Fota: vecteezy

Fota: vecteezy

Jak doŭha zachoŭvajecca adkrytaja butelka vina?

Lifehacker piša, što adkrytaja butelka vina, kali jana naležnym čynam zachoŭvajecca, zvyčajna zastajecca prydatnaj dla pićcia jašče ad dvuch da piaci dzion u zaležnaści ad typu vina. Ihrystaje vino trochi adroźnivajecca: choć jano chutčej za ŭsio vytchniecca na nastupny dzień, jano moža zastavacca dastatkova śviežym, kab pić jaho na praciahu troch dzion, kali jaho pravilna zakarkavać.

Jak zakarkavać vino

Spačatku davajcie pačniom z taho, čaho nielha rabić. Kali ŭ vas jość namier vypić reštki vina, nie pakidajcie butelku adkrytaj. Navat kali vy vykinuli korak i ŭ vas niama śpiecyjalnaha vinnaha stopiera, to nakryć vierch plaški charčovaj plonkaj abo folhaj i zamacavać jaje humkaj — heta nie idealny varyjant, ale lepš, čym ničoha.

A ciapier, jak pravilna zakarkoŭvać vino.

Ahladzicie korak

Pierš čym sprabavać zakarkavać vino, uvažliva pahladzicie na sam korak. Ci nie paškodžany jon? Ci nie advalvajucca kavałki? Ci nie rassypajecca jon? Ci jość dzirka, jakaja prachodzić naskroź paśla adkryćcia?

Kali što-niebudź ź pieraličanaha ŭsio ž taki zdaryłasia, to vy nie pavinny sprabavać vykarystoŭvać korak paŭtorna, kali tolki paškodžańni nie buduć sapraŭdy minimalnymi — u hetym vypadku vy možacie abyścisia, zaharnuŭšy jaho ŭ vaskavanuju papieru (pra heta trochi padrabiaźniej nižej). 

Ustaŭlajcie korak bokam, zapeckanym vinom

Kali vaš korak ceły, admoŭciesia ad žadańnia ŭstavić jaho nazad «čystym» bokam. Vam lepš ustavić jaho nazad mienavita zapeckanym bokam.

Kab znoŭ ustavić korak, pastaŭcie butelku na ŭstojlivuju, tryvałuju pavierchniu, zatym nachilicie korak tak, kab zapeckany vinom kaniec apynuŭsia ŭ butelcy, a čysty kaniec lažaŭ na vystupie. Adtul naciśnicie na korak, kruciačy jaho, pakul korak nie apyniecca prykładna napałovu ŭ butelcy.

Vykarystoŭvajcie vaskavanuju papieru

Navat kali ŭ vas usio jašče jość aryhinalny korak i jon ceły, jon vierahodna pašyryŭsia z taho času, jak vy ŭpieršyniu vyniali jaho z butelki, što ŭskładniaje viartańnie jaho ŭnutr. Ale vy možacie abyści heta z dapamohaj nievialikaj kolkaści vaskavanaj papiery.

Adrežcie kavałak vaskavanaj papiery prykładna toj ža daŭžyni, što i korak, i dastatkovaj šyryni, kab abharnuć jaje adzin raz (ale nie bolš). Zatym pakładzicie adzin kaniec korka ŭ centr kavałka papiery. 

Pastaŭcie butelku na ŭstojlivuju, tryvałuju pavierchniu, zatym kaniec korka, zakryty papieraj, ustaŭcie ŭ rylca butelki. Akuratna naciskajcie na jaho, vykarystoŭvajučy hajdalnyja ruchi, pakul korak nie apyniecca prykładna napałovu ŭ butelcy. Nie krucicie korak, inakš vaskavanaja papiera moža zmorščycca i parvacca.

Pastaŭcie plašku ŭ chaładzilnik

Paśla taho, jak butelka vina zakarkavana, vy možacie zrabić niekalki inšych dziejańniaŭ, kab praduchilić zanadta chutkaje akiśleńnie vina. Pa-pieršaje, zachoŭvajcie butelku ŭ viertykalnym stanoviščy, kab źvieści da minimumu płošču pavierchni vina, jakaja padviarhajecca ŭździejańniu kisłarodu. Akramia taho, bolš nizkaja tempieratura dapamahaje zapavolić praces akiśleńnia, tamu lepš za ŭsio trymać nanava zakarkavanuju butelku vina ŭ chaładzilniku — tak, navat kali jano čyrvonaje.

Клас
37
Панылы сорам
9
Ха-ха
6
Ого
5
Сумна
4
Абуральна
1