Jon moža być realizavany ŭ vypadku, kali na vybarach nie budzie hrubych parušeńniaŭ.

Kiraŭnik Biełarusi A. Łukašenka i 35 jaho ciapierašnich i byłych padnačalenych pa-raniejšamu zmohuć padarožničać pa ES, pavodle novych sankcyj. Ale piać viadomych namienkłaturščykaŭ zastajucca piersonami non-hrata.

Dypłamaty ES damovilisia nakont mieraŭ i supravadžalnaha kamiunikie ŭ Bruseli ŭ čaćvier (21 kastryčnika) ź ministrami zamiežnych spravaŭ, jakija ŭchvalać pastanovu ŭ stalicy ES u paniadziełak.

U kamiunikie paviedamlajecca: «Rada paćviardžaje važnaść krytyčnaha ŭzajemadziejańnia ES ź Biełaruśsiu i nieabchodnaść praciahu na vysokim uzroŭni palityčnaha dyjałohu pamiž ES i Biełaruśsiu jak sposabu ŭmacavańnia ŭzajemaparazumieńnia i stvareńnia mahčymaści dla vyrašeńnia pytańniaŭ, jakija vyklikajuć zakłapočanaść».

U dakumiencie vykazvajecca «hłybokaje škadavańnie» pra «adsutnaść prahresu» ŭ Biełarusi ŭ takich pytańniach, jak vierchavienstva zakona, pravy čałavieka, svaboda słova, svaboda abjadnańniaŭ i svaboda schodaŭ.

Na blizkich prezidenckich vybarach u śniežni dakumient «zaklikaje biełaruskija ŭłady pravieści vybary [u adpaviednaści] ź mižnarodnymi normami i standartami» i «vitaje» zaprašeńnie ŭ Minsk zachodnich naziralnikaŭ.

Pad “krytyčnym uzajemadziejańniem" adny dypłamaty majuć na ŭvazie toje, što ES krytyčna (navat niehatyŭna) stavicca da palityčnaj situacyi ŭ krainie. Inšyja razumiejuć heta tak, što adnosiny Biełarusi i Jeŭrasajuza znachodziacca na krytyčnym etapie, bo vybary buduć tym vyrašalnym momantam, jaki akreślić charaktar novych suviaziaŭ.

Jeŭrapiejskaja kamisija raspracavała prajekt tak zvanaha sumiesnaha pramiežkavaha płanu (Joint Interim Plan) dla Biełarusi — 20-staronkavy pieralik reformaŭ, jakija varta ažyćciavić na praciahu nastupnych troch-piaci hadoŭ. U vypadku zhody Biełarusi z rekamiendacyjami płan moža być uviedzieny paśla vybaraŭ, kali nie budzie hrubych parušeńniaŭ,

takich jak masavyja zatrymańni abo źbićcio ludziej.

Hety krok staŭ by palityčnym vodapadziełam i pastaviŭ by Biełaruś na adzin uzrovień z pryjaznymi da ES postsavieckimi krainami, takimi jak Hruzija, Małdova i Ukraina.

ES padoŭžyŭ zabaronu na ŭjezd dla kožnaha z 41 čałavieka ŭ svaim śpisie da 31 kastryčnika 2011. Paśla ŭ dačynieńni 36 čałaviek maratoryj budzie źniaty, nieŭjaznymi zastanucca piać asobaŭ.

Sankcyi byli ŭviedzienyja ŭ suviazi z falsifikacyjami na vybarach i represijami suprać mirnych demanstrantaŭ padčas papiarednich prezidenckich vybaraŭ u 2006 hodzie.

Niekatoryja sankcyi za apošnija 5 hadoŭ zachavali tolki simvaličnaje značeńnie, inšyja ž zastalisia značnymi.

Ź piaci asobaŭ, jakija pa-raniejšamu padpadajuć pad sankcyi, dvoje — Jury Padabied (były načalnik minskaha AMAPa) i Jury Sivakoŭ (były ministr unutranych spravaŭ) — stracili svaje pasady i łasku prezidenta. Uładzimir Navumaŭ (były ministr unutranych spravaŭ) pasadu straciŭ, ale, jak kažuć, zastaŭsia blizki da Łukašenki. Viktar Šejman (były hienieralny prakuror) — ciapier pamočnik prezidenta  i adkazvaje za biełaruska-vieniesuelskija adnosiny. Lidzija Jarmošyna pa-raniejšamu źjaŭlajecca kiraŭnikom Centralnaj vybarčaj kamisii.

Mnohija z astatnich 36 čałaviek užo nie pry ŭładzie. Adna z klučavych fihuraŭ, Ściapan Sucharenka, były kiraŭnik KDB, byŭ źniaty z pasady i pryznačany ambasadaram u Armienii. Niekatoryja inšyja, u tym liku Mikałaj Łazavik (sakratar Centralnaj vybarčaj kamisii), Natalla Piatkievič (namieśnik kiraŭnika prezidenckaj administracyi) i Alaksandr Zimoŭski (kiraŭnik dziaržaŭnaha telebačańnia i radyjo) zastajucca aktyŭnymi i ŭpłyvovymi.

ES abhruntoŭvaje taki padzieł śpisu nieabchodnaściu padtrymki zamiežnaj palityki ES i ŭstalavańnia bolš ciesnych suviaziaŭ.
Ale sastupki niemahčymyja ŭ maralnym płanie. Dypłamaty ES, hruntujučysia na infarmacyi dakładu Rady Jeŭropy 2004 hoda, ličać, što Viktar Šejman piersanalna adkazny za źniknieńnie i śmierć čatyroch dysidentaŭ, jakija źnikli ŭ pieryjad pamiž 1999 i 2004 hadami.

Niekatoryja dypłamaty pryznajuć, što mierkavanyja zabojstvy nie mahli być ździejśnienyja biez dazvołu Łukašenki, ale kažuć, što ŭ Minsku bolš niama z kim abmiarkoŭvać reformy.

Tym nie mienš, Dźmitryj Paŭličenka, były aficer słužby biaśpieki ŭ Ministerstvie ŭnutranych spravaŭ, jaki taksama abvinavačvaŭsia ŭ złačynstvach u rasśledavańni Rady Jeŭropy, trapiŭ u lik 36 asobaŭ, vyzvalenych ad sankcyj.
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?