moc. 

Kali niekatoryja albomy z našaj składanki — heta vydatnaja fonavaja muzyka, to «Akno» dakładna patrabuje pilnaha prasłuchoŭvańnia.

tochka K — 1ok

Zvyšhruntoŭny albom čałavieka-hurta Jaŭhiena Kučmiejny ź Iŭja. Jahonaja tvorčaść — vielmi samabytnaja, z hukami biełaruskaj vioski i šamanska-mahičnaj enierhietykaj.

Reliz stvaraŭsia na praciahu troch apošnich hod i źmiaściŭ u sabie liryčnyja bałady pra małuju radzimu ci dzieda, a taksama złyja treki pra «surovy čas».

«Piaty pa liku, pieršy pa pahružeńni ŭ siabie», — tak koratka acharaktaryzavaŭ pracu sam Kučmiejna. Što tut dadać, chiba što ničoha. 

nahUal — Duch Bahny

Samabytny biełaruski hurt u dzień zimovaha soncastajańnia vypuściŭ «Ducha Bahny». U našaj padborcy vielmi šmat zmročnaj muzyki, i kłasna, što zakryvaje jaje šamanski rok-n-roł.

«NahUal» sabrali albom ź piesień, jakija kalektyŭ vykonvaŭ na kancertach ciaham dvaccaci hadoŭ.

Niekatoryja, u heta składana pavieryć, nikoli nie mieli studyjnaha zapisu.

Top-5 biełaruskich albomaŭ 2023 hoda pa viersii «Našaj Nivy»:

  • Syndrom Samazvanca — Vostraŭ skarhaŭ
  • Źmicier Vajciuškievič i WZ-Orkiestra — Akno
  • Polyn — 202022
  • Nebulae Come Sweet — De Lumière
  • Leibonik — Tam

A što vam spadabałasia najbolš? Napišycie ŭ kamientarach!

Čytajcie i słuchajcie taksama: 

Viartańni, nadziei i straty. 10 hałoŭnych muzyčnych albomaŭ Biełarusi 2022 hoda

Клас
22
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
3
Абуральна
3

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?