Prysud vyniesła sudździa Dzina Kučuk.

Mužčyn pryznali vinavatym u «hvałcie ci pahrozie hvałtu» u dačynieńni da sałdata Kruta za toje, što padčas adnaho antyvajennaha mitynhu 27 lutaha 2022 hoda ŭ Minsku jany prosta išli na jaho, u toj čas jak toj adstupaŭ. Videa raźlaciełasia pa internet-krynicach. Alaksandra Komara zatrymali 3 sakavika 2022 hoda.

Katavańni padčas dopytaŭ

Padčas suda stała viadoma, što mužčyn źbivali pry zatrymańni. Pavodle viersii abvinavačańnia, Alaksandr Komar źbiahaŭ ad supracoŭnikaŭ milicyi. Jon raspavioŭ, što jaho zatrymali, kali jon viartaŭsia z kamandziroŭki pierad domam baćkoŭ žonki. Da jaho mašyny padyšli supracoŭniki milicyi, jon paprasiŭ zahłušyć mašynu i pajšoŭ ź imi ŭ bus, dzie jaho mocna źbili, a potym na kaleniach zapisali «pakajannaje videa», jakoje adrazu vykłali ŭ internet. Jon byŭ uvieś u kryvi. Potym jany pryjšli da jaho dadomu, klučami Alaksandra adčynili dźviery ŭ kvateru, dzie znachodziłasia jaho žonka. Komar umyŭsia doma, ale potym jaho ŭsio adno jašče raz źbili praz toje, što jon zapeckaŭ kryvioju mašynu. U Žodzina paśla taho jak jon skazaŭ lekaru, što jaho źbili pry zatrymańni, mužčynu kinuli ŭ adnamiesny karcar pamieram prykładna paŭtara mietra na try, dzie było vosiem čałaviek. Jon prastajaŭ tam dva dni.

Andrej Andrejeŭ

Andrej Andrejeŭ

Kali Andrej raspaviadaŭ svaju historyju, to rabiŭ heta ź pierapynkami, bo było ciažka sabracca. Jaho nie źbivali, ale kinuli na padłohu i pahražali — u tym liku, seksualnym hvałtam, zamachvalisia na jaho, jon stajaŭ na kaleniach. Piać dzion jaho nie karmili, a potym taksama kinuli ŭ karcar. Sudździa słuchała ŭvažliva, ale na nastupnym pasiadžeńni zapytała, čamu ludzi źmianiajuć svaje pakazańni i čamu jany nie skazali śledčamu, što ich źbivali i pahražali. Alaksandr Komar skazaŭ: «Tamu što bajaŭsia, što mianie naohuł zabjuć».

Analiz videa

17 žniŭnia adbyłosia čaćviortaje pasiadžeńnie, na jakoje musiŭ pryjści śviedka z boku abvinavačańnia — 26-hadovy staršy lejtenant Arciom Michajłaŭ z HUBAZiKa, jaki «kuryravaŭ» spravu Komara i Andrejeva. Mierkavana, padčas usich pasiadžeńniaŭ jon słuchaŭ pad dźviaryma zały ŭsio, što adbyvałasia. Na šerah pytańniaŭ pa spravie baki chacieli pačuć jaho adkazy, tamu što akramia taho, što jon źjaŭlajecca, jon jašče rabiŭ ahlad telefona. U hety dzień razhladaŭsia źmiest telefonaŭ mužčyn. Adzin z advakataŭ zamoviŭ niezaležnuju ekśpiertyzu nakont čataŭ u telehramie, vysnovy jakoj nie supadali z vysnovami dziaržaŭnaj ekśpiertyzy Michajłava.

U Alaksandra adabrali telefon pry zatrymańni, paśla čaho peŭny čas telefona nie było ŭ spravie — abaronca abvinavačanaha zapytvaŭ, dzie byŭ aparat uvieś hety čas. Kali žonka dasyłała paviedamleńni na telefon, jany čytalisia. Nieŭzabavie pierapiska ź joj była vydalenaja.

Adzin z abaroncaŭ pravioŭ ekśpiertyzu raźmieščanaha videa: vyśvietliłasia, što jano nie aryhinalnaje, z padrezanymi kavałkami i hukam. Advakat padrabiazna raźbiraŭ dziejańni paciarpiełaha na videa, ekśpiertyza apisała jaho dziejańni pa siekundach. Vyśvietliłasia, što mužčyny zrabili ŭ bok paciarpiełaha 20 krokaŭ. U materyjałach spravy sa słovaŭ Michajłava taksama napisana, što jany machali rukami i pakazvali žestami, jak jany buduć bić paciarpiełaha — chacia na videa hetaha taksama niama.

Heta paraŭnali ź bilinham telefonaŭ abvinavačanych, padčas jakoha vystvietliłasia, što ŭ danych jość niesupadzieńni z časam, jaki apisvaŭ śviedka Michajłaŭ. Da taho ž abvinavačanyja śćviardžali, što jany prosta hulali — adzin z advakataŭ vykazaŭ zdahadku, što jany pasprabavali b źbiehčy ź miesca «złačynstva», adnak pavodzili siabie spakojna, tamu što byli ŭpeŭnienyja, što nie ździejśnili ničoha supraćpraŭnaha.

Što raspavioŭ śviedka?

Arciom Michajłaŭ tak i nie źjaviŭsia na šostaje pasiadžeńnie, adnak jaho padklučyli pa videasuviazi: jaho tvar na ekranie byŭ razmyty, byŭ bačny tolki kontur. Heta patłumačyli tym, što ŭ jaho takaja praca i «lepš, kab jaho nie było bačna». Stała viadoma, što jon vučycca ŭ BDUIR i pracuje ŭ HUBAZiKu. Jon źviartaŭsia da abvinavačanych na ty, na što Andrej Andrejeŭ źviarnuŭ uvahu suda — paśla hetaha sudździa Dzina Kučuk paprasiła Michajłava prytrymlivacca pravił. Abvinavačanyja nie paznali Michajłava, tamu advakaty stali sumniavacca ŭ tym, što heta naohuł jon.

Śviedka paćvierdziŭ, što prysutničaŭ na pieršych dopytach abvinavačanych. Andrej Andrejeŭ spytaŭsia, u jakoj častcy pakoja jon znachodziŭsia i ŭ što byŭ apranuty. Michajłaŭ adkazaŭ: kala dźviarej, chacia abvinavačany raspaviadaŭ, što jamu pahražali ŭ centry pakoja, a potym jon stajaŭ na kaleniach pierad stałom. Z Alaksandram adbyłosia toje samaje. Advakat spytaŭ, čamu niama pratakoła, dzie zayiksavana, jak jon vyjaviŭ padpisku Komara na płan «Pieramoha». Toj adkazaŭ, što jon musić być — chacia jaho nie było ŭ materyjałach spravy.

U abaroncaŭ taksama ŭźnikli pytańni nakont taho, dzie Michajłaŭ ubačyŭ, što jany pakazvajuć žestami pahrozy Krutu, chacia navat ekśpiertyza paćvierdziła, što hetaha nie było. Advakat taksama spytaŭsia, na padstavie jakoha zakona Michajłaŭ źniaŭ «pakajannyja videa» z mužčynami i vykłaŭ ich u internet. Jon adkazaŭ, što nie zdymaŭ, chacia byŭ na dopytach. «Mahčyma, zdymaŭ niechta inšy, nie viedaju», — adkazaŭ staršy lejtenant.

Taksama Michajłaŭ raspavioŭ, što za dałučeńnie da płana «Pieramoha» užo jość ludzi, jakija byli asudžanyja, a advakat padavaŭ zapyt, zhodna z adkazam na jaho, nivodnaha suda jašče nie adbyłosia.

Na apošnim pasiadžeńni ciaham troch hadzin razhladali videa z telefona Alaksandra Komara. Sudździa vyrašyła, što jaho treba hladzieć na zakrytym pasiadžeńni. Taksama Dzina Kučuk adchiliła chadajnictvy advakataŭ nakont praviadzieńnia dziaržaŭnaj ekśpiertyzy telefona i vyśviatleńnia akaličnaściaŭ znachodžańnia paciarpiełaha na vulicy. 

U sprečkach dziaržabvinavaŭca paprasiŭ prysudzić Andreju Andrejevu dva hady pazbaŭleńnia voli ŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu, a Alaksandru Komaru — try hady pazbaŭleńnia voli ŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu. Kučuk pahadziłasia z terminami i pryznačyła mužčynam mienavita takija pakarańni.

Клас
6
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
47