Maryja Uśpienskaja

Maryja Uśpienskaja

Žančyna (jaje asabistyja danyja viadomyja Redakcyi) raskazvaje: 

«Kali ja trapiła ŭ adnu kamieru z Maryjaj, to adčuvała siabie nie nadta dobra, mnie było vielmi ciažka psichałahična. Maša vielmi mianie padtrymlivała pieršy čas. Spačatku jana padałasia mnie vielmi adkrytym čałaviekam. 

Pra historyju ź pierastrełkaj Maša nie havaryła. Heta cikaviła ŭsich sukamiernic, ale Maša adkazvała, što znachodzicca pad padpiskaj, tamu nie moža ničoha raskazać.

Spadziavałasia, što paźniej, praź niejki čas, praŭda vyjdzie na śviet i ŭsie zrazumiejuć, što ŭsio było zusim nie tak, jak heta pakazvali ŭ ŚMI.

Ale jana była vielmi zasmučanaja. Maša raskazvała, što pieršyja niekalki miesiacaŭ prosta zusim nie mahła ŭspryniać usio toje, što ź joju adbyvajecca. Kali ja była ź joj u kamiery, Maša prymała ŭžo mienš lekaŭ, namahałasia niejak «žyć u momancie». Ale ŭ jaje pastajanna skakaŭ nastroj, jana časta płakała.

Škadavała pra toje, što adbyłosia, što jaje žyćcio tak paviarnułasia. Pastajanna paŭtarała słovy: «Jak ža jon moh mianie pakinuć?» Jak ja zrazumieła, jana kazała heta na adras Andreja Zielcera. 

Andreja jana zhadvała dobrymi słovami. Kazała, što jon byŭ spartyŭnym mužčynam, jaki vielmi jaje kachaŭ i zaŭsiody padtrymlivaŭ. Pa jaje słovach, z Andrejem jany nikoli nie svarylisia. Razam hadavali syna. Maša kazała, što Andrej navat prysutničaŭ na rodach, trymaŭ jaje za ruku ŭ radzilnaj zale.

Taksama Maša časta zhadvała syna, vielmi za jaho pieražyvała. Joj było baluča, što nie zmoža ŭbačyć, jak syn raście. Małoha zabrali baćki Zielcera, u Mašynaj maci nie było mahčymaści.

Maša kazała, što baćki Andreja vielmi stroha vychoŭvali jaho, a ciapier hetak ža stroha buduć vychoŭvać ich syna. Jak ja zrazumieła, jany nie dazvalali navat advakatu Mašy pahavaryć z małym. Praz heta jana vielmi pieražyvała.

Raskazvała pra svaju mamu: što taja dahladała svaju maci, babulu Mašy. Ale za hety čas, što Maša siadzić u SIZA, babula pamierła.

Spatkańniaŭ Mašy nie dazvalali. Listy joj dachodzili vielmi redka: dva-try na miesiac.

U našaj kamiery siadzieła prykładna pałova palityčnych, pałova «zvyčajnych» viaźniaŭ. Palityčnyja, jak mahli, padtrymlivali Mašu, ale niekatoryja, kaho zatrymlivali za narkotyki ci inšuju takuju kryminałku, byvali inšych palityčnych pohladaŭ. Takija časam stavilisia da Mašy niehatyŭna, asudžali jaje. Niekatoryja byli ŭ SIZA vielmi daŭno, pra ŭsiu situacyju ź Zielceram viedali tolki ź dziaržaŭnaha telebačańnia, aburalisia: jak Maša tak mahła, stajać tam spakojna z kamiennym tvaram, zdymać videa? 

Ale na ŭsie pytańni pra hetuju historyju Maša adkazvała: u mianie padpiska, vybačajcie, kali-niebudź usie pra ŭsio daviedajucca.

Maryja viedała, što za kamientaryi pra spravu Zielcera pasadzili šmat narodu. Ale ciažka skazać, što jana adčuvała nakont hetaha. Viedaju tolki, što jana vielmi pieražyvała za niejkich svaich znajomych, jakija źnikli. Zdajecca, ich zatrymali — Maša sprabavała ich adšukać, ale ničoha nie atrymałasia». 

Sudzić Uśpienskuju pačnuć 31 maja ŭ Minskim haradskim sudzie. Užo viadoma, što sud budzie prachodzić u zakrytym režymie. Maryju buduć sudzić jak «asobu, jakaja ździejśniła hramadska niebiaśpiečnaje dziejańnie, praduhledžanaje kryminalnym zakonam, u stanie biesśviadomaści, abo jakaja zachvareła paśla ździajśnieńnia złačynstva na psichičnaje rasstrojstva (zachvorvańnie)» (p. 13 art. 6 KPK). Heta značyć, što joj nie pahražaje kryminalnaje pakarańnie, ale da jaje buduć prymianiać prymusovyja miery biaśpieki i lačeńnia. Da taho, u śniežni 2021-ha, stała viadoma, što Maryja try tydni praviała ŭ balnicy ŭ Navinkach — jaje tudy adpraŭlali, kab pravieści psichijatryčnuju ekśpiertyzu.

«Maryja nie zmoža prysutničać na sudzie, tam u jakaści pradstaŭnika budzie prysutničać jaje maci.

Prynamsi tak ja zrazumieła sa słoŭ Mašy, kali jana viarnułasia paśla sustrečy z advakatam, — kaža surazmoŭca «Našaj Nivy». — Na maju dumku, niejkija psichałahičnyja prablemy ŭ Mašy sapraŭdy byli. Joj pastajanna patrabavalisia razmovy, treba było razmaŭlać z kimści. Jana zaŭsiody čytała, vielmi šmat, ale ŭsio roŭna była ŭ kursie kožnaj razmovy ŭ kamiery, namahałasia ŭleźci ŭ kožnuju hutarku. Joj patrabavałasia pastajannaja ŭvaha. Jana pastajanna hryzła vusny. 

Ja ŭžo kazała, što Maša vielmi padtrymała mianie, kali ja tolki trapiła ŭ kamieru. Ale praz paru tydniaŭ pobač ź joju było ŭžo vielmi ciažka. Paźniej Mašu pieraviali ŭ inšuju kamieru, nakolki ja viedaju, tam joj było kamfortna, jana znajšła ź dziaŭčatami ŭ toj kamiery ahulnuju movu.

Pakul my byli ŭ adnoj kamiery, Maša była vielmi nastrojenaja na toje, što jaje adpraviać na lačeńnie, a nie ŭ kałoniju. Navat abradavałasia hetamu. Jana kazała, što ŭ Navinkach adekvatnyja ludzi, što ŭsio budzie dobra: maŭlaŭ, kali jaje adpraviać na lačeńnie, to jana zmoža bačycca z synam. 

Kali ščyra, da asabistaj sustrečy z Mašaj ja ŭjaŭlała jaje zusim inšym čałaviekam. Ale ja ŭsprymała jaje jak achviaru abstavin — i ciapier praciahvaju ličyć hetak ža. Maša — čałaviek, jakomu patrabujecca psichałahičnaja dapamoha, ale ja nie liču, što jana ŭ niečym vinavataja. Jak jana mahła nie padtrymać muža? Dy i ŭ čym jaje vina — u tym, što prosta zdymała videa?»

Клас
15
Панылы сорам
4
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
177
Абуральна
5